Monitorowanie Efektywności Produkcji (OEE)

Automatycznie zbieraj dane ze swoich maszyn.

Zaufali nam:

Kluczowe korzyści

oee - zwiększenie

Wyższe OEE


✔️ krótsze czasy przestoju
✔️ szybsze uruchomienie produkcji
✔️ analiza wad Pareto

produkcja-progress

Szybsze decyzje w oparciu o dane

✔️ sygnały pobierane z maszyn
✔️ widoczny rzeczywisty postęp w produkcji
✔️ automatyczne powiadomienia

eliinate-double-reports@1.5x

Eliminacja podwójnej i ręcznej sprawozdawczości

✔️ zautomatyzowane raporty produkcyjne
✔️ dowolna integracja z ERP
✔️ stany maszyn z PLC

Jeden system dla produkcji

Oprogramowanie ANT do obliczania OEE zbiera dane automatycznie, na podstawie sygnałów z maszyny. Zacznij monitorować produkcję, jej postęp, wydajność i podejmuj decyzje na podstawie rzeczywistych danych z maszyn.

Jaki jest dobry wskaźnik OEE?

Odpowiedź na pytanie, co jest uważane za dobre OEE może się różnić w zależności od branży i produktu, który jest wytwarzany. Na przykład w przemyśle spożywczym i napojów, wszystko powyżej 90% może być uznane za dobre, podczas gdy w firmie produkującej linię montażową, 60% może być uznane za silne OEE.

Wskaźnik OEE może być w ogromnym stopniu uzależniony od charakterystyki produkcji. Chociaż 90% może wydawać się wysoką liczbą w FMCG, poprawa wydajności produkcji o nawet 2% może odgrywać ogromną rolę w całkowitej wydajności produkcji, gdzie w produkcji dyskretnej będzie to tylko niewielki postęp.

Z drugiej strony, wdrożenie oprogramowania do monitorowania OEE może spowodować jego spadek z powodu wielu przyczyn, o których można przeczytać więcej w tym artykule: Dlaczego wskaźnik OEE spada po wdrożeniu systemu MES?

System śledzenia OEE

 • System skupia się na zbieraniu danych z maszyn, raportowaniu produkcji i obliczaniu współczynnika OEE w czasie rzeczywistym.
 • System monitorowania wydajności OEE pomaga fabrykom wykonać pierwszy krok w celu monitorowania produkcji, jej postępu i mieć pod kontrolą proces produkcji..
 • Interfejs z systemem ERP pomaga w wyeliminować podwójne raportowanie produkcji i wymieniać dane o produkcji.
 • Wbudowane pulpity i raporty umożliwiają analizowanie wad, produkcji, rodzajów przestojów i awarii.
 • Aby poprawić przejrzystość, duże ekrany na hali produkcyjnej prezentują dane dotyczące OEE i produkcji w czasie rzeczywistym.
 • Powiadomienia e-mail lub SMS są wysyłane automatycznie na podstawie sygnałów z maszyn i działań operatora.

Porównaj produkty

Funkcje monitorowania wydajności OEE

Łączność z
maszynami

Zbieramy dane z maszyn - starych i nowych

Moduł Machine Connectivity odpowiada za komunikację ze sterownikiem PLC i urządzeniami maszyny. Zapewnia akwizycję, przetwarzanie i zarządzanie danymi zebranymi z poziomu automatyki. Dzięki różnym metodom akwizycji odczytywane są takie dane, jak stany maszyny, liczniki produkcji lub parametry procesu.

Realizacja produkcji

Raportowanie i monitorowanie postępów produkcji

Modół Production Execution pozwala operatorom wykonywać zlecenia i operacje zgodnie z planem i technologią. Zatwierdza i obsługuje różne rodzaje procesów produkcyjnych, podczas których operator może raportować produkcję i stany maszyn. System wyświetla bieżącąy target, status i postęp realizacji zlecenia produkcyjnego.

Defect handling

Zgłaszanie defektów z podaniem szczegółów

Defect Handling wspomaga zarządzanie defektami i złomem. Operatorzy mogą zgłaszać wady i ich typy według słownika. System wyświetla dedykowane raporty z przyczynami i ilością defektów.

