Sterowanie Maszynami

Przejmij pełną kontrolę nad swoim parkiem maszynowym

System nadzoru maszyn -
zwiększają efektywność produkcji, automatycznie!

Kontrola procesów produkcyjnych jest konieczna, aby zagwarantować wysokiej jakości produkt końcowy. Jednak w sektorze przemysłowym kontrola na końcu procesu jest niewystarczająca. Przygotowanie jednego produktu zawiera w sobie wiele etapów procesu produkcyjnego. Na każdym z tych etapów może wydarzyć się coś, co negatywnie wpłynie na jakość półproduktu. Dlatego, aby proces kontroli był bardziej efektywny, nowoczesne fabryki decydują się na wdrożenie zaawansowanych systemów software przeznaczonych do obsługi wszystkich procesów produkcyjnych i weryfikacji ich poprawności krok po kroku.

Jak działa system sterowania maszynami?

Sterowanie Maszynami to system dedykowany do zautomatyzowanych linii produkcyjnych, który współpracuje ze wszystkimi podłączonymi maszynami, zapewniając stałą kontrolę każdego procesu. Zintegrowane oprogramowanie zbiera informacje o aktualnym stanie produktu przez PLC i na podstawie tych danych decyduje o kolejnej operacji i stanowisku pracy. Skąd system wie, gdzie skierować produkt? Jest to możliwe dzięki zaimplementowanemu routingowi. 

To największa zaleta dedykowanego oprogramowania - programy, receptury, parametry i szereg innych danych procesowych są wymieniane z maszyną automatycznie. W ten sposób oprogramowanie wspiera działania operatora i przyspiesza czas produkcji. 

Główne cechy

mc-icons-automatyczne i zdalne

Automatyczne i zdalne
ustawianie wartości zadanych maszyny

przepisy mc-icons-PLC

Sterowanie maszyną i wysyłanie do PLC swoich przepisów

mc-icons-automatyczne przezbrojenia

W pełni zautomatyzowane przezbrojenia
wykonywane w locie

Jakie funkcje oferuje oprogramowanie dla nowoczesnych firm?

Kontrola procesów jest jednym z najbardziej kluczowych zadań dla oprogramowania do zarządzania linią produkcyjną. Nie chodzi jednak tylko o kontrolę. Zaawansowany system kontroli zawiera funkcjonalności, które znacząco usprawniają produkcję. 

Sterowanie Maszynami potrafi automatycznie wgrywać:

  • programy
  • przepisy
  • wartości zadane

Głównym celem produkcji jest dostarczenie wysokiej jakości produktu zgodnie z planem i technologią. Ustawienia są przygotowane dla każdego procesu i każdego produktu. Jest to nieskończona ilość danych, których ręczne wprowadzanie wiąże się z ryzykiem błędu ludzkiego. Może powodować awarie i wadliwe produkty. 

Sterowanie maszynami automatyczne przesyła odpowiednie dane do maszyn, pozwala na skrócenie czasu przezbrojenia i uruchomienia produkcji. Przykładowo, oprogramowanie wykorzystuje dane z Recipe Manager - komponentu odpowiedzialnego za przygotowanie, modyfikację i śledzenie zmian w recepturach, co pozwala na posiadanie pełnej kontroli nad ustawieniami maszyn.

Szybka wymiana danych i śledzenie procesów w czasie rzeczywistym to najważniejsze cechy oprogramowania Sterowanie Maszynami. Zebrane dane są na bieżąco analizowane. Porównanie uzyskanych wyników parametrów wyrobu z wartością docelową pozwala na zakwalifikowanie wyrobu jako OK (spełnia normy) lub NOK (nie spełnia norm).

Sterowanie maszynami - szansa na zmianę na lepsze

Rozwój nowoczesnych zakładów przemysłowych jest możliwy dzięki spełnieniu wymagających standardów. Procesy produkcyjne muszą być coraz szybsze, a jednocześnie muszą generować produkty o lepszej jakości w oparciu o założoną technologię. Fabryki starają się również eliminować wady i zwracać większą uwagę na aspekty ekologiczne, na przykład poprzez produkcję bez papierowej formy dokumentacji. Dlatego podniesienie przedsiębiorstwa na wyższy poziom wymaga podjęcia wielu działań. Większość z nich jest zagwarantowana dzięki wdrożeniu naszego systemu. Na przykład nasz dedykowany moduł paperless doskonale wpisuje się w kulturę zielonej produkcji, ograniczając do minimum papier na hali produkcyjnej. 

Gromadzenie danych w czasie rzeczywistym i analizy oraz ustawienia procesów automatycznego programowania znacznie skracają czas ustawiania i przezbrajania maszyn. Wykorzystanie sprawdzonych danych i ich analiza w czasie rzeczywistym oraz porównanie z danymi historycznymi pozwala na wczesne wykrywanie i zapobieganie usterkom. Działanie to znacznie skraca czas przestojów. 

Systemy sterowania maszynami również wspierają operatorów na procesach produkcyjnych krok po kroku. Zaawansowane oprogramowanie przesyła ważne komunikaty i instrukcje bezpośrednio do głównego panelu operatora. Również w tym przypadku zyskujemy cenne sekundy i eliminujemy błędy ludzkie. Dzięki temu rozwiązaniu operator szybko otrzymuje wszystkie dane i równie szybko może wprowadzać zmiany, aby dostosować aktualny stan produkcji do założonego planu. 

Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z wykorzystania naszego oprogramowania i jego funkcji jest wzrost OEE. Wszystkie te działania pozwalają na maksymalizację dostępności, wydajności i jakości linii produkcyjnej. 

Kluczowe korzyści

redukcja czasu mc-icons

Znaczna redukcja czasu przezbrojeń

mc-icons

Pewność ustawienia wartości zadanych maszyny bez żadnego błędu ludzkiego ani opóźnienia

mc-icons-remote-changeover

Łatwiejsze zarządzanie zmianami w technologii i możliwość zdalnego reagowania w czasie rzeczywistym

Powiązane artykuły

Sterowanie maszynami to system, który automatyzuje pracę maszyn. Jest to rodzaj automatyki przemysłowej. Automatyzacja często wiąże się z wykorzystaniem sterowania maszynami do wykonywania pewnych zadań, takich jak kontrolowanie prędkości lub posuwu na obrabiarce lub kontrolowanie procesu linii montażowej.

Głównym celem sterowania maszynami jest zapewnienie bezpiecznych i wydajnych procesów produkcyjnych poprzez automatyczne wykonywanie zadań, które w innym przypadku byłyby wykonywane ręcznie, takich jak wgrywanie programów, wartości zadanych lub receptur. 

Sterowniki PLC to rodzaj oprogramowania, które służy do łączenia maszyn z komputerem w celu agregacji danych. Jest to rodzaj oprogramowania pośredniczącego, przeznaczonego do pracy z różnymi typami maszyn, takimi jak maszyny CNC, ramiona robotyczne i inne. Sterowniki są zazwyczaj wbudowane w sterownik maszyny i można uzyskać do nich dostęp z komputera PC lub laptopa.

Sterowniki PLC pozwalają użytkownikowi monitorować i kontrolować proces produkcji poprzez zbieranie danych z czujników na maszynie lub poprzez odczytywanie danych z dołączonego czytnika kodów kreskowych, kamery lub innego czujnika. Zebrane dane mogą być wykorzystane do celów monitorowania i konserwacji predykcyjnej. 

Zobacz prezentację systemu

wysłać