Szukaj
Close this search box.

Jakie jest dobre oprogramowanie dla branży produkcyjnej?

Zoptymalizuj proces produkcji dzięki dedykowanemu systemowi dla Twojej fabryki

Zaufali nam:

Jakie są kluczowe elementy dobrego systemu produkcji?

Dobre oprogramowanie do zarządzania produkcją zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w firmie produkcyjnej. Zwiększa wydajność procesów produkcyjnych, zapewnia kontrolę jakości oraz ułatwia monitorowanie i zarządzanie całym procesem produkcyjnym w czasie rzeczywistym. Sprawne zarządzanie produkcją powinno być elastyczne i zdolne do ewolucji wraz z rozwojem technologicznym, zapewniając, że firma pozostaje konkurencyjna i zwinna.

Kluczowe elementy dobrego systemu produkcyjnego:
 • Wydajność: Optymalizuje proces produkcji, zmniejszając ilość odpadów i maksymalizując wydajność maszyn.

 • Elastyczność: Bez trudu dostosowuje się do zmian w wielkości i różnorodności produkcji.

 • Kontrola jakości: Zapewnia, że produkty konsekwentnie spełniają ustalone standardy jakości.

 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Zapewnia dane w czasie rzeczywistym do podejmowania świadomych decyzji oraz zleceń produkcyjnych.

 • Skalowalność: Rozwija się wraz z firmą, płynnie dostosowując się do zwiększonego popytu.

Jakie branże mogą skorzystać na dobrym oprogramowaniu produkcyjnym?

Praktycznie wszystkie branże wytwarzające produkty mogą czerpać korzyści z oprogramowania produkcyjnego, aby zwiększyć efektywność produkcji i poprawić optymalizację procesów:

 • Automotive
 • Lotnictwo (aviation)
 • Produkcja elektroniki
 • Żywność i napoje (FMCG)
 • Urządzenia medyczne
 • Branża metalurgiczna
 • Farmacja
 • Tworzywa sztuczne
 • Tekstylia

W jaki sposób dobre oprogramowanie do produkcji może przynieść korzyści Twojej fabryce?

Oprogramowanie linii produkcyjnej może pomóc przedsiębiorstwom poprawić wydajność, obniżyć koszty i zwiększyć rentowność. Pozwala osiągnąć następujące korzyści:

 • Ulepszone planowanie i harmonogramowanie produkcji: Program do zarządzania produkcją może pomóc firmom w optymalizacji procesu produkcyjnego poprzez efektywne planowanie i harmonogramowanie produkcji. Może to przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów i poprawy terminowości dostaw.

 • Lepsze zarządzanie zapasami: System produkcyjny może pomóc firmom śledzić poziomy zapasów w czasie rzeczywistym i optymalizować proces uzupełniania zapasów. Może to pomóc obniżyć koszty zapasów i zapewnić, że firmy zawsze mają pod ręką potrzebne materiały.

 • Ulepszona kontrola jakości: Program do zarządzania produkcją może pomóc firmom w poprawie kontroli jakości poprzez śledzenie wad produktów i identyfikację obszarów, w których można usprawnić proces produkcji. Może to pomóc zmniejszyć liczbę wytwarzanych wadliwych produktów i zwiększyć zadowolenie klientów.

 • Zwiększona współpraca: System dla produkcji może pomóc firmom usprawnić współpracę między różnymi działami, takimi jak produkcja, inżynieria i sprzedaż. Może to pomóc usprawnić procesy i poprawić komunikację w całej organizacji.

0 %
skrócenie czasu awarii
0 %
skrócenie czasu przezbrojenia
0 %
skrócenie czasu reakcji obsługi technicznej
0 %
zmniejszenie zużycia energii

Jakie są rodzaje oprogramowania produkcyjnego?

Oprogramowanie produkcyjne odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu i optymalizacji procesu produkcyjnego. Różne rodzaje oprogramowania produkcyjnego zaspokajają różne potrzeby, zapewniając, że firmy produkcyjne każdej wielkości i typu mogą znaleźć rozwiązania spełniające ich specyficzne wymagania. Oto kilka popularnych typów:

 1. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP):
  System ERP oferuje holistyczne podejście do zarządzania wszystkimi aspektami procesu produkcyjnego, od zaopatrzenia po produkcję, zarządzanie zapasami i księgowości.

