Szukaj
Close this search box.

System MES - system realizacji produkcji

0 %
wzrost czasu pracy maszyn
0 %
redukcja liczby wad
0 %
redukcja zużycia materiałów
0 %
zmniejszenie czasu przezbrojeń

Zmierz i przeanalizuj swój proces produkcyjny za pomocą systemu MES i wskaż miejsca wymagające poprawy.

Zaufali nam:

Co to jest Manufacturing Execution System (MES)?

System MES to platforma wydajności i realizacji produkcji, która umożliwia gromadzenie danych z maszyn, lub całej linii produkcyjnej, analiza oraz wyświetlając je w sposób przyjazny dla użytkownika. Oprogramowanie MES jest wdrażane, aby zwiększyć przewidywalność pracy operatorów i pomagać menedżerom w podejmowaniu przemyślanych decyzji dla szybszej i lepszej produkcji. 

 • Zapewnia kompleksowy przegląd analityki produkcji.
 • Identyfikuje nieefektywne procesy i usterki.
 • Umożliwia korektę podstawowych problemów w celu poprawy wydajności i alokacji zasobów.
 • Pomaga w kontroli jakości w celu utrzymania zgodności z przepisami branżowymi.
 • Minimalizuje wady produktów, zapewniając stałą doskonałość produkcji.
 • Usprawnia komunikację wewnątrz organizacji.
 • Pomaga skrócić czas przestojów, zwiększając efektywność zakładu.

Jaka jest różnica między MES a ERP?

Różnica między systemami realizacji produkcji (MES) a systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) polega na ich podstawowych funkcjach, obszarach zainteresowania i zakresie operacyjnym w organizacji. Choć oba systemy odgrywają kluczową rolę w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem i mają na celu zwiększenie wydajności i usprawnienie operacji, pełnią one różne role w przedsiębiorstwie.

Cecha
MES (system realizacji produkcji)
ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa)

Skupienie

Specyficzne procesy produkcyjne i operacje na hali produkcyjnej

Szerokie, integrujące różne procesy biznesowe w całej organizacji

Główny cel

Optymalizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym

Usprawnienie i integracja wszystkich operacji biznesowych

Kluczowe funkcje

Śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym, kontrola jakości, wydajność maszyn

Zarządzanie finansami, zarządzanie łańcuchem dostaw, HR, CRM

Zakres

Kontrola operacyjna na poziomie produkcji

Zarządzanie strategiczne i planowanie na poziomie organizacyjnym

Obsługa danych

Szczegółowe dane operacyjne dotyczące produkcji

Zagregowane dane z różnych funkcji biznesowych

Baza użytkowników

Używany głównie przez kierowników produkcji i personel hali produkcyjnej

Używany przez różne działy, w tym finanse, HR, sprzedaż itp.

Wpływ

Bezpośredni wpływ na wydajność produkcji i jakość produktu

Wpływa na ogólną wydajność biznesową, alokację zasobów i planowanie strategiczne.

Jakie problemy rozwiązuje system MES firmy ANT Solutions?

Edit Content
 • Przestoje w produkcji. 

 • Brak wiedzy na temat bieżących postępów i prac produkcyjnych.

 • Marnowanie papieru, trudności z utrzymaniem wersji i dostępu do dokumentów.

 • Długi czas rozruchu produkcji.

 • Błędy ludzkie.

 • Nieodpowiednie raportowanie danych dotyczących wydajności.

 • Brak możliwości podejmowania proaktywnych decyzji dotyczących problemów i rozwiązań. 

 • Nieefektywna kontrola procesu i niespełnianie oczekiwań klientów.

Edit Content
 • Produkcja nie została wysłana na czas.

 • Niemożność zidentyfikowania wąskich gardeł w procesie produkcji.

 • Ręczne planowanie produkcji, planowanie w programie Excel.

 • Nie jestem pewien, czy mam wszystkie zasoby do produkcji.

 • Słabe śledzenie produkcji i realizacji zleceń produkcyjnych.

Edit Content
 • Niekontrolowana produkcja wad.

 • Niewystarczająca identyfikowalność procesów produkcyjnych.

 • Zbyt wiele braków i usterek.

 • Ręcznie generowane raporty SPC.

Edit Content
 • Brak natychmiastowej informacji o awarii w dziale utrzymania ruchu.

 • Za dużo przestojów.

