System realizacji produkcji (MES)

Zmierz i przeanalizuj swój proces produkcyjny za pomocą MES i wskaż miejsca wymagające poprawy

Zaufali nam:

ZACHOWAJ kontrolę nad produkcją dzięki systemowi MES

Co to jest Manufacturing Execution System (MES)?

System MES to platforma efektywności i realizacji produkcji, która pozwala na zbieranie danych z maszyn, lub całej linii produkcyjnej, analizowanie i wyświetlanie ich w przyjazny dla użytkownika sposób. Oprogramowanie MES jest wdrażane, aby uczynić pracę operatorów bardziej przewidywalną i pomóc menedżerom w podejmowaniu bardziej wnikliwych decyzji dla szybszej i lepszej produkcji.

Oferuje kompleksowy przegląd analityki produkcji, który może być przydatny w identyfikacji niewydajnych procesów i niedociągnięć przyczynowo-skutkowych. To z kolei umożliwia korektę podstawowych problemów, prowadząc do zwiększenia wydajności i lepszej alokacji zasobów. Co więcej, systemy MES pomagają w kontroli jakości, ułatwiając utrzymanie zgodności z przepisami branżowymi. Śledząc i dokumentując proces produkcji, systemy te minimalizują liczbę wad produktów i zapewniają, że doskonałość jest konsekwentnie osiągana we wszystkich produkowanych jednostkach. Usprawniają również komunikację w organizacji i pomagają skrócić czas przestojów, dzięki czemu zakład jest znacznie bardziej efektywny.

System MES - Jakie są jego kluczowe funkcje?

 • Bezproblemowy przepływ danych w czasie rzeczywistym: Informacje są gromadzone i prezentowane na bieżąco dzięki głębokiej łączności maszynowej i sieci okablowania .
 • Zaawansowane narzędzia analityczne i dashboard: zebrane dane są analizowane i przedstawiane operatorowi lub menedżerowi w sposób umożliwiający podjęcie natychmiastowych decyzji 
 • Cyfryzacja i automatyzacja przepływu dokumentacji: instrukcje, listy kontrolne i wszystkie dokumenty są przechowywane w systemie, kontrola wersji i dostępu pozwala na utrzymywanie dodatkowej warstwy bezpieczeństwa  
 • Stałe monitorowanie jakości: parametry procesu są zbierane automatycznie z poziomu automatyki lub ręcznie od operatorów, łącznie z pomiarami i listami kontrolnymi. 
 • Integracja z systemami zewnętrznymi: dwukierunkowa komunikacja pomiędzy wieloma systemami, zapewnia pełny strumień danych o produkcji.
 • Możliwość śledzenia: Nowoczesny system MES (Manufacturing Execution System) obejmuje skanowanie komponentów i materiałów używanych do produkcji. Podczas skanowania S/N i partii system dokonuje walidacji oraz tworzy pełną genealogię gotowego towaru. 
 • Narzędzia specyficzne dla produkcji dyskretnej: tzn. moduł przeróbki pozwala na śledzenie i wysyłanie wadliwego elementu do odpowiedniej maszyny oraz śledzi nowe trasy. 
 • Integralność danych i bezpieczeństwo systemu: Okresowe zbieranie danych pozwala na szybkie sprawdzenie stabilności procesu, czyniąc system MES systemem produkcyjnym. Oddzielenie od sieci fabrycznej zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.   

Jak system MES ANT przyczynia się do wzrostu wydajności produkcji?

Pełna funkcjonalność systemu zależy od klasy wdrożonego rozwiązania. Nasz system MES śledzi rzeczywisty czas pracy maszyn i rejestruje przestoje poprzez automatyczną akwizycję danych. Pozwala menedżerom planować działania produkcyjne i kontrolować ich realizację. System gromadzi informacje o jakości produkowanych elementów i natychmiast powiadamia o wszelkich nieprawidłowościach. Co najważniejsze, znacznie ogranicza możliwość marnotrawienia zasobów, a w rezultacie sprawia, że produkcja staje się bardziej wydajna i rentowna, zwiększając wskaźnik OEE. 

Oprogramowanie MES prowadzi proces produkcyjny przez wszystkie jego etapy: planowanie, harmonogramowanie, monitorowanie, nadzór, realizację i optymalizację.  

