Monitorowanie mikroprzestojów

Najbardziej efektywny system monitorowania tempa produkcji i przestojów

0 %
redukcja zatrzymań
według naszego klienta

Czym są mikroprzestoje i dlaczego są tak ważne?

Mikroprzestoje lub mikrozatrzymania to nieplanowane zatrzymania maszyn, które w zależności od indywidualnego podejścia zakładu trwają do 1 minuty, 2 minut lub 5 minut, powyżej tego czasu taki postój kwalifikuje się jako nieplanowany. Są to incydenty krótkotrwałe, ale jeśli policzyć je na przestrzeni, tygodnia, czy miesiąca, to okazuje się, że stanowią one dużą część naszej produkcji. Te przestoje odgrywają kluczową rolę w przemyśle wysokonakładowym, takim jak FMCG, gdzie szybkość produkcji jest kluczowym czynnikiem decydującym o wyniku końcowym. 

Wykres Pareto

Czy to ulepszenie jest mi potrzebne?

 • Znasz swoje OEE, ale nie masz dobrej analizy przyczyn źródłowych.
 • Zidentyfikowałeś linie produkcyjne o nieznanej i wysokiej liczbie przestojów
 • Pracujesz w fabryce z wdrożonym OEE, ale bez specjalistycznego oprogramowania do analizy nadchodzących danych

Dlaczego warto skorzystać z monitoringu mikroprzestojów ANT?

Podajemy liczby

0 %
redukcja przestojów według naszego klienta
0 %
zwiększenie czasu pracy maszyny
0 %
do, wzrost OEE

Przeczytaj artykuł

System wykrywania mikroprzestojów ANT (monitorowanie produkcji, wydajność) na SMD (FMC), FMD, THP i OTP w fabryce tytoniu

Nasze AI pomaga dostarczyć wyniki

ANT's AI wykrywa odpowiedzialną maszynę w linii.

 • Rejestracja każdego, nawet najkrótszego postoju maszyny z jego przyczyną z PLC
 • Odczyt alarmów z PLC
 • Algorytm przypisuje odpowiedzialną maszynę, jeśli jest w linii
 • Prawdziwe dane z maszyn dla działań lean, aby wyeliminować zatrzymania
 • Mniej straconego czasu na ręczne raportowanie stanów maszyn przez operatora
 • Dogłębna analiza przyczyn utraty dostępności maszyny

Jak pracujemy?

W celu zminimalizowania liczby mikroprzestojów, zespół ANT przechodzi przez 3 kroki.

1.

Identyfikowanie i nazywanie mikroprzestojów

 • zdefiniowanie mikroprzestojów w odniesieniu do maszyny.
 • zdefiniowanie czasu pomiędzy mikroprzestojami i awariami
 • stworzenie listy wszystkich możliwych mikrozatrzymań, które mogą wystąpić na maszynie.

2.

Łączenie z maszynami - Jak zbierać dane?

Najszybszym sposobem jest bezpośrednie podłączenie do sterownika PLC - takie połączenie pozwala zespołowi ANT na dostęp do danych takich jak czas i stany maszyn, kody awarii, informacje o produkcji, parametry odpadów i inne. Jeśli maszyna jest starsza lub nie jest wyposażona w sterownik PLC, nasz zespół może dodać moduł komunikacji I/O, aby pobrać informacje o stanach i czasach maszyn.

 

Jeżeli nie ma możliwości identyfikacji kodów alarmowych operator będzie miał większy udział w procesie rozpoznawania przyczyn zatrzymania, gdyż będzie musiał ręcznie dodać stan z listy najczęstszych mikroprzypadków, wybierając ze słownika wstępnie przygotowany kod. Kluczowym elementem jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie jak najwięcej danych będzie pobierana automatycznie, ponieważ pobierane bezpośrednio z maszyn, są prawdziwe.

 

Podłączenie do sterownika PLC spowoduje napływ dużej liczby danych i wiele kodów alarmowych, które trzeba pogrupować i przypisać do konkretnych definicji, które pozwolą na bardziej precyzyjne analizy.