 • Integruje różne procesy biznesowe w jeden ujednolicony system.
 • System ERP usprawnia podejmowanie decyzji dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym.
 • Bieżąca kontrola usprawnia operacje i określa poziom potrzeb materiałowych.

 1. System realizacji produkcji (MES):
  Oprogramowanie do zarządzania produkcją MES koncentruje się na hali produkcyjnej, oferując narzędzia do monitorowania, kontrolowania i zarządzania działaniami produkcyjnymi.

 • Zapewnia wgląd w procesy produkcyjne i monitorowanie czasu pracy.
 • Zwiększa wydajność i jakość produkcji, zmniejszając ilość odpadów.
 • Ułatwia identyfikowalność i zgodność ze standardami branżowymi.

 1. Monitorowanie wydajności OEE (ang:)
  Oprogramowanie do monitorowania wydajności OEE zostało zaprojektowane w celu oceny i optymalizacji wydajności operacji produkcyjnych i zarządzania produkcją.

 • Monitoruje kluczowe wskaźniki wydajności w czasie rzeczywistym.
 • Identyfikuje obszary wymagające poprawy w celu ograniczenia przestojów.
 • Zwiększa produktywność poprzez optymalizację wydajności sprzętu i eliminację wąskich gardeł.

 1. Skomputeryzowany system zarządzania konserwacją (CMMS):
  CMMS to oprogramowanie, które pomaga organizacjom planować, śledzić i zarządzać działaniami konserwacyjnymi sprzętu i obiektów.

 • Planuje prewencyjne i naprawcze zadania konserwacyjne.
 • Efektywnie zarządza zapasami części zamiennych.
 • Zapewnia szczegółową historię konserwacji w celu lepszego zarządzania zasobami.

 1. System zarządzania magazynem Shop Floor (Shop Floor WMS):
  Systemy te są niezbędne do śledzenia poziomu zapasów na hali produkcyjnej, wspierania działu utrzymania ruchu oraz śledzenia brakujących narzędzi i urządzeń.

 • Optymalizuje przestrzeń i układ magazynu w hali produkcyjnej.
 • Skraca czas realizacji zamówień.
 • Zwiększa dokładność inwentaryzacji i ogranicza braki magazynowe.

 1. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS):
  Oprogramowanie APS pomaga w optymalizacji planowania i harmonogramowania procesów produkcyjnych i zleceń produkcyjnych.

 • Uwzględnia ograniczenia dla efektywnego planowania produkcji.
 • Zwiększa wykorzystanie zasobów i skraca czas bezczynności.
 • Zapewnia planowanie oparte na scenariuszach w celu lepszego podejmowania decyzji i optymalizacji wydajności maszyn.

 1. Rozwiązanie do zarządzania energią (EMS):
  EMS to kompleksowe oprogramowanie, które umożliwia organizacjom monitorowanie, kontrolowanie i optymalizację zużycia energii, w tym zużycia energii w oparciu o zlecenia produkcyjne.

 • Zapewnia analizę wzorców zużycia energii w czasie rzeczywistym.
 • Identyfikuje obszary oszczędności energii i redukcji kosztów.
 • Zapewnia zgodność z przepisami i normami energetycznymi.

 1. Systemy zarządzania jakością (QMS):
  QMS to systemy zaprojektowane w celu zapewnienia stałej jakości produktu poprzez ustalanie, mierzenie i monitorowanie standardów i procesów jakości. Pomagają one organizacjom przestrzegać wymogów prawnych i zwiększać zadowolenie klientów.

 • Usprawnia procesy i procedury związane z jakością.
 • Zapewnia zgodność z normami branżowymi i regulacyjnymi.
 • Zwiększa zaufanie i zadowolenie klientów.

 1. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP):
  MRP to system, który pomaga producentom określić ilość i czas surowców potrzebnych do produkcji. Integruje dane dotyczące zapasów, harmonogramy produkcji i zamówienia zakupu w celu optymalizacji procesu produkcyjnego.

 • Zmniejsza nadwyżki zapasów i koszty utrzymania.
 • Poprawia wydajność produkcji i skraca czas realizacji.
 • Poprawia koordynację między produkcją a zaopatrzeniem.

 1. Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM):
  Systemy SCM nadzorują i zarządzają całym procesem łańcucha dostaw, od pozyskiwania surowców po dostawę produktu do klienta końcowego. Ich celem jest redukcja kosztów, poprawa jakości produktów i usprawnienie obsługi klienta.