 • Brak dostępnych okien do inspekcji i napraw.

Edit Content
 • Brak integracji systemów wewnątrz zakładu produkcyjnego  

 • Wiele systemów w jednym obiekcie zamiast jednego. 

 • Utrata dostępu do systemu produkcyjnego.

Edit Content
 • Nie ma danych, które pozwoliłyby podjąć dobrą decyzję. 

 • Brak kontroli nad realizacją produkcji.

 • Konieczność pracy na dodatkowych zmianach ze względu na niemożność poradzenia sobie z bieżącą produkcją. 

Oprogramowanie może doprowadzić do identyfikacji ponad 200 niewłaściwych procesów, występujących od hali produkcyjnej do magazynu, których można się pozbyć lub skorygować np. poprzez uproszczenie procedur, eliminując formularze dokumentacji jakościowej ze zbędnymi informacjami, które zostały wskazane jako czynnik powodujący zakłócenia. Krok po kroku, wprowadzanie małych zmian może zsumować się w znaczny potencjał poprawy. Oszczędności w samym wymiarze czasowym mogą sięgać od 10 minut do nawet 2 godzin. Pomaga to nie tylko zmniejszyć obciążenie dla pracowników na produkcji, ale także dla otaczających obszarów roboczych zaangażowanych w procesy międzyoddziałowe.  

Jakie moduły i funkcje posiada system MES Manufacturing Execution System?

Łączność z
maszynami

 • Program produkcyjny komunikuje się z maszynami za pomocą standardowego TCP i natywnych protokołów PLC (OPC DA/UA, Siemens i innymi)
 • Odczytuje dane z poziomu automatyki: liczniki produkcji, status maszyn, parametry procesu. Kontrola wydajności pracy maszyn.
 • Buforuje dane w przypadku utraty połączenia w celu zachowania wszystkich informacji
 • Program produkcyjny pozwala na uruchomienie produkcji w zaplanowanej sekwencji, poprzez użycie kart RFID do dostępu do systemu oraz śledzeniu produkcji
 • Wyświetla postęp, głównych KPI i bieżącego opóźnienia dla trwającej produkcji
 • Ręczne lub automatyczne generuje raporty produkcyjne wraz ze stanami maszyn
 • System zarządzania produkcją dzięki automatycznym wyzwalaczom zdarzeń, wywołuje kontrolę jakości
 • Automatycznie podaje informacje zwrotną dla operatora (limity jakości)
 • Pokazuje dedykowane instrukcje i dokumentacje
 • Automatycznie generuje raporty jakościowe: SPC, wykresy kontrolne Shewharta
 • Program produkcyjny pozwala na ręczne lub automatyczne raportowanie przyczyn defektów
 • Daje możliwość decyzji o zgłoszeniu wad lub złomowaniu
 • Raportuje defekty dla komponentów i wspiera kontrolę jakości
 • System zarządzania produkcją uruchamia produkcję przeróbek poprzez skanowanie etykiety przeróbki lub wybór specjalnego zlecenia przeróbki
 • Automatycznie sprawdza i kieruje operatora za pomocą technologii przeróbki
 • Śledzi i konfiguruje przepływ przeróbek dla zgłoszonego powodu wady
 • Manufacturing Execution System wyświetla różne raporty produkcyjne dla maszyn, jakości i produkcji w toku
 • Pokazuje dashboard dla bieżącej produkcji i wydajności procesów
 • Pozwala na różne obrazowanie i analizę danych
 • Program produkcyjny zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich obszarów działalności zakładu i wyrobów gotowych
 • Analizuje proces od góry do dołu (tzw. upsteam and downstream analysis)
 • Zapewnia dedykowane dashboardy dla najważniejszych analiz, w tym wydajności pracy maszyn
 • System do produkcji pozwala na wyświetlanie dokumentacji cyfrowej dla operatora (PDF, obrazy, filmy)
 • Dzieli dokumentacje na kategorie, takie jak zmiany, kontrola jakości, konserwacja
 • Program produkcyjny może żądać potwierdzenia przeczytania najnowszej wersji dokumentów
 • Śledzenie produkcji. Oprogramowanie MES wyświetla podsumowania produkcji i wydajności maszyn dla wybranej linii i sprzętu
 • Wyświetla OEE i opóźnienia produkcji dla bieżącej zmiany
 • Aktualizuje dane w czasie rzeczywistym na podstawie raportów lub cykli maszyny
 • Program produkcyjny raportuje awarie wraz z ich przyczyną i komentarzem
 • Pozwala na zgłoszenie awarii i raportowanie jej zakończenia
 • Wyświetla czas reakcji, czas naprawy i monitoruje KPI (MTTR, MTBF, MTTF)
 • Manufacturing Execution System umożliwia skanowanie zasobów w celu dopasowania komponentów i narzędzi do produkcji.
 • Śledzi produkcję i automatycznie waliduje produkty oraz kieruje operatora z pomocą technologii przeróbki
 • Pozwala na konfigurację przepływu przeróbek dla zgłoszonej wady. Wsparcie jakości produkcji.
 • System zarządzania produkcją pozwala na modelowanie podstawowych danych produkcyjnych takich jak: pozycje, trasy, struktura fabryki
 • Umożliwia zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, wadami, dokumentacją
 • Pozwala na ustawienie progów KPI, celów produkcyjnych oraz stanów maszyn

