ANT
PRODUKTY

Monitorowanie wydajności OEE | MES | Smart Machine | Paperless
Gotowe oprogramowanie dla Twojej fabryki

Wybierz
kategorię

MONITOROWANIE WYDAJNOŚCI (OEE)

System koncentruje się na zbieraniu danych z maszyn, raportowaniu produkcji i obliczaniu współczynnika OEE w czasie rzeczywistym. System monitorowania wydajności OEE pomaga fabrykom wykonać pierwszy krok w celu śledzenia produkcji, jej postępu i zapewnienia kontroli nad procesem produkcyjnym.

 • redukcja przestojów
 • szybsze raportowanie produkcji
 • krótszy czas reakcji
ekran panelu operatora z systemem mes

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI (MES)

Nowoczesny System Realizacji Produkcji (MES) to kompleksowy system monitorowania wydajności OEE z pełną identyfikowalnością, inspekcjami jakościowymi i zarządzaniem przeróbkami. Nacisk położony jest na standaryzację procesów, zapewnienie okresowych pomiarów jakości, mechanizmów walidacji i jeszcze większej automatyzacji.

 • mniejsza liczba przestojów i większa wielkość produkcji
 • zmniejszenie ilości odpadów
 • walidacja i kontrola produkcji
pharma-panel-operatora-MMD9000

SYSTEM ZARZĄDZANIA OPERACJAMI PRODUKCYJNYMI (MOM)

Manufacturing Data Operations System (MOM) to rozszerzony system MES z monitorowaniem mikroprzestojów, sterowaniem maszynami i eliminacją papieru. Jeszcze głębsza integracja z poziomem automatyzacji w celu monitorowania każdego zatrzymania, wysyłania receptur i programów do sterownika PLC oraz tworzenia cyfrowych formularzy w celu wyeliminowania bieżącego papieru na produkcji.

 • minimalizacja przestojów
 • szybsze przezbrajanie
 • ulepszona wydajność produkcji
pdms-food-beverage-OP-States-optilex-950

Mapa cyfrowej doskonałości

System ANT jest zbudowany modułowo, dzięki czemu łatwo jest dopasować go do planu cyfryzacji fabryki

3. etap

2. etap

System MES

3. faza

System zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM)

Smart Machine (SM)

Smart Machine to kompletny system sterowania linią wspierający wszystkie operacje i działania operatorów dedykowane dla zautomatyzowanych linii montażowych. System zapewnia automatyczne przezbrojenia w locie oraz zaawansowane sterowanie linią wszystkich WPC na każdej stacji.

 • zwiększenie wielkości produkcji
 • szybsze dokonywanie zmian 
 • zmniejszenie ilości odpadów dzięki 100% kontroli jakości
Panel operatora - Dell na stojaku-300dpi

Energia i zużycie mediów

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (EMS)

System Monitorowania Energii (EMS) zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym zużycia wszystkich mediów używanych w zakładzie: energii elektrycznej, gazu, wody, sprężonego powietrza, ciepła lub pary. Pomaga znaleźć miejsca, gdzie występują zbyt wysokie wydatki na media, straty w trybie czuwania lub zużycie bez produkcji.

 • niższe wydatki na media
 • zmniejszenie strat w trybie czuwania
 • wykrywanie nieszczelności
EMS-PC-950x950

Zapisz się do naszego newslettera

Continuous Improvement

Electronic Batch Records (EBR)

Technologia EBR (Electronic Batch Records) służy do monitorowania procesu produkcyjnego. Obejmuje ona śledzenie danych produkcyjnych, tworzenie raportów oraz śledzenie powstawania poszczególnych partii.

 • skrócenie czasu kontroli partii
 • skrócenie czasu wydania partii 
 • ograniczanie błędów i odchyleń
 
ebr-tablet

Systemy jakości, planowania, utrzymania ruchu i magazynowania

Zaawansowany system planowania i harmonogramowania (APS)

Stale zwiększaj produktywność z pomocą zaawansowanego algorytmu. Informacje o cyklu w czasie rzeczywistym oparte na wcześniejszych danych mogą być wykorzystane do automatycznej zmiany harmonogramu i wprowadzenia bardziej realistycznych planów za pomocą interfejsu typu "przeciągnij i upuść".

 • skrócić czas poświęcony na ręczne aktualizowanie postępów w realizacji planu
 • Produkcja jednozmianowa może zapewnić terminowość dostaw, zastępując jednocześnie produkcję dwuzmianową.
 • utrzymanie terminowości dostaw pomimo dynamicznie zmieniających się priorytetów
oprogramowanie aps ekran na monitorze mockup ant solutions

Dzięki systemowi CMMS firmy ANT, nowemu systemowi konserwacji, który umożliwia planowanie napraw i przeglądów na podstawie rzeczywistego czasu pracy cyklu maszyny, można planować, zarządzać i reagować na stan techniczny linii produkcyjnej.

 • zmniejszenie liczby zatrzymań i przestojów
 • zmniejszenie liczby napraw ogółem
 • zwiększenie kluczowych wskaźników utrzymania ruchu MTTF, MTBF
cmms-tablet

Użytkownicy systemu ANT Shop Floor Warehouse Management System (Shop Floor WMS) mogą zarządzać magazynami produkcyjnymi, wybierając odpowiednie produkty i lokalizując je za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika i aktualizacji zapasów w czasie rzeczywistym. Aby przyspieszyć proces produkcji, wysyłaj materiały eksploatacyjne i części dokładnie na czas. 

 • szybsze znajdowanie i lokalizowanie materiałów i produktów
 • śledzenie i monitorowanie wszystkich przyjęć
 • raporty analityczne
zebra-2xfront

System Zarządzania Jakością (QMS)

Zarządzanie planem kontroli przychodu z planowaniem inspekcji, listą kontroli rozruchu w celu zwolnienia zmiany produkcyjnej i zapewnienia kontroli jakości. Generowanie raportów jak audyty produktów, 5S lub TPM.

 • mniej wad i odpadów produkcyjnych
 • oszczędność czasu
 • niższy koszt produkcji

Modyfikacje

Elastyczna platforma, łatwa do dostosowania do wymagań klientów

Zacznij od małego, skaluj szybko

Zobacz prezentację systemu

wysłać