3.

Analiza zebranych danych

Analizując pracę linii za wybrany okres czasu, wybierając dowolny zakres (zmiana/dzień/tydzień/rok), kierownik może wybrać interesujący go stan i za pomocą metody "drill down" uzyskać następujące informacje:

 • co było przyczyną mikroprzestoju
 • ile było mikroprzestojów podczas danego zlecenia (liczba wystąpień)
 • jaki był ich łączny czas
 • jaki był udział tego warunku w całej produkcji

Podsumowując, dzięki odpowiednim narzędziom kierownik linii może zidentyfikować nieznany obszar, który powoduje mikroprzestoje. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z maszynami, system posiada rzeczywiste dane o czasach i przyczynach przestojów. Operator może łatwo opisać nieopisane przestoje, a kierownictwo ma wiele odpowiednio pogrupowanych danych, dzięki którym może ograniczyć lub całkowicie wyeliminować mikrozatrzymania. Tak właśnie radzimy sobie z problemem mikroprzestojów u naszych klientów.

zgłaszanie awarii z ekranu panelu operatorskiego mes
ROI w 0 miesięcy
Skontaktuj się z ANT już dziś i uzyskaj zwrot z inwestycji w 6 miesięcy po wdrożeniu.

ANT Solution jest dumnym członkiem Fundacja OPC UA

W większości fabryk tytoniu środowisko komunikacji między maszynami jest bardzo rozdrobnione, zarówno w przypadku strumieni danych maszyna-maszyna, jak i maszyna-systemy nadrzędne. Fragmentacja jest widoczna na wielu poziomach: nośniki fizyczne, protokoły, formaty danych, czasami zastrzeżone, narosły z czasem wraz z maszynami. Skutkuje to niepotrzebnie wysokimi nakładami na integrację. Co więcej, wydobywanie informacji produkcyjnych z danych maszynowych jest cenną możliwością, która jest poważnie ograniczona przez fragmentację.

OPC UA to standard interoperacyjności służący do bezpiecznej i niezawodnej wymiany danych w automatyce przemysłowej i innych branżach. Jest on niezależny od platformy i zapewnia płynny przepływ informacji między urządzeniami różnych producentów. Zaangażowanie w usprawnienie komunikacji i wydajną produkcję podziela ANT Solution, dumny członek OPC UA Foundation.

Wspólna grupa robocza OPC Foundation i grupa robocza TMC (Tobacco Machine Communication) stworzyły tę towarzyszącą specyfikację. Ma ona na celu harmonizację wymiany danych i wymagań interoperacyjności dla wspólnych korzyści zarówno producentów papierosów, jak i producentów OEM. Udział ANT Solution w tym przedsięwzięciu pokazuje ich aktywną rolę w zwiększaniu standaryzacji i funkcjonalności w przemyśle tytoniowym.

Powiązane artykuły

Mikroprzestoje to niewielkie zakłócenia, które zdarzają się na linii produkcyjnej i powodują zatrzymania maszyn lub innych urządzeń produkcyjnych. Mogą one być spowodowane zarówno awarią maszyny, jak i błędem ludzkim, co sprawia, że trudno jest określić, gdzie dokładnie występują. Z pozoru nieistotne, mają znaczący wpływ na wydajność produkcji.

Zaawansowana łączność z maszynami i analiza napływających danych jest wykorzystywana do identyfikacji miejsc występowania mikroprzestojów oraz podjęcia działań naprawczych, aby nie powtórzyły się one w kolejnych cyklach produkcyjnych. 

Mikroprzestoje mogą być szkodliwe dla procesu produkcyjnego i powinny być ściśle monitorowane. Są one często pomijane przez kierowników produkcji, ponieważ nie mają nagłego przełożenia na wydajność produkcji i mogą pozostać niezauważone przez wiele godzin, co w długim okresie prowadzi do znacznych spadków OEE i niedotrzymywania terminów.  

Zidentyfikowanie mikroprzestojów pomaga zwiększyć OEE i podnieść ogólną wydajność produkcji.

Zobacz prezentację systemu

wysłać