Szukaj
Close this search box.

MES IN PHARMA

MES w produkcji farmaceutycznej

Zaufali nam:

Czym jest MES i czym różni się w branży farmaceutycznej? 

Systemy realizacji produkcji (MES) to zaawansowane platformy zaprojektowane do monitorowania, kontroli i optymalizacji procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Wypełniając lukę między systemami na poziomie przedsiębiorstwa a operacjami w hali produkcyjnej, MES zapewnia płynny przepływ produkcji, zwiększoną wydajność i lepszą jakość produktu. 

W branży farmaceutycznej kompletny system MES odgrywa jeszcze bardziej kluczową rolę ze względu na wyjątkowe wyzwania tego sektora. Oto, czym różni się system MES w branży farmaceutycznej: 

 • Zgodność z przepisami: Systemy MES dla branży farmaceutycznej są dostosowane do ścisłego przestrzegania przepisów branżowych, takich jak Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP). Ułatwiają one dokładne prowadzenie dokumentacji, identyfikowalność i ścieżki audytu, które są najważniejsze w branży farmaceutycznej. 
 • Przetwarzanie wsadowe: W przeciwieństwie do wielu branż, które koncentrują się na ciągłej produkcji, farmacja często działa w partiach. System MES w branży farmaceutycznej doskonale radzi sobie z zarządzaniem złożonymi procesami wsadowymi, zapewniając spójność i jakość każdej partii. 
 • Integracja z systemami laboratoryjnymi: MES w sektorze farmaceutycznym często integruje się płynnie z systemami zarządzania informacjami laboratoryjnymi (LIMS). Integracja ta zapewnia wydajną wymianę danych między środowiskiem produkcyjnym i laboratoryjnym, podnosząc jakość i bezpieczeństwo produktów. 
 • Zapewnienie jakości: Biorąc pod uwagę krytyczny charakter produktów farmaceutycznych, systemy MES w tej branży kładą większy nacisk na kontrole jakości. Ułatwiają one monitorowanie parametrów produkcji w czasie rzeczywistym, zapewniając szybką identyfikację i eliminację wszelkich odchyleń. 
 

ANT PHARMA Suite jest rozwiązaniem dedykowanym do poprawy efektywności produkcji leków, biocydów, szczepionek, suplementów, kosmetyków i wspiera produkcję płynną, iniekcyjną, stałą, kapsułek oraz proszków. Wreszcie można podejmować decyzje w oparciu o rzeczywiste dane i skorelować dane produkcyjne z zużyciem mediów. 

W jaki sposób system MES wspiera proces produkcji farmaceutycznej?

Wykres procesu produkcji farmaceutycznej z systemem MES

Dlaczego ANT MES w branży farmaceutycznej?

System jest podłączony do maszyn i ich wyposażenia - w tym przypadku do wagi na sterowniku PLC firmy Siemens poprzez OPC. Na podstawie zaplanowanych zadań i czynności system sprawdza w czasie rzeczywistym parametry procesu (masę) i upewnia się, że mieszczą się one w granicach jakości.

Produkcja bez użycia papieru to praktyka polegająca na wyeliminowaniu papieru z procesu produkcyjnego. Można tego dokonać poprzez digitalizację wszystkich dokumentów, takich jak zlecenia pracy, dokumenty wysyłkowe i raporty z kontroli jakości. Produkcja bez użycia papieru może pomóc zwiększyć wydajność, obniżyć koszty i poprawić zrównoważenie środowiskowe.

Menedżer przepływu pracy to aplikacja, która pomaga zautomatyzować i usprawnić procesy biznesowe. Może być używany do zarządzania przepływem informacji i zadań w środowisku produkcyjnym bez użycia papieru. Dodatkowo kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść" to narzędzie, które pozwala użytkownikom tworzyć formularze bez znajomości kodowania. Może być wykorzystywane do tworzenia elektronicznych formularzy do gromadzenia danych w środowisku produkcyjnym bez użycia papieru.