Na każdym z tych etapów system realizacji produkcji sprawdza pracę w toku - aplikacja MES System zbiera, gromadzi i przetwarza dane oraz generuje raporty. Zaawansowany algorytm analizuje przyczyny mikroprzestojów i wyświetla wykresy Pareto w celu analizy pierwotnych przyczyn bieżących poziomów wydajności.

Więcej informacji: Dlaczego wskaźnik OEE spada po wdrożeniu systemu MES?

mes2-machine-connectivity
Łączność z
maszynami
mes2-data-acquisition
Analityka danych

WYŻSZA produkcja!

System MES - Jakie są najczęstsze problemy rozwiązywane przez oprogramowanie MES?

Niezależnie od tego, czy masz rozproszone systemy produkcyjne od wielu dostawców, czy wiele zakładów produkcyjnych z potrzebą zdalnego monitorowania, system system ANT MES może pomóc w rozwiązaniu wielu wyzwań produkcyjnych.

Obszar produkcji

 • Nierozpoznane przestoje w produkcji 
 • Brak wiedzy o bieżącym postępie i pracy wytwórczej 
 • Marnotrawstwo papieru, trudności z utrzymaniem wersjonowania i dostępu do dokumentów 
 • Długie czasy uruchamiania produkcji 
 • Błędy ludzkie 
 • Nieodpowiednie raportowanie danych dotyczących wydajności 
 • Brak możliwości podejmowania proaktywnych decyzji dotyczących problemów i rozwiązań 
 • Nieskuteczna kontrola procesu i niespełnienie oczekiwań klienta

Obszar planowania

 • Produkcja nie dostarczona na czas 
 • Niezdolność do identyfikacji wąskich gardeł w procesie produkcyjnym 
 • Ręczne planowanie produkcji, planowanie w Excelu 
 • Brak pewności, czy wszystkie zasoby niezbędne do produkcji znajdują się na zakładzie

Obszar jakości

 • Niekontrolowane występowanie wad produkcyjnych 
 • Niewystarczająca identyfikowalność (traceability) procesów produkcyjnych 
 • Zbyt duża liczba generowanego złomu i wad 
 • Ręczne tworzenie raportów SPC

Obszar konserwacji

 • Brak natychmiastowej informacji o awarii w dziale utrzymania ruchu 
 • Zbyt długi czas przestoju 
 • Brak okien dostępnych dla inspekcji i napraw

Obszar IT

 • Brak integracji systemów wewnątrz zakładu produkcyjnego 
 • Wiele systemów systemów produkcyjnych zamiast jednego 
 • Utrata dostępu do systemu produkcyjnego 

Zarządzanie, obszar CXO

 • Brak danych do podjęcia dobrej decyzji 
 • Brak kontroli w czasie rzeczywistym nad realizacją produkcji 
 • Konieczność pracy na dodatkowych zmianach ze względu na nieradzenie sobie z bieżącą produkcją 

Oprogramowanie może doprowadzić do identyfikacji ponad 200 niewłaściwych procesów, występujących od hali produkcyjnej do magazynu, których można się pozbyć lub skorygować np. poprzez uproszczenie procedur, eliminując formularze dokumentacji jakościowej ze zbędnymi informacjami, które zostały wskazane jako czynnik powodujący zakłócenia. Krok po kroku, wprowadzanie małych zmian może zsumować się w znaczny potencjał poprawy. Oszczędności w samym wymiarze czasowym mogą sięgać od 10 minut do nawet 2 godzin. Pomaga to nie tylko zmniejszyć obciążenie dla pracowników na produkcji, ale także dla otaczających obszarów roboczych zaangażowanych w procesy międzyoddziałowe. 

Jakie moduły i funkcje posiada system ANT MES?