OEE Analysis

Dowiedz się dlaczego nie produkujesz na czas

OEE Analysis jest odpowiedzialny za wyświetlanie KPI wraz z dostępnością, wydajnością i jakością. Kierownicy mają możliwość ustawienia indywidualnej metody obliczania OEE dedykowanej dla danego zakładu.

Digital Documentation

Koniec z papierem

Digital Documentation umożliwia użytkownikom wyświetlanie dokumentacji online na panelu operatora. Skategoryzowane pliki PDF, obrazy i filmy są wyświetlane na potrzeby bieżącej produkcji.

Online Visualization​

Transparentność produkcji

Online Visualization wyświetla bieżącą produkcję na telewizorach zainstalowanych na hali produkcyjnej. Wizualizacja zawiera dane produkcyjne z aktualnym wskaźnikiem OEE, postępem produkcji i stanami maszyn dla trwającej zmiany produkcyjnej.

Zapisz się do naszego newslettera

Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym Przejrzysty obraz tego, które maszyny i linie produkcyjne pracują, oraz jakie zlecenie produkcyjne i produkt są realizowane. Obliczanie w czasie rzeczywistym OEE na podstawie danych z maszyn.
Plan produkcji on-line Wyświetlanie aktualnego planu produkcji dla każdej maszyny - bezpośrednio z systemu ANT Smart Factory lub z systemu ERP.
Zgłaszanie defektów i ich analiza Przeanalizuj na wykresie Pareto ilość defektów, ich rodzaj i źródło. Skoncentruj się na najbardziej wadliwych produktach i maszynach.
Wyeliminowanie papieru z produkcji Wyświetlaj aktualną dokumentację w formacie PDF, filmy, obrazy i pozwól operatorom mieć ją dostępną na ekranie, a nie na papierze. Pomyśl o środowisku.
Integracja z systemem ERP Połączenie obu systemów: pobieramy dane produkcyjne z Twojego systemu ERP (np. SAP, Infor, Oracle) i automatycznie wysyłamy raporty produkcyjne - koniec z podwójnym raportowaniem

Dashboard & Reports

Analizy od ogółu do szczegółu

Dashboards & Reports to kompleksowa platforma analityczna z gotowymi raportami. Wiele gotowych raportów analizujących produkcję, jakość, trendy i cele. Raporty mogą być przeglądane z perspektywy zakładu, maszyny oraz w różnych zakresach czasowych.

Master Data​

Szczegółowe modelowanie procesów produkcyjnych

Master Data to część systemu, w której odbywa się modelowanie produkcji. Jest to miejsce, w którym określa się szczegóły technologii, takie jak produkty, marszruty, struktura fabryki czy zlecenia produkcyjne.

Maintenance ANDON​

Notyfikacje o awariach

Maintenance ANDON wspiera komunikację między działem produkcji a działem utrzymania ruchu. Operatorzy zgłaszają awarie w formie cyfrowej wraz z ich przyczyną i komentarzami. Cała historia awarii wraz z wiedzą jest przechowywana w systemie. System monitoruje czasy reakcji i prezentuje dedykowane raporty z MTTR, MTBF i MTTF.

integracja systemu

System Integration​

Automatyczna wymiana danych między systemami

System Integration odpowiada za odbieranie danych przychodzących z systemu ERP oraz za wysyłanie danych wychodzących do dowolnego systemu zewnętrznego. Działa ona w czasie rzeczywistym. Obsługiwane są różne sposoby integracji, takie jak usługi sieciowe, pośrednie bazy danych lub pliki płaskie.

Prezentacja systemu

Kontakt z naszym ekspertem

Piotr Kanka Ekspert EMS w branży przemysłowej

Piotr Kańka

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Powiązane artykuły

Wydajność operacyjna, czyli OEE to wskaźnik mierzący efektywność produkcji dla organizacji. Jest to miara, która pokazuje, jak dobrze organizacja radzi sobie pod względem wydajności, jakości i dostępności sprzętu. Trzy główne elementy tego wskaźnika to: produktywność: ilość produktów wyprodukowanych w jednostce czasu; jakość: liczba wadliwych produktów na jednostkę czasu oraz dostępność: liczba dostępnych maszyn na jednostkę czasu. Istniejące wzory na OEE, pozwalają w uproszczony sposób wyliczyć efektywność linii w danym zakładzie.