Identyfikowalność i rejestr partii dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego z danymi produkcyjnymi, takimi jak partie komponentów, operatorzy, ilość, waga, czas przezbrojenia, czas sprawności, przestoje, awarie, utrata prędkości i odpady. Możliwość śledzenia i rejestrowania tych informacji ma kluczowe znaczenie dla kontroli jakości i zgodności z przepisami. Pozwala to firmom zidentyfikować wszelkie problemy, które mogą pojawić się podczas produkcji i podjąć niezbędne kroki w celu ich naprawienia. Ponadto, posiadanie tych danych w łatwo dostępnym miejscu może pomóc poprawić ogólną wydajność i produktywność poprzez identyfikację potencjalnych obszarów wymagających poprawy.

EBR (Electronic Batch Records) to zaawansowane oprogramowanie do śledzenia danych produkcyjnych partii. Rejestr zawiera informacje o datach, rodzaju i ilości składników, używanym sprzęcie i personelu obecnym podczas produkcji wybranej partii. Informacje te są niezbędne do wykazania prawidłowości w przypadku inspekcji. EBR pozwala usprawnić procedury i przeprowadzić skuteczną kontrolę produkcji. Jest to skuteczne narzędzie do walidacji ALCOA+ i produkcji zgodnej z GMP. Ponadto poprawia wydajność procesu i redukuje błędy ludzkie w produkcji leków i kosmetyków.

Generic Master Batch Records (GMBR) to rodzaj głównego rekordu partii (MBR) który grupuje podobne przepływy pracy, zmniejszając liczbę wymaganych indywidualnych MBR. Może to prowadzić do znacznych oszczędności czasu i zasobów, a także poprawy zgodności i identyfikowalności.

GMBR są zwykle stosowane w branżach, w których występuje wysoki stopień zróżnicowania produktów, takich jak farmaceutyki oraz żywność i napoje. Przykładowo, firma farmaceutyczna może posiadać GMBR dla wszystkich swoich produktów pakowanych w blistry. Taki GMBR obejmowałby ogólny przepływ pracy dla opakowań blistrowych, ale pozostawiałby pewne parametry otwarte do określenia dla każdego indywidualnego produktu, takie jak liczba blistrów w opakowaniu oraz rozmiar i kształt blistrów.

Korzystając z algorytmów optymalizacji i danych historii produkcji, takich jak rzeczywisty czas cyklu, przestoje, defekty i OEE, Real-Time Scheduler oblicza najbardziej realny, najszybszy, najtańszy i terminowy harmonogram.

Podajemy liczby

0 %
wzrost czasu pracy z pełną prędkością
0 %
skrócenie czasu mikroprzestojów
0 %
skrócenie czasu wydania partii
0 %
skrócenie czasu ustawiania
0 mln
tabletek produkowanych i pakowanych rocznie
0 bln
ampułek i kropel do oczu napełmiamych rocznie
0 bln
tubek kremów i past do zębów napełnianych co roku
0 bln
linii pakujących z systemem ANT

Zostaw e-mail, aby otrzymać ofertę

Operacje, które wspieramy

 • mieszanie
 • blistrowanie
 • napełnianie butelek
 • bulk
 • napełnianie kapsułek
 • kapslowanie
 • powlekanie
 • kompresowanie
 • wydawanie
 • suszenie
 • napełnianie
 • granulacja
 • szlifowanie
 • homogenizacja
 • frezowanie
 • mieszanie
 • pakowanie
 • tabletkowanie
 • mycie
 • ważenie
 • granulacja mokra

Obsługiwane przez nas maszyny

 • pakowaczki ampułkowe
 • wypełniacze worków
 • pakowacze blistrów
 • kapslownice do butelek
 • napełniacze butelek
 • maszyny do wiązania
 • maszyny kartonujące
 • maszyny do pakowania w kartony
 • sprzęt do depaletyzacji
 • sprzęt do etykietowania
 • napełniacze cieczy
 • maszyny pakujące
 • wagi
 • urządzenia do paletyzacji
 • wypełniacze proszkowe
 • maszyny do liczenia tabletek
 • dozowniki jednostkowe
 • urządzenia do napełniania fiolek
 • urządzenia ważące
 • maszyny do pakowania

Produkowane przez nas wyroby

 • blistry
 • butelki
 • kosmetyki
 • kremy
 • krople do oczu
 • iniekcje
 • ciecze
 • spreje do nosa
 • tabletki
 • ciała stałe
 • rury
 • ściereczki

ANT Solutions MES Zgodność z przepisami w branży farmaceutycznej

Produkcja farmaceutyczna wymaga ścisłej zgodności z przepisami ze względu na wrażliwy charakter wytwarzanych produktów. Rozwiązanie IT, które spełnia wszystkie wymagania, powinno być zgodne z lokalnymi przepisami i standardami regulacyjnymi stworzonymi przez branżę.