Łączność z
maszynami

 • Komunikacja z maszyną za pomocą standardowego TCP i natywnych protokołów PLC (OPC DA/UA, Siemens i inne)
 • Odczyt danych z poziomu automatyki: liczniki produkcji, status maszyn, parametry procesu
 • Buforowanie danych w przypadku utraty połączenia w celu zachowania wszystkich informacji
 • Uruchomienie produkcji w zaplanowanej sekwencji, użycie kart RFID do dostępu do systemu
 • Wyświetlanie postępu, głównych KPI i bieżącego opóźnienia dla trwającej produkcji
 • Ręczne lub automatyczne raportowanie produkcji wraz ze stanami maszyn
 • Powtarzające się zdarzenia automatycznie wywołują kontrolę jakości dzięki wyzwalaczom
 • Automatyczna informacja zwrotna dla operatora (limity jakości)
 • Dedykowane instrukcje i dokumentacja
 • Automatycznie generowane raporty jakościowe: SPC, wykresy kontrolne Shewharta
 • Ręczne lub automatyczne raportowanie przyczyn defektów
 • Możliwość decyzji o zgłoszeniu wad lub złomowaniu
 • Raportowanie defektów dla komponentów
 • Uruchamianie produkcji przeróbek poprzez skanowanie etykiety przeróbki lub wybór specjalnego zlecenia przeróbki
 • Automatyczna walidacja i kierowanie za pomocą technologii przeróbki
 • Konfiguracja przepływu przeróbek dla zgłoszonego powodu wady
 • Różne raporty dla produkcji, maszyn, jakości
 • Dashboard dla bieżącej produkcji
 • Różne możliwości obrazowania i analizy danych
 • Przejrzysty przegląd wszystkich obszarów działalności zakładu
 • Analiza procesu od góry do dołu (tzw. upsteam and downstream analysis)
 • Dedykowane dashboardy dla najważniejszych analiz
 • Wyświetlanie dokumentacji cyfrowej dla operatora (PDF, obrazy, filmy)
 • Podział dokumentacji na kategorie, takie jak zmiany, kontrola jakości, konserwacja
 • Żądanie potwierdzenia przeczytania najnowszej wersji
 • Wyświetlanie podsumowania produkcji dla wybranych maszyn
 • Wyświetlanie OEE i opóźnienia produkcji dla bieżącej zmiany
 • Aktualizacja danych w czasie rzeczywistym na podstawie raportów lub cykli maszyny
 • Raportowanie awarii wraz z ich przyczyną i komentarzem
 • Akceptacja awarii i jej zakończenie
 • Czas reakcji, czas naprawy i jego monitorowanie KPI (MTTR, MTBF, MTTF)
 • Skanowanie zasobów w celu dopasowania komponentów i narzędzi do produkcji.
 • Automatyczna walidacja i kierowanie za pomocą technologii przeróbki
 • Konfiguracja przepływu przeróbek dla zgłoszonego powodu wady
 • Podstawowe modelowanie danych produkcyjnych: pozycje, trasy, struktura fabryki
 • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, wadami, dokumentacją
 • Zarządzanie progami KPI, celami produkcyjnymi lub stanami maszyn

Zostaw e-mail, aby otrzymać ofertę


System MES - Jakie są kluczowe korzyści?

oee - zwiększenie

Wzrost OEE i OTIF

✔️ przewidywana data i godzina ostatniej pozycji w zleceniu produkcyjnym/sprzedażowym
✔️ mniejsze i szybsze przezbrojenia
✔️ szybsza realizacja zadań produkcyjnych

mniej wad

Mniej wad

✔️ szybsze rozpoznawanie wad i zarządzanie przeróbkami
✔️ SPC i monitorowanie stanu technicznego
✔️ okresowe plany jakości

identyfikowalność

Traceability

✔️ Walidacja BOM (sprawdzenie pozycji, jeśli jest to wydanie QC)
✔️ monitorowanie cyklu życia narzędzi
✔️ monitorowanie w górę i w dół strumienia

Gdzie można wdrożyć system ANT MES?

Wszystkie branże produkcyjne mogą odnieść korzyści z wdrożenia nowoczesnego oprogramowania MES. ANT wdrożył już wiele systemów w branżach, takich jak FMCG, Pharma, Automotive & Aviation oraz produkcja wysokonakładowa, dając im wyraźne rezultaty, podczas transformacji ich procesów produkcyjnych w kierunku Industry 4.0. 
0 %
wzrost czasu pracy maszyn
0 %
redukcja liczby wad
0 %
redukcja zużycia materiałów
0 %
zmniejszenie czasu przezbrojeń

Co nasi klienci mówią o systemie ANT MES?

cytat-ikona

Produkcja w regionie dla regionu, obok naszych klientów, jest filarem naszej strategii operacyjnej.

W ciągu ostatnich lat zainwestowaliśmy ogromne środki w nasze fabryki, aby zwiększyć moce produkcyjne; uzupełnienie tych inwestycji o najlepsze rozwiązanie do cyfryzacji wszystkich systemów produkcyjnych jest kluczową częścią naszego programu mającego na celu zwiększenie wydajności i elastyczności. W doskonałej współpracy z ANT wdrażamy nasze plany.

