Cyfrowa dokumentacja

Twórz ekologiczne przedsiębiorstwo dzięki cyfrowej dokumentacji ANT PAPERLESS MANUFACTURING. Korzystaj ze zdigitalizowanych formularzy i usprawnij komunikację w swojej firmie. Uzyskuj dostęp do wszystkich danych z dowolnego miejsca.

Cyfrowa dokumentacja w dobie Przemysłu 4.0

Chcesz prowadzić zakład zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0? Przeniesienie obiegu dokumentacji do formatu cyfrowego to jeden z kluczowych elementów niezbędnych do wdrożenia w inteligentnej fabryce. Przestań marnować papier i wyeliminuj opóźnienia związane z problemami w komunikacji. Skup się na tym, co naprawdę ważne – osiąganiu jak najwyższej wydajności i jakości procesów!
bez papieru

System Paperless jest odpowiedzialny za cyfrowe prowadzenie operatora po kolejnych zadaniach procesu produkcyjnego. Od wyświetlania czynności (lista to-do) dla produkcji do wykonywania przezbrojeń, operator jest wyposażony w dedykowaną dokumentację (obraz, dokument, film) dla każdego etapu produkcji, operator ma możliwość jego cyfrowego podglądu w materiały na ekranie monitora. Każdy formularz papierowy może być przeniesiony do systemu dzięki Factory Forms, a wszystkie etapy produkcji są przechowywane jako Electronic Batch Records. 

Paperless – co to znaczy i dlaczego wdrożenie produkcji bez papieru jest takie ważne?

Produkcja zgodna z polityką paperless to produkcja bez papieru, eliminująca standardową do tej pory formę dokumentacji na rzecz jej cyfrowego odpowiednika. Elektroniczne archiwa, podpisy i korespondencja zastępują tony papierowych akt. Eliminacja papieru w procesach produkcyjnych jest obecnie nie tylko popularnym działaniem, ale wręcz koniecznością.

Polityka Paperless w ochronie środowiska

Aspekty środowiskowe mają ogromny wpływ na powszechne propagowanie polityki paperless. Koszt produkcji papieru jest wysoki, a pozyskiwanie tego materiału nie jest obojętnie dla środowiska. Według raportów przygotowywanych przez światowej klasy ekspertów wycinka drzew i ślad węglowy wywołany nieprawidłowym wykorzystywaniem zasobów przyczyniają się do zmian klimatycznych. Coraz częściej doświadczamy także problemów z dostępnością papieru – w sytuacjach kryzysowych zdarza się, że zasoby są bardzo ograniczone. Jednocześnie w ramach działań proekologicznych z rynku eliminuje się opakowania foliowe na rzecz papierowych, dlatego warto obniżyć zużycie papieru tam, gdzie jest to wykonalne – na przykład w obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie.

Polityka Paperless niezbędna w rozwoju firmy

Produkcja bez papieru przynosi przedsiębiorstwom wymierne korzyści w postaci wzrostu wydajności i jakości procesów. Transformacja cyfrowa jest jednym z kluczowych sposobów na realizację koncepcji Przemysłu 4.0. Ograniczenie papierowej dokumentacji i przeniesienie jej do zdigitalizowanej postaci pozwala zwiększać wydajność oraz jakość komunikacji i procesów, a także budować konkurencyjną pozycję na rynku. Obecne trendy w polskiej gospodarce wskazują bowiem na zmniejszenie ilości druku na rzecz cyfrowej transformacji.

Dlaczego ANT Paperless Manufacturing?

bez papieru-ikony redukcja czasu

Skrócenie czasu pracy z dokumentami

paperless-icons-lepsza jakość danych

Poprawa jakości danych dzięki automatyzacji uzupełnień

paperless-icons-standarization

Standaryzacja pracy i dokumentacji - (nigdy nie pomijaj zadania)

paperless-icons-automatyczna walidacja

Automatyczna walidacja danych

Poznaj 7 powodów, dla których warto zrezygnować z papierowej formy dokumentacji

Sprawozdawczość EBR

1.

usprawnij swój przepływ pracy

2.

stań się bardziej przyjazny dla środowiska

3.

bazuj na niezawodnych danych

4.

wprowadź cyfrowy obieg dokumentacji

5.

uzyskaj błyskawiczny dostęp do informacji

6.

zredukuj czas aktualizacji danych

7.

wyeliminuj opóźnienia i błędy w raportach

dokument-przekazanie-papieru

Prowadź procesy produkcyjne bez papierowej dokumentacji!

Eliminacja papierowej dokumentacji pomaga w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa dbającego o środowisko, co ma szczególne znaczenie w przypadku zakładów przemysłowych. Cyfrowa transformacja pozwala spełniać coraz wyższe normy jakościowe i wydajnościowe, to zaś przyczynia się do zwiększania konkurencyjności firmy na rynku.