 • Zwiększa widoczność w całym łańcuchu dostaw.
 • Redukcja kosztów dzięki zoptymalizowanej logistyce i zarządzaniu zapasami.
 • Poprawia relacje z dostawcami i klientami.

 1. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM):
  Oprogramowanie CRM zostało zaprojektowane do zarządzania i analizowania interakcji z klientami w całym cyklu ich życia. Pomaga firmom poprawić relacje z klientami, usprawnić procesy i zwiększyć rentowność.

 • Centralizuje dane klientów w celu lepszego podejmowania decyzji.
 • Lepsza obsługa klienta i wsparcie.
 • Zwiększa sprzedaż poprzez ukierunkowane kampanie marketingowe.

 1. Zarządzanie zapasami:
  Systemy zarządzania zapasami pomagają firmom śledzić i zarządzać poziomami zapasów, sprzedażą, zamówieniami i dostawami. Zapewniają, że odpowiednia ilość produktów jest dostępna we właściwym czasie.

 • Zmniejsza liczbę braków magazynowych i nadmiernych zapasów.
 • Zapewnia śledzenie zapasów i raportowanie w czasie rzeczywistym.
 • Poprawia realizację zamówień i satysfakcję klientów.

 1. Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM):
  Oprogramowanie PLM zarządza całym cyklem życia produktu, od jego koncepcji, projektu i produkcji po serwis i utylizację. Integruje dane, procesy i systemy biznesowe, zapewniając spójny szkielet informacji o produkcie.

 • Usprawnia procesy rozwoju produktów.
 • Poprawia współpracę między działami.
 • Skraca czas wprowadzania nowych produktów na rynek.

 1. System monitorowania Microstops:
  Systemy monitorowania mikroprzestojów są przeznaczone do śledzenia i analizowania krótkich, nieplanowanych przestojów w procesie produkcyjnym. Zatrzymania te, choć krótkie, mogą kumulować się w czasie i znacząco wpływać na ogólną wydajność.

 • Wykrywa i rejestruje krótkotrwałe przestoje w czasie rzeczywistym.
 • Pomaga zidentyfikować przyczyny częstych mikroprzestojów.
 • Zwiększa ogólną wydajność sprzętu, minimalizując nieplanowane przestoje.

 1. Elektroniczne rejestry partii (EBR):
  Systemy EBR cyfrowo przechwytują i przechowują dane związane z produkcją partii w produkcji. Zastępują one tradycyjną dokumentację papierową, zapewniając dokładność, identyfikowalność i zgodność z przepisami.

 • Usprawnia proces rejestracji wsadowej dzięki automatycznemu przechwytywaniu danych.
 • Zwiększa integralność danych i redukuje błędy ludzkie.
 • Ułatwia szybkie audyty i przeglądy dzięki cyfrowej identyfikowalności.

 1. System Paperless:
  Systemy Paperless digitalizują i zarządzają dokumentami i procesami tradycyjnie obsługiwanymi za pomocą papieru. Ich celem jest poprawa wydajności, obniżenie kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa danych.

 • Zmniejsza wpływ na środowisko i koszty związane ze zużyciem papieru wykorzystując urządzenia mobilne.
 • Zwiększa wydajność wyszukiwania i przechowywania danych.
 • Zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

Jakie typowe problemy można rozwiązać za pomocą dobrego oprogramowania produkcyjnego?

  • Niedostateczne planowanie i harmonogramowanie produkcji: Oprogramowanie produkcyjne może pomóc w optymalizacji procesu produkcyjnego poprzez efektywne planowanie i harmonogramowanie produkcji. Może to przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów i poprawy terminowości dostaw.

  • Nieefektywne zarządzanie zapasami: System produkcyjny może pomóc w śledzeniu poziomów zapasów w czasie rzeczywistym i optymalizacji procesu uzupełniania zapasów. Może to pomóc obniżyć koszty zapasów i zapewnić, że zawsze masz pod ręką potrzebne materiały.

  • Niewydajna kontrola jakości: Rozwiązanie produkcyjne może pomóc w poprawie kontroli jakości poprzez śledzenie wad produktów i identyfikację obszarów, w których można usprawnić proces produkcji. Może to pomóc zmniejszyć liczbę wadliwych produktów, które są produkowane i poprawić zadowolenie klientów.