Zostaw e-mail, aby otrzymać ofertę

Jakie są kluczowe zalety oprogramowania MES w produkcji?

oee - zwiększenie

Wzrost OEE i OTIF

✔️ przewidywana data i godzina ostatniej pozycji w zleceniu produkcyjnym/sprzedażowym
✔️ mniejsze i szybsze przezbrojenia
✔️ szybsza realizacja zadań produkcyjnych

mniej wad

Mniej wad

✔️ szybsze rozpoznawanie wad i zarządzanie przeróbkami
✔️ SPC i monitorowanie stanu technicznego
✔️ okresowe plany jakości

identyfikowalność

Traceability

✔️ Walidacja BOM (sprawdzenie pozycji, jeśli jest to wydanie QC)
✔️ monitorowanie cyklu życia narzędzi
✔️ monitorowanie w górę i w dół strumienia

Co nasi klienci mówią o systemie ANT MES?

cytat-ikona

Produkcja w regionie dla regionu, obok naszych klientów, jest filarem naszej strategii operacyjnej.

W ciągu ostatnich lat zainwestowaliśmy ogromne środki w nasze fabryki, aby zwiększyć moce produkcyjne; uzupełnienie tych inwestycji o najlepsze rozwiązanie do cyfryzacji wszystkich systemów produkcyjnych jest kluczową częścią naszego programu mającego na celu zwiększenie wydajności i elastyczności zarządzania produkcją. W doskonałej współpracy z ANT wdrażamy nasze plany.

Fabrice Revert, COO
LinkedIn

quadpack
cytat-ikona

Monitorowanie OEE, produkcji i jakości jest bardzo precyzyjne i automatyczne. Optymalizacja procesu jest mniej czasochłonna, a problemy są szybciej i łatwiej wykrywane.

ANT udało się w dużym stopniu dostosować interfejs MES i jego funkcje, dzięki czemu mogliśmy w pełni wykorzystać możliwości systemu.

Veronica Ottonello, Inżynier procesów przemysłowych w Bormioli Pharma
LinkedIn

Logo Bormioli-Pharma
Prawdopodobieństwo polecenia 90%

Czytaj więcej

cloud-manufacturing

Produkcja w chmurze MES

Produkcja w chmurze Jedna bezpieczna lokalizacja dla wszystkich danych produkcyjnych Czym jest produkcja w chmurze? Produkcja w chmurze to zastosowanie chmury obliczeniowej w produkcji. Jest to

CZYTAJ DALEJ "

Jak szybko można wdrożyć system MES?

jak wdrożyć schemat systemu produkcyjnego

Dlaczego ANT?

ANT Solutions jest niezależnym polskim dostawcą oprogramowania dla nowoczesnej produkcji. Nasze rozwiązanie mes manufacturing execution system jest przeznaczone do zarządzania produkcją, aby zakłady produkcyjne były bardziej elastyczne, adaptowalne i wydajne. Oprogramowanie umożliwia wgląd w operacje w czasie rzeczywistym i ułatwia współpracę między ludźmi, danymi i systemami, dzięki czemu można poświęcić mniej czasu na zadania operacyjne, a więcej na innowacje.