Wymierne korzyści dla fabryki przyjaznej środowisku

● Szybka i sprawna komunikacja
● Uporządkowane dane bieżące oraz historyczne
● Błyskawiczny, zdalny dostęp do niezbędnych informacji
● Skuteczne wypełnianie obowiązków związanych z dostępnością dokumentów podlegających zewnętrznej kontroli
● Szybkie wprowadzanie aktualizacji w dokumentacji
● Oszczędność miejsca i kosztów związanych z przygotowywaniem oraz przechowywaniem dokumentacji
● Ograniczenie błędów w dokumentacji wynikających z czynnika ludzkiego
● Szybsza analiza danych dzięki możliwości przedstawiania ich w postaci czytelnych wykresów czy dashboardów
● Zmniejszenie śladu węglowego przedsiębiorstwa
● Radzenie sobie w czasie kryzysu związanego z ograniczonym dostępem do papieru
● Przygotowanie fabryki na wyzwania związane ze wzrostem cyfryzacji i wahaniami w dostępności surowców

Paperless - jak to działa?

  • Zamień raporty papierowe na wersje elektroniczne
  • Automatyczne zbieraj rzeczywiste dane z systemu MES
  • Automatyczne generuj raporty i wykresy z wykorzystaniem danych w czasie rzeczywistym
  • Monitoruj zadania zespołu i ich postępy

Paperless jako narzędzie klasy BPM orkiestrujące działania
w ANT MES

bez papieru-ikony-proces

Procesy

Standaryzacja, automatyzacja i digitalizacja procesów biznesowych. Mapuj działania klientów bezpośrednio w modelach procesowych, integrując się z innymi systemami i usługami w zależności od potrzeb, a także zbieraj i łącz dane biznesowe poprzez przepływy procesów. Zaprojektuj w Process Modeler.

Formularze

Opisuj dostępne działania i konsekwencje działań w różnych kontekstach, takich jak obsługa operacji w systemie MES, pobieranie danych z urządzeń czy pośrednictwo człowieka w systemie. Zaprojektuj w programie Forms Builder.

bez papieru-ikony-decyzje

Decyzje

Podejmuj decyzje. Kompleksowy zestaw narzędzi cyfrowych ułatwiających modelowanie dynamicznych i złożonych scenariuszy odpowiadających potrzebom biznesowym (tabele decyzyjne, formuły, pętle).

sprawozdania z procesu bez papierowych ikon

Raporty z procesu

Raportuj czynności wykonywane przez konkretnych użytkowników w ramach zdefiniowanych procesów (proces audytu)

raporty bez papierowych ikon

Raporty wyjściowe

Zestaw raportów biznesowych (batch reports) opartych na danych zbieranych podczas procesów (np. EBR, dane jakościowe)

Zapisz się do naszego newslettera

Stwórz fabrykę przyjazną środowisku dzięki ANT PAPERLESS MANUFACTURING!

ANT PAPERLESS 2.0 to specjalistyczne oprogramowanie przygotowane przez wysokiej klasy specjalistów. Zajmujemy się tworzeniem rozwiązań technologicznych dla zakładów przemysłowych – inteligentnych fabryk i magazynów. Nasz system pozwala firmom wdrożyć politykę paperless i stworzyć przedsiębiorstwo przyjazne środowisku. Własny kod źródłowy, sztab wykwalifikowanych ekspertów oraz wieloletnie doświadczenie sprawiają, że wdrażamy w zakładach naszych klientów konfigurowalne oprogramowanie dostosowane do potrzeb danej firmy. Szukasz personalizowanego systemu umożliwiającego przeniesienie obiegu dokumentacji do postaci cyfrowej? Skontaktuj się z nami, a przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb!

Prezentacja systemu

Kontakt z naszym ekspertem

Patrycja Miklińska Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

Patrycja Miklińska

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

Dlaczego warto?

  • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
  • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
  • Oferta budżetowa po spotkaniu

Powiązane artykuły

Zobacz prezentację systemu

wysłać

Produkcja bez papieru to koncepcja, która pojawiła się na początku lat 2000 i od tego czasu została przyjęta przez wiele firm. Jest to system, w którym wszystkie dokumenty są przechowywane elektronicznie i nie ma potrzeby tworzenia fizycznych kopii jakiegokolwiek dokumentu. Eliminuje to potrzebę stosowania papieru, tuszu i innych materiałów eksploatacyjnych wymaganych do produkcji fizycznych kopii dokumentów.

Korzyści z produkcji bez papieru są oczywiste: może ona obniżyć koszty, poprawić integralność i jakość danych, zwiększyć wydajność i zmniejszyć wpływ na środowisko. 

Proces produkcji bez papieru jest bardziej przyjazny dla środowiska niż produkcja konwencjonalna. Zużywa mniej zasobów i ma mniejszy ślad węglowy.

- Jest tańsza i bardziej wydajna. Zmniejsza zapotrzebowanie na surowce i zużycie energii. 

- Może pomóc w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o ponad 50%, co będzie miało znaczący wpływ na środowisko. 

- Może prowadzić do mniejszej ilości odpadów, co pozwoli zaoszczędzić miejsce na składowiskach i zmniejszyć zanieczyszczenia spowodowane spalaniem.