Jak zintegrować oprogramowanie produkcyjne z istniejącymi systemami fabrycznymi?

schemat integracji

Integracja systemów produkcyjnych oferuje różne metody ułatwiające płynną komunikację i wymianę danych między różnymi komponentami. Te opcje integracji obejmują usługi sieciowe, które umożliwiają interakcje w czasie rzeczywistym przez Internet, RFC (Remote Function Call) do łączenia systemów SAP, pośrednie bazy danych do przechowywania i udostępniania danych oraz uniwersalne pliki płaskie, takie jak formaty XML i CSV, które upraszczają transfer danych strukturalnych. Te różnorodne ścieżki integracji umożliwiają organizacjom skuteczną synchronizację systemów produkcyjnych, zapewniając harmonijny przepływ informacji w całym środowisku operacyjnym.  

Jakie korzyści przynosi integracja systemów produkcyjnych?

 • Lepsza widoczność i przepływ danych: Integracja może pomóc w rozbiciu silosów, które często istnieją między różnymi systemami oprogramowania produkcyjnego, zapewniając jedno źródło prawdy dla danych. Może to poprawić widoczność i przepływ danych w całej organizacji, prowadząc do lepszego podejmowania decyzji.

 • Zwiększona wydajność i produktywność: Integracja może zautomatyzować ręczne zadania i usprawnić procesy, uwalniając pracowników, którzy mogą skupić się na działaniach o większej wartości dodanej. Może to prowadzić do zwiększenia wydajności i produktywności w całej operacji produkcyjnej.

 • Niższe koszty: Integracja może pomóc obniżyć koszty poprzez wyeliminowanie powielania systemów i wprowadzania danych oraz poprzez poprawę wydajności operacyjnej.

 • Zwiększona satysfakcja klientów: Integracja może pomóc zwiększyć zadowolenie klientów, umożliwiając firmom dostarczanie produktów i usług na czas i zgodnie z budżetem.

Jaką architekturę powinienem wybrać podczas planowania i wdrażania oprogramowania produkcyjnego?

Produkcja w chmurze 

Produkcja w chmurze to innowacyjne zastosowanie chmury obliczeniowej w sektorze produkcyjnym. ANT Solutions oferuje oparte na chmurze systemy produkcyjne, które wykorzystują moc chmury w celu zwiększenia wydajności, elastyczności i opłacalności produkcji. Nasze systemy zapewniają kompleksowe rozwiązania oprogramowanie do zarządzania produkcją, diagnozowania, monitorowania i kontrolowania linii produkcyjnych, zapewniając optymalną wydajność i integrację we wszystkich działach zaangażowanych w produkcję.

 • Integracja pozioma: Oparte na chmurze oprogramowanie produkcyjne poprawia poziomą integrację w całym łańcuchu dostaw, zapewniając kompleksowy wgląd w proces produkcji.

 • Śledzenie emisji: Fabryki mogą monitorować swoje emisje dwutlenku węgla w czasie rzeczywistym, pomagając im w ustalaniu i śledzeniu postępów w realizacji celów redukcyjnych.

 • Dynamiczne planowanie produkcji: System pozwala na dynamiczne dostosowywanie harmonogramów produkcji w oparciu o popyt w czasie rzeczywistym i inne czynniki.

system mes w chmurze schemat architektury

Jakie są przyszłe trendy w oprogramowaniu produkcyjnym?

Optymalizacja oparta na sztucznej inteligencji

Narzędzia analityczne wykraczające poza proste obliczenia OEE i SPC które wykorzystują uczenie maszynowe do realizacji przypadków użycia, takich jak predykcyjne utrzymanie ruchu.

Gromaszenie danych przez tzw. Edge Devices

Urządzenia znajdujące się obok maszyn produkcyjnych, które działają jako interfejsy operatora, silniki wstępnego przetwarzania danych itp.

Zarządzanie SDK/API

Zestawy programistyczne i inne narzędzia, które umożliwiają stronom trzecim podmiotom zewnętrznym tworzenie modułów / rozszerzeń na bazie rozwiązania, które mogą być opcjonalnie promowane na rynkach.

Jakie są podstawowe cechy dobrego oprogramowania produkcyjnego?

Pomiary bezpośrednio z PLC

Zintegruj pomiary automatyki i kontroluj parametry procesu, aby mieściły się w granicach jakości. Zapewnij stabilność procesu. Podziel technologię na czynności, kroki i działania.

