Electronic Batch Records (EBR)

Płynny przepływ sprawdzonej dokumentacji w całym zakładzie, zgodny z ramami ALCOA+

bez papieru

Wyniki

0 %
skróć czas kontroli partii o
0 %
skrócenie czasu wydania partii
0 %
zmniejsz liczbę błędów i odchyleń

Kluczowe cechy systemu

Digital Documentation

Cyfrowa dokumentacja pozwala użytkownikom na wyświetlanie dokumentacji online na panelu operatora. Skategoryzowane pliki PDF, obrazy i filmy są wyświetlane dla bieżącej produkcji.


EBR - elektroniczny zapis partii

Operatorzy wypełniają dokumentację krok po kroku na panelu operatorskim. Jest to dokumentacja całego procesu produkcyjnego w formie elektronicznej. System zapewnia, że kroki są w pełni wypełnione wszystkimi wymaganymi danymi. Wynikiem tworzenia EBR jest plik PDF Dokumentacji Produkcyjnej.

Traceability

Dzięki Traceability możliwe jest śledzenie gotowych produktów, półproduktów i surowców. Bieżąca produkcja jest dopasowywana do S/N, partii komponentów i pojemników. System waliduje procesy i potwierdza zeskanowane zasoby. Proces etykietowania odbywa się automatycznie na każdym etapie produkcji. Dzięki identyfikowalności (traceability) możliwe jest znalezienie surowca na podstawie zeskanowanego wyrobu gotowego i odwrotnie - po zeskanowaniu surowca, w którym wyrobie gotowym został użyty.

MBR - główny rekord partii

Tworzenie szablonów MBR poprzez ustawienie wszystkich czynności w systemie w odpowiedniej kolejności. Każda czynność może być skonfigurowana z danymi raportowymi typu liczby, tekst, dane odczytane z automatyki itp. Wartości te mogą być walidowane względem limitów jakościowych ustawionych w systemie.

Produkcja bez papieru

Paperless odpowiada za cyfrowe prowadzenie operatora - począwszy od wyświetlania czynności (lista to-do) dla produkcji, przezbrojenia z dedykowaną dokumentacją (obraz, dokument, film) dla każdego etapu produkcji. Każdy formularz papierowy może być przeniesiony do systemu dzięki Factory Forms.

Kontrola jakości

Inspekcje jakościowe to automatyczny sposób na okresowe badania jakościowe z natychmiastowym potwierdzeniem, czy pomiar mieści się w granicach jakości. Pomiary są odczytywane z poziomu automatyki lub podawane ręcznie przez operatora. Dzięki raportom SPC i wykresom kontrolnym Shewharta monitorowana jest stabilność produkcji.

ebr-icons-process

Proces

System prowadzi i monitoruje etapy powstawania dokumentacji jako proces. Pomaga znaleźć, na jakim etapie znajduje się dokument i jakie czynności należy wykonać, aby zakończyć proces wraz z przypisanym użytkownikiem lub jego typem. Moduł procesu wspiera podpis elektroniczny.

ebr-icons-integration

Integracja
systemów

System Integration odpowiada za odbieranie danych przychodzących z systemu ERP oraz za wysyłanie danych wychodzących do dowolnego systemu zewnętrznego. Działa ona w czasie rzeczywistym. Obsługiwane są różne sposoby integracji, takie jak usługi sieciowe, pośrednie bazy danych lub pliki płaskie.

ebr-icons-master data

Master Data

Master Data to część systemu, w której odbywa się modelowanie produkcji. Jest to miejsce, w którym określa się szczegóły technologii, takie jak produkty, marszruty, struktura fabryki czy zlecenia produkcyjne.

ebr-icons-master data advanced

Master Data Advanced

Master Data Advanced jest rozszerzeniem dla standardowych Master Data. Umożliwia ono jeszcze głębsze modelowanie procesów, w tym BOM, czynności dla instrukcji krok po kroku bez użycia papieru, etykietowanie, limity jakości, wartości zadane dla maszyn i S/N produktów.

Łatwe wyszukiwanie historii

dane podstawowe

ALCOA+

System ANT jest kompatybilny z ramą ALCOA+. Każda zasada jest możliwa do przedstawienia w systemie na wypadek audytu lub kontroli.

Przypisane

Dostępne informacje pozwalają na ustalenie, kto i kiedy zapisał dane

Czytelne

Zapisy muszą być możliwe do odczytania po ich napisaniu, trwałe, odpowiednio dostosowane (jeśli to konieczne)

Współczesne

Dane muszą być zapisane w momencie ich wygenerowania

Oryginalne

Źródło danych musi być dostępne, musi być zachowane w stanie nienaruszonym

Dokładne

Dane muszą dokładnie odzwierciedlać przeprowadzone działania/czynności

Pełne

Wszystkie wymagane informacje są zawarte i czytelne

Dostępne

Dostępne do wglądu

Konsekwentnie

Odpowiada ustalonym standardom jakości, np. strony są odpowiednio ponumerowane, załączniki opisane, podpisane i datowane

Trwałe

Dane nie mogą być zmieniane w sposób nieuprawniony ani usuwane

Przebieg procesu

1.

twórz
i zarządzaj

2.

buduj
z rewizjami

3.

zintegruj i zautomatyzuj

4.

wypuść
i wykorzystaj

5.

wypełnij
i działaj

6.

przeglądaj
raporty

Powiązane artykuły

Porozmawiaj z naszym ekspertem

wysłać