 • Jedna skalowalna platforma dla całej produkcji
 • Integracja ze wszystkimi istniejącymi systemami
 • Łączność ze wszystkimi maszynami
 • Ekspertyza branżowa i wiedza biznesowa i techniczna
+ 0
zakończone wdrożenia
0
krajów
0
lat na rynku

Prezentacja systemu

Kontakt z naszym ekspertem

Piotr Kanka Ekspert EMS w branży przemysłowej

Piotr Kańka

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Czy nadszedł właściwy czas na rozważenie systemu MES?

Możemy zasugerować kilka wskaźników sugerujących, że nadszedł właściwy czas na rozważenie wdrożenia systemu MES:

 1. Rosnąca złożoność produkcji: W miarę jak linie produkcyjne stają się coraz bardziej skomplikowane i zróżnicowane, systemy MES mogą usprawnić operacje, zapewniając, że każdy krok jest zoptymalizowany i wzajemnie powiązany.
 2. Zapotrzebowanie na dane w czasie rzeczywistym: W erze, w której dane wpływają na decyzje, wgląd w procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym może być przełomem. System MES zapewnia te dane na wyciągnięcie ręki, umożliwiając podejmowanie szybszych i bardziej świadomych decyzji.
 3. Obawy związane z kontrolą jakości: Jeśli utrzymanie stałej jakości produktu staje się wyzwaniem, system MES może zaoferować narzędzia do monitorowania i zapewniania jakości w całym procesie produkcyjnym.
 4. Potrzeby w zakresie skalowalności: W przypadku firm, które chcą się rozwijać lub dywersyfikować, system MES może płynnie zintegrować nowe linie produkcyjne lub procesy, zapewniając, że rozwój nie wpłynie negatywnie na wydajność lub jakość.
 5. Presja związana z regulacjami i zgodnością z przepisami: W wielu branżach obowiązują rygorystyczne wymogi regulacyjne. Systemy MES mogą pomóc w zapewnieniu zgodności, dostarczając narzędzia do śledzenia, raportowania i dokumentowania.

Dowiedz się: Dlaczego wskaźnik OEE spada po wdrożeniu systemu MES?

Gdzie można wdrożyć system ANT MES?

 • Nowoczesne oprogramowanie MES przynosi korzyści wszystkim branżom produkcyjnym.
 • ANT wdrożył systemy w branży FMCG, farmaceutycznej, motoryzacyjnej i lotniczej oraz w produkcji wielkoseryjnej.
 • Zapewnia wyraźne wyniki i przekształca procesy produkcyjne w kierunku Przemysłu 4.0.

Powiązane artykuły

Cena profesjonalnego systemu MES zależy od wybranej listy funkcjonalności, integracji z maszynami oraz wymaganych urządzeń (tj. drukarek, skanerów i komputerów). Całkowity koszt będzie zależał od potrzeb firmy i liczby maszyn, które należy podłączyć, aby osiągnąć rezultaty biznesowe. System MES jest nieograniczony, modułowy i skalowalny oraz nie jest powiązany z określoną liczbą użytkowników lub urządzeń, a co za tym idzie można dostosować go do potrzeb każdej firmy.

Czas potrzebny na wdrożenie MES zależy od firmy. Niektóre firmy mogą go wdrożyć w 3 miesiące, a inne w 6 miesięcy. Potrzebny czas zależy również od tego, ile danych należy zebrać z procesów firmy i ile osób należy przeszkolić w zakresie korzystania z nowego systemu. Pierwsza wycena oraz koncept rozwiązania mogą zostać dostarczone już w 3 dni od momentu spotkania. PoC (Proof of Concept) 3 tygodnie wraz z podłączeniem maszyn, a pełny rollout system w fabryce może być gotowy po 3 miesiącach. 

Porównaj produkty

Sprawdź nasz AI Helper!
Kliknij przycisk ➞

Zobacz demo MES i uzyskaj pilotaż w ciągu 3 tygodni

ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

Łukasz Iskra

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

[email protected]

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie

Uzyskaj więcej informacji na temat MES dzięki naszemu studium przypadku

Witamy z powrotem!

Zobacz zwrot z inwestycji w system MES

Pobierz dokument dotyczący zwrotu z inwestycji (ROI) w branży maszyn do formowania wtryskowego

Hej tam, wygląda na to, że jesteś zainteresowany oprogramowaniem do produkcji...

Zapisz się do newslettera i otrzymaj katalog, którym możesz podzielić się ze współpracownikami