Fabrice Revert, COO
LinkedIn

quadpack
cytat-ikona

Monitorowanie OEE, produkcji i jakości jest bardzo precyzyjne i automatyczne. Optymalizacja procesu jest mniej czasochłonna, a problemy są szybciej i łatwiej wykrywane.

ANT udało się w dużym stopniu dostosować interfejs MES i jego funkcje, dzięki czemu mogliśmy w pełni wykorzystać możliwości systemu.

Veronica Ottonello, Inżynier procesów przemysłowych w Bormioli Pharma
LinkedIn

Logo Bormioli-Pharma
Prawdopodobieństwo polecenia 90%

Jak system ANT MES pomaga wdrażać strategię zarządzania Lean Six Sigma?

Rozwiązanie ANT MES to potężne narzędzie, które może ułatwić wdrożenie strategii zarządzania Lean i Six Sigma, dostarczając decydentom raporty i modele oparte na danych. Eliminowanie marnotrawstwa, podnoszenie jakości i zwalczanie wąskich gardeł w procesie produkcyjnym, które spowalniają tempo wytwarzania, staje się znacznie łatwiejsze ze wszystkimi niezbędnymi informacjami na ekranie.   

Kompleksowy przegląd produkcji pozwala na efektywne planowanie i kontrolę procesu, który pomaga zidentyfikować zbędny transport, nadmiar zapasów oraz niepotrzebny ruch ludzi, sprzętu lub maszyn. Wynikiem nadzoru będzie wdrożenie odpowiednich strategii usprawniających proces produkcji.

1.

ZDEFINIUJ

opisz problem

2.

ZMIERZ

jak duży jest problem

3.

PRZEANALIZUJ

jakie jest źródło problemu

4.

POPRAW

opracuj właściwe rozwiązanie

5.

KONTROLUJ

oceń i utrzymaj poprawę

Ponadto ANT MES może monitorować proces produkcji w czasie rzeczywistym, zapewniając, że wszystkie prace są wykonywane prawidłowo, a czas reakcji na wszelkie odchylenia jest ograniczony. Dzięki oprogramowaniu ANT MES firmy mogą poprawić wydajność produkcji, zmniejszyć straty oraz szybko identyfikować i rozwiązywać problemy. To z kolei umożliwia im wdrożenie strategii zarządzania Lean i Sigma bardziej wydajnie i skutecznie. 

W jaki sposób system ANT MES umożliwia produkcję w chmurze?

Produkcja w chmurze wykorzystuje platformy oparte na chmurze do nadzorowania całego procesu produkcyjnego. To nowoczesne podejście obejmuje zaawansowaną analitykę, automatyzację i sztuczną inteligencję w celu usprawnienia tworzenia, dystrybucji i utrzymania produktów. Jednym z kluczowych narzędzi w tej dziedzinie jest system ANT MES. System ten zapewnia firmom usprawnioną i ekonomiczną metodę obsługi ich struktur produkcyjnych. Ponadto oferuje natychmiastowy dostęp do kluczowych danych i analiz, umożliwiając firmom podejmowanie rozsądnych decyzji. Wykorzystując system ANT MES w sferze produkcji w chmurze, przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć koszty ogólne, usprawnić zarządzanie produkcją i przyspieszyć dostarczanie produktów wysokiej jakości.

Zobacz, jak produkcja w chmurze może zwiększyć Twoją produkcję

Jak szybko można wdrożyć system MES?

jak wdrożyć schemat systemu produkcyjnego

Integracja MES - Jak zintegrować MES z innymi systemami IT?

Integracja systemu jest odpowiedzialna za odbieranie danych przychodzących z ERP i wysyłanie danych wychodzących do dowolnego innego systemu zewnętrznego. Działa w czasie rzeczywistym, aby zapewnić najbardziej aktualne informacje na wyświetlaczu. Kompleksowa łączność w całym obiekcie jest kluczowym czynnikiem wpływającym na płynny przepływ danych i interoperacyjność systemów wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku zdecydowanej większości wdrożeń, ANT dostarcza system wraz z niezbędnymi komponentami. Integracje ERP aby objąć podstawowe przepływy pracy w fabryce.