Istnieje wiele czynników, które wpływają na OEE procesu produkcyjnego. Niektóre obejmują niestabilny proces, zbyt długie przestoje i brak wiarygodnych wskaźników KPI. Inne odnoszą się do czynnika ludzkiego, gdzie nieprzeszkoleni operatorzy mogą spowalniać proces przezbrojeń, czy powodować dodatkowe usterki. Lista czynników jest długa, lecz wszystkie można wyeliminować poprzez sprawną implementację nowoczesnych technologii pomiarowych oraz ulepszenie procesów produkcyjnych na linii wytwarzania.

Zobacz prezentację systemu

wysłać

Monitorowanie wydajności OEE

Podłącz i zbieraj dane z maszyn. Rozpocznij monitorowanie wskaźnika OEE, który jest obliczany automatycznie i na podstawie sygnałów z maszyn. Rozpocznij monitorowanie produkcji, jej postępu, wydajności i podejmuj decyzje w oparciu o rzeczywiste dane.

3 główne korzyści:

 • Szybsze raportowanie produkcji dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym
 • Wyższa wielkość produkcji dzięki szybszemu uruchomieniu wytwarzania, szybkiej eskalacji usterek i przestojów
 • Zwiększona dostępność maszyn dzięki krótszemu czasowi reakcji utrzymania ruchu

Co to jest OEE (Overall Equipment Efficiency)?

Co to jest OEE i od czego zależy? OEE, czyli Overall Equipment Efficiency, to wskaźnik stosowany do pomiaru efektywności zarządzania możliwościami urządzeń wykorzystywanych w zakładach produkcyjnych. Celem jest maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu pracy maszyn w celu wytworzenia produktów o jak najlepszej jakości. Na OEE składają się trzy różne czynniki.

 • Dostępność - stosunek planowanego czasu pracy do rzeczywistego czasu potrzebnego do wykonania zadania. Dostępność ulega zmniejszeniu w wyniku awarii, mikroprzestojów oraz czasu potrzebnego na przezbrojenie i ustawienie maszyny.
 • Wydajność - stosunek czasu dostępnego do rzeczywistego czasu pracy. Wydajność zmniejsza się, gdy szybkość operacji jest niższa od zakładanej.
 • Jakość - stosunek liczby dobrych produktów nadających się do dalszej dystrybucji do wszystkich wyprodukowanych komponentów.


Celem przedsiębiorstw jest osiągnięcie i utrzymanie tego wskaźnika na jak najwyższym poziomie. Przeciętnym firmom udaje się osiągnąć wskaźnik OEE na poziomie około 60%. Najlepiej zorganizowane firmy mogą pochwalić się wynikiem około 85%, przy czym największą uwagę zawsze skupiają na jak najlepszym współczynniku jakości.

Co możesz zrobić, aby znaleźć się w gronie najbardziej efektywnych zakładów? Pierwszym krokiem do zrozumienia poziomu produktywności jest rozpoczęcie pomiarów. Jak monitorować OEE automatycznie w czasie rzeczywistym? Rozwiązaniem jest oprogramowanie OEE.To nowoczesny system, którego zadaniem jest stałe monitorowanie wszystkich procesów zachodzących na linii produkcyjnej. W jaki sposób mierzona jest całkowita efektywność urządzeń (OEE)? System OEE po podłączeniu do urządzeń zbiera informacje o rzeczywistym czasie cyklu, umożliwia dokładny opis stanów maszyn podczas zmiany oraz raportowania defektów (wyprodukowane elementy są OK / NOK). Na podstawie tych danych obliczany jest wskaźnik OEE. Rozwiązanie wskazuje rzeczy do poprawy i wysyła powiadomienia w czasie rzeczywistym.

Gdzie jest stosowane oprogramowanie OEE?

Oprogramowanie OEE ma szerokie zastosowanie w produkcji. Korzysta z niego przemysł elektroniczny, motoryzacyjny, lotniczy, farmaceutyczny, kosmetyczny i maszynowy - w tych i wielu innych zakładach przemysłowych producenci chętnie korzystają z OEE. MES, czyli system realizacji produkcji, również przyjmuje te dane, gromadzi je i wykorzystuje do dalszej analizy, dzięki czemu usprawnia procesy i zwiększa efektywność procesu produkcyjnego. MES zbiera więcej informacji o procesie i pozwala zarządzać przeróbkami. Dane jakościowe są niezbędne do generowania raportów SPC. MES umożliwia również produkcję bez papieru i traceability. OEE tracking software jest jedną z najbardziej podstawowych inwestycji dokonywanych przez nowoczesne przedsiębiorstwa.