ANT Solutions MES Pharma Suite Podejście do walidacji

ANT Solutions dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższe standardy jakości i zgodności dla naszego pakietu MES Pharma Suite. Nasze podejście do walidacji jest kompleksowe i obejmuje każdą fazę procesu wdrażania. 

Faza specyfikacji walidacji

Jest to początkowa faza, w której definiowane są specyfikacje procesu walidacji.

Kwalifikacja projektu (DQ)

W tej fazie upewniamy się, że projekt systemu spełnia wszystkie zdefiniowane wymagania i specyfikacje.

Specyfikacja funkcjonalna (FS)

Faza ta obejmuje definicję i dokumentację funkcjonalności systemu.

Kwalifikacja operacyjna (OQ)

Podczas tej fazy testujemy system w warunkach operacyjnych, aby upewnić się, że działa poprawnie i konsekwentnie.

Specyfikacja wymagań użytkownika (URS)

Faza ta obejmuje dokumentację wymagań użytkownika i zapewnia, że system może spełnić te wymagania w każdych warunkach.

Kwalifikacja wydajności (PQ)

Jest to ostatnia faza procesu walidacji, w której wydajność systemu jest testowana w rzeczywistych warunkach pracy.

Nasz proces walidacji gwarantuje, że pakiet MES Pharma Suite spełnia wszystkie wymogi prawne oraz działa niezawodnie i konsekwentnie w każdych warunkach. Stosujemy ustrukturyzowane podejście, skrupulatnie dokumentując każdy krok w celu zapewnienia pełnej zgodności i identyfikowalności.

Prezentacja systemu

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Artykuły powiązane

System MES - nowoczesne rozwiązanie dla przemysłu farmaceutycznego

Proces wytwarzania produktów jest czasochłonny, kosztowny i wymaga ciągłych aktualizacji. Firmy produkcyjne stale poszukują rozwiązań pozwalających na zwiększenie wydajności produkcji i uzyskanie oszczędności. W tym miejscu pojawia się manufacturing execution system . Branża farmaceutyczna nie jest wyjątkiem.

System wykonawczy produkcji dla przemysłu farmaceutycznego to kolejny krok w technologiczną przyszłość. Jak działa Manufacturing Execution System for pharma industries i jakie są jego zalety?

System MES dla farmacji - jak to działa?

System MES to nowoczesne oprogramowanie, które pozwala na kompleksowe zarządzanie procesem produkcyjnym. Umożliwia planowanie pracy, ciągłe monitorowanie wykonywanych czynności, sprawną realizację i optymalizację działań.

To tylko niektóre z wielu zalet manufacturing execution system for pharma. Jak działa nowoczesne oprogramowanie pharma MES? MES for pharma gromadzi dane historyczne i bieżące. Pozwala również na eksport danych do formatów XLS lub CSV, co umożliwia tworzenie raportów i ich analizę w celu dalszej optymalizacji.

A co w praktyce oznacza MES dla farmacji? Zdalne zarządzanie produkcją leków i suplementów diety wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Substancje muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, a wszelkie odstępstwa od reguły powinny być jak najszybciej usunięte. Dlatego Manufacturing Execution System for pharma industries jest obowiązkowym elementem dla każdej firmy produkcyjnej działającej w tej branży. MES w przemyśle farmaceutycznym to także rozwiązania z zakresu kontroli procesów chemicznych związane z produkcją leków.