 • Interfejs przychodzący i wychodzący z systemami zewnętrznymi, takimi jak ERP, WMS, APS, Cloud, QMS, EMS, HR, CMMS i inne)
 • Wbudowany mechanizm importu z automatycznie generowanych i odpowiednio skonstruowanych plików Excel
 • Mechanizm ponownego wysyłania dla interfejsu raportów produkcyjnych

Dlaczego ANT?

ANT jest niezależnym polskim dostawcą oprogramowania dla nowoczesnej produkcji. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby zakłady produkcyjne były bardziej elastyczne, adaptowalne i wydajne. Oprogramowanie umożliwia wgląd w operacje w czasie rzeczywistym i ułatwia współpracę między ludźmi, danymi i systemami, dzięki czemu można poświęcić mniej czasu na zadania operacyjne, a więcej na innowacje.

 • Jedna skalowalna platforma
 • Integracja ze wszystkimi istniejącymi systemami
 • Łączność ze wszystkimi maszynami
 • Ekspertyza branżowa i wiedza biznesowa i techniczna
+ 0
zakończone wdrożenia
0
krajów
0
lat na rynku

Czy nadszedł właściwy czas na rozważenie systemu MES?

Możemy zasugerować kilka wskaźników sugerujących, że nadszedł właściwy czas na rozważenie wdrożenia systemu MES:

 1. Rosnąca złożoność produkcji: W miarę jak linie produkcyjne stają się coraz bardziej skomplikowane i zróżnicowane, system MES może usprawnić operacje, zapewniając, że każdy krok jest zoptymalizowany i wzajemnie powiązany.
 2. Zapotrzebowanie na dane w czasie rzeczywistym: W erze, w której dane wpływają na decyzje, wgląd w procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym może być przełomem. System MES zapewnia te dane na wyciągnięcie ręki, umożliwiając podejmowanie szybszych i bardziej świadomych decyzji.
 3. Obawy związane z kontrolą jakości: Jeśli utrzymanie stałej jakości produktu staje się wyzwaniem, system MES może zaoferować narzędzia do monitorowania i zapewniania jakości w całym procesie produkcyjnym.
 4. Potrzeby w zakresie skalowalności: W przypadku firm, które chcą się rozwijać lub dywersyfikować, system MES może płynnie zintegrować nowe linie produkcyjne lub procesy, zapewniając, że rozwój nie wpłynie negatywnie na wydajność lub jakość.
 5. Presja związana z regulacjami i zgodnością z przepisami: W wielu branżach obowiązują rygorystyczne wymogi regulacyjne. Systemy MES mogą pomóc w zapewnieniu zgodności, dostarczając narzędzia do śledzenia, raportowania i dokumentowania.

Jeśli widzisz którykolwiek z tych punktów w swojej fabryce, umów się na prezentację!

Prezentacja systemu


Kontakt z naszym ekspertem

ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

Łukasz Iskra

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Powiązane artykuły

Cena profesjonalnego systemu MES zależy od wybranej listy funkcjonalności, integracji z maszynami oraz wymaganych urządzeń (tj. drukarek, skanerów i komputerów). Całkowity koszt będzie zależał od potrzeb firmy i liczby maszyn, które należy podłączyć, aby osiągnąć rezultaty biznesowe. System MES jest nieograniczony, modułowy i skalowalny oraz nie jest powiązany z określoną liczbą użytkowników lub urządzeń, a co za tym idzie można dostosować go do potrzeb każdej firmy.

Czas potrzebny na wdrożenie MES zależy od firmy. Niektóre firmy mogą go wdrożyć w 3 miesiące, a inne w 6 miesięcy. Potrzebny czas zależy również od tego, ile danych należy zebrać z procesów firmy i ile osób należy przeszkolić w zakresie korzystania z nowego systemu. Pierwsza wycena oraz koncept rozwiązania mogą zostać dostarczone już w 3 dni od momentu spotkania. PoC (Proof of Concept) 3 tygodnie wraz z podłączeniem maszyn, a pełny rollout system w fabryce może być gotowy po 3 miesiącach. 

Porównaj produkty

Hej tam, wygląda na to, że jesteś zainteresowany oprogramowaniem do produkcji...

Zapisz się do newslettera i otrzymaj katalog, którym możesz podzielić się ze współpracownikami


Ta strona używa plików cookie, aby poprawić jej działanie i komfort użytkowania. Sprawdź naszą polityka prywatności