Monitorowanie wskaźnika OEE

Jak działa system monitorowania OEE? Machine Connectivity łączy maszyny z wewnętrzną siecią zakładu. Dane są odczytywane i przetwarzane przez oprogramowanie OEE. Production Execution pozwala na monitorowanie realizacji planu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. System na bieżąco sprawdza postęp produkcji, a dzięki Defect Handling może również zgłaszać usterki. System pokaże przyczynę tych usterek. Moduł OEE Analysis pokazuje wskaźniki KPI wraz z dostępnością, wydajnością i jakością. Informacje te pozwalają ustalić ogólną efektywność urządzeń, a następnie plan działania dla zakładu produkcyjnego. Uzyskany score of overall equipment efficiency (OEE) wskazuje, czy obecny proces produkcyjny pozwala na osiągnięcie maksymalnej efektywności, czy też niektóre aspekty wymagają poprawy. Dzięki Digital Documentation cała dokumentacja jest pozbawiona papieru, a wszystkie komunikaty są wyświetlane na monitorach maszyn. Moduł Maintenance ANDON pozwala na szybką i łatwą komunikację z działem utrzymania ruchu. Komunikacja cyfrowa, jak również historia usterek i podjętych działań są przechowywane w systemie.

A skąd system OEE wie, jaka jest najwyższa możliwa efektywność maszyn? Klient decyduje, jaki standard OEE będzie satysfakcjonujący i jak dokładnie chce go obliczyć.

Jest jeszcze jedna istotna zaleta, którą zapewnia oprogramowanie OEE - kierownik otrzymuje informacje o nieprawidłowościach w czasie rzeczywistym i zna aktualny wskaźnik overall equipment efficiency (OEE). Nie ma opóźnień wynikających z dostarczania papierowej dokumentacji, a dostęp do raportów jest zdalny. W efekcie możliwa jest reakcja w odpowiednim czasie, aby wykonać plan produkcji na czas.

OEE pozwala nie tylko na szybki przegląd procesów działających w czasie rzeczywistym, ale także tych, które zostały już zakończone. W ten sposób można sprawdzić, czy wystąpiła awaria, jak szybki był czas reakcji i jaka była przyczyna przestoju. Porównując zamówienia bieżące i historyczne, można sprawdzić trend OEE, aby dowiedzieć się, co jest przyczyną spadku wydajności.

System OEE - możliwe integracje

Monitorowanie wydajności OEE to nie tylko sprawdzanie jednego wskaźnika. Rozwijające się przedsiębiorstwa korzystają z kompleksowej oferty systemów zarządzania produkcją. Systemy te mogą być ze sobą zintegrowane. OEE skutecznie wymienia dane, zwłaszcza z systemem ERP.

Po co? Integrując systemy, unikniesz podwójnej sprawozdawczości związanej z pobieraniem danych z kilku programów. Każdy z nich jest podłączony do głównego systemu, otrzymuje te same informacje i wykorzystuje je w określony sposób. Dodatkowo może analizować te informacje i wymieniać je z pozostałymi częściami sieci.

Twój OEE - korzyści dla Twojej firmy

OEE software umożliwia zbieranie prawidłowych danych produkcyjnych i śledzenie stanu maszyn oraz postępu produkcji w czasie rzeczywistym. Każdy czynnik, który mógłby opóźnić produkcję jest powiadamiany. Zebrane dane i wygenerowane raporty wskazują obszary, które wymagają poprawy, aby produkcja przebiegała zgodnie z planem. Zapewnia to utrzymanie ogólnej wydajności sprzętu na najwyższym poziomie.

Osiągając wysoki wskaźnik OEE, cały sprzęt jest wykorzystywany w zakładzie w najbardziej optymalny sposób, a sklepy klientów wypełnione są pełnowartościowymi produktami dostarczanymi na czas.

To właśnie powoduje, że Twoja fabryka zaczyna pracować wydajniej. Oprogramowanie OEE buduje wizerunek doskonałego dostawcy.