Planowanie, kontrola i realizacja produkcji za pomocą pakietu ANT PHARMA Suite

ANT PHARMA Suite to rewolucyjny Manufacturing Execution System dla branży farmaceutycznej. Doskonale sprawdza się przy produkcji substancji w postaci tabletek, syropów, kremów czy płynów. Takie systemy MES w farmacji są niezastąpione. Ich uniwersalna formuła pozwala na wytworzenie dowolnego produktu przy jak najniższych kosztach i w jak najkrótszym czasie.

Nasz najnowocześniejszy system MES dla produkcji farmaceutycznej wspiera wszystkie operacje związane z produkcją leków, takie jak mieszanie składników, napełnianie kapsułek, ważenie czy granulacja.

W pełni zintegrowane oprogramowanie pharma MES umożliwia zdalne monitorowanie każdej maszyny biorącej aktualnie udział w procesie produkcyjnym. Może być podłączone do urządzeń pakujących, blistrowych czy wagowych.

Nowoczesny system realizacji produkcji dla przemysłu farmaceutycznego

Jakie możliwości daje Manufacturing Execution System dla branży farmaceutycznej? Przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo. Systemy MES w pharma umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym produkowanych partii. Jeśli okaże się, że substancja wchodząca w skład leku była przechowywana nieprawidłowo, producent może natychmiast zareagować i zatrzymać produkcję konkretnej partii, a nie wszystkich komponentów poruszających się po linii produkcyjnej.

Produkcja biotechnologiczna nie należy do najtańszych sektorów przemysłu. Dzięki ciągłej optymalizacji można uzyskać oszczędności poprzez cięcie zbędnych kosztów, a tym samym obniżenie lub utrzymanie na stałym poziomie ceny produktów finalnych.

Skrócenie mikroprzestojów o 35% to tylko jedna z wielu korzyści, jakie oferuje ten system realizacji produkcji dla farmacji. Oznacza to kolosalne oszczędności dla przemysłu farmaceutycznego! Nawet jeśli zyskamy 5-7 sekund nadwyżki na produkt końcowy, to biorąc pod uwagę miliardowe nakłady na produkcję leków, firmy mogą ich wyprodukować znacznie więcej w ciągu roku.

Dlatego też musi istnieć system realizacji produkcji dla farmacji. Branża farmaceutyczna musi zachować skuteczność w dostarczaniu odpowiednich ilości leków na rynek.

Dlaczego warto stosować system MES w przemyśle farmaceutycznym?

Jakie są główne korzyści z zastosowania MES w farmacji? Przede wszystkim stała komunikacja ze wszystkimi urządzeniami odpowiedzialnymi za produkcję. ANT PHARMA Suite kontroluje parametry składników w czasie rzeczywistym, eliminując możliwość przedawkowania substancji.

Kolejną możliwością, jaką daje Manufacturing Execution System dla branży farmaceutycznej jest pełna identyfikowalność partii i przejrzystość danych produkcyjnych.

MES dla produkcji farmaceutycznej pozwala również na zwiększenie produktywności poprzez przegląd danych historycznych dotyczących rzeczywistych czasów cyklu i przestojów, na podstawie których tworzony jest rzeczywisty plan pracy.

Niezawodność produkcji i optymalizacja kosztów - oto wartość MES dla farmacji dzisiaj. Postęp technologiczny sprawia, że z zainteresowaniem i ufnością patrzymy w przyszłość.

Nie ma chyba wątpliwości, że MES w farmacji stanowi prawdziwy przełom. Dzięki temu rozwiązaniu kontrola procesów farmaceutycznych staje się banalnie prosta i skuteczna!

Zobacz prezentację systemu

wysłać

Sprawdź nasz AI Helper!
Kliknij przycisk ➞

Zobacz demo MES i uzyskaj pilotaż w ciągu 3 tygodni

ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

Łukasz Iskra

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

[email protected]

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie

Uzyskaj więcej informacji na temat MES dzięki naszemu studium przypadku

Witamy z powrotem!

Zobacz zwrot z inwestycji w system MES

Pobierz dokument dotyczący zwrotu z inwestycji (ROI) w branży maszyn do formowania wtryskowego

Hej tam, wygląda na to, że jesteś zainteresowany oprogramowaniem do produkcji...

Zapisz się do newslettera i otrzymaj katalog, którym możesz podzielić się ze współpracownikami