Analiza wszytskich wad

Analiza Pareto pokazuje, od czego należy zacząć usprawnianie produkcji. Monitorowanie usterek i przyczyn przestojów w czasie rzeczywistym w oparciu o automatycznie zbierane dane z maszyn. Spraw, aby Twoja produkcja była przejrzysta.

Przewodnik operatora
krok po kroku

Cyfrowe instrukcje krok po kroku i dokumentacja dla operatorów na stanowiskach montażowych i liniach produkcyjnych w celu śledzenia produkcji bez użycia papieru. Obejmują obrazy, filmy i dokumenty. Monitorowanie czasu działania w celu optymalizacji

Limity
jakości

Karty kontrolne są automatycznie wypełniane na podstawie danych z maszyn, urządzeń lub wyposażenia. Monitorowanie i reagowanie na osiągnięcie limitu wysokiej jakości oraz otrzymywanie powiadomień online.

Co należy wziąć pod uwagę, szukając systemu do produkcji?

Zrozumieć swoje potrzeby:

 • Identyfikacja konkretnych potrzeb i wyzwań biznesowych.
 • Oceń skalę i złożoność swoich operacji.

Cechy i funkcjonalność:

 • Wymień cechy i funkcje niezbędne do prowadzenia działalności.
 • Upewnij się, że oprogramowanie można dostosować do konkretnych potrzeb.

Budżet:


 • Weź pod uwagę początkowe wdrożenie i bieżące koszty utrzymania.
 • Ocena zwrotu z inwestycji.

Reputacja sprzedawcy:


 • Zbadaj reputację i osiągnięcia dostawcy.
 • Weź pod uwagę opinie i recenzje innych użytkowników.

Bezpieczeństwo i wsparcie:

 • Upewnij się, że oprogramowanie jest zgodne ze standardowymi protokołami bezpieczeństwa.
 • Upewnij się, że dostawca oferuje niezawodne usługi wsparcia i konserwacji.

Jak rozpocząć transformację cyfrową?

jak wdrożyć schemat systemu produkcyjnego

Rozpoczęcie transformacji cyfrowej wymaga dobrze zdefiniowanego planu działania, który stopniowo poprowadzi fabrykę w kierunku zwiększonej wydajności i dojrzałości cyfrowej. Oto jak wprawić w ruch koła cyfryzacji produkcji:

 • Założenie podstaw: Zacznij od stworzenia solidnej infrastruktury sieci przewodowej. Niezawodna sieć jest niezbędna do łączenia maszyn i gromadzenia danych, co stanowi kamień węgielny cyfrowej transformacji.

 • Integracja i optymalizacja: Następnie należy wdrożyć oprogramowanie produkcyjne do analizy danych i podniesienia ogólnej efektywności sprzętu (OEE). Rozbuduj swój system MES, aby usprawnić operacje, integrując go z systemami ERP w celu wspierania zsynchronizowanego ekosystemu danych w całym zakładzie.

 • Rozwiń i udoskonal: Wreszcie, ulepsz swój cyfrowy krajobraz dzięki zaawansowanym systemom planowania, harmonogramowania i kompleksowemu oprogramowaniu do zarządzania konserwacją. Zintegruj system WMS w celu zapewnienia doskonałej kontroli zapasów i zastosuj systemy bez użycia papieru. Wykorzystaj EMS, aby dostosować koszty produkcji do zużycia energii w celu bardziej zrównoważonej działalności.

Prezentacja systemu

Skontaktuj się z naszym ekspertem, aby omówić najlepszy system dla Twojej fabryki

Piotr Kanka Ekspert EMS w branży przemysłowej

Piotr Kańka

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Artykuły powiązane

Zobacz prezentację systemu

wysłać

Sprawdź nasz AI Helper!
Kliknij przycisk ➞

Zobacz demo MES i uzyskaj pilotaż w ciągu 3 tygodni

ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

Łukasz Iskra

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

[email protected]

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie

Uzyskaj więcej informacji na temat MES dzięki naszemu studium przypadku

Witamy z powrotem!

Zobacz zwrot z inwestycji w system MES

Pobierz dokument dotyczący zwrotu z inwestycji (ROI) w branży maszyn do formowania wtryskowego

Hej tam, wygląda na to, że jesteś zainteresowany oprogramowaniem do produkcji...

Zapisz się do newslettera i otrzymaj katalog, którym możesz podzielić się ze współpracownikami