Szukaj
Close this search box.

Smart Machine

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania, diagnostyki, monitorowania i kontroli linii produkcyjnej.

Zaufali nam:

Upewnij się, że masz wszystkie informacje potrzebne do podjęcia przemyślanej decyzji. Dzięki w pełni zintegrowanym rozwiązaniom Smart Machine w zakresie zarządzania i kontroli linii produkcyjnych, podejmowanie decyzji nigdy nie było łatwiejsze. Z dziesiątkami wbudowanych funkcji analitycznych i diagnostycznych, rozwiązanie wspiera operatora w wykrywaniu wąskich gardeł, zwiększaniu czasu pracy, zmniejszaniu ilości odpadów oraz poprawie wydajności i efektywności linii. System zapewnia pełną identyfikowalność produkcji, analizę SPC, wskazówki dla operatora w całym procesie przezbrajania oraz funkcję wsparcia dla kontroli linii.

Przegląd linii Wszystkie najważniejsze informacje na jednym ekranie, dane o aktualnym i kolejnym zamówieniu, status całej linii i jej poszczególnych elementów. Informacje o wydajności i podstawowym KPIS linii. Większa przejrzystość i łatwość analizy danych podczas produkcji.
Zarządzanie recepturami Zarządzaj swoimi przepisami za pomocą wbudowanego menedżera receptur. Zarządzaj dostępem, modyfikuj, poprawiaj i śledź zmiany w przepisach. Miej pełną kontrolę nad ustawieniami maszyny, wysyłaj receptury szybko i automatycznie. Skróć czas przezbrojenia do minimum.
Traceability Śledź i monitoruj wszystkie swoje produkty w całym procesie produkcyjnym. Pełna historia półproduktu, batchów użytych w produkcji wyrobu gotowego. Wszystkie informacje o produkcie: wykonane operacje, wyniki, status, pomiary, wszystko w jednym miejscu, dostępne do dalszej analizy, a także do rozstrzygania reklamacji klientów.
SPC - Statistical Process Control Miej pełną kontrolę nad stabilnością swoich procesów produkcyjnych, dzięki zintegrowanej analizie Statistical Process Control. Wykrywaj nawet najmniejsze odchylenia i zapobiegaj stratom produkcyjnym.
OEE w czasie rzeczywistym Analizuj kluczowe wskaźniki wydajności i ogólną efektywność sprzętu w czasie rzeczywistym, na podstawie danych zebranych z PLC. Indentyfikuj straty dzięki dedykowanym pulpitom analitycznym, dane przedstawione w formie drzewa strat pomagają Operatorowi łatwo zrozumieć prezentowane dane i wykryć potencjalne przyczyny źródłowe, a następnie je wyeliminować w celu zwiększenia wydajności linii.
Przebórki (reworks) i złom Zmniejszenie strat dzięki pełnemu monitorowaniu produkcji w czasie rzeczywistym. Wszystkie braki i przeróbki są automatycznie raportowane przez PLC lub operatora podczas całego procesu produkcyjnego. Wbudowany punkt decyzyjny wspiera operatora w podejmowaniu kluczowych decyzji podczas procesu ponownego przerabiania produktu.

Smart Machine - nieszablonowe rozwiązanie dla zautomatyzowanych linii montażowych

Smart Machine to kompletny system sterowania linią produkcyjną wspierający wszystkie operacje i działania operatorów dedykowany dla zautomatyzowanych linii montażowych. System zapewnia zautomatyzowane przezbrojenia w locie wraz z zaawansowaną kontrolą linii wszystkich WPC na każdym stanowisku. System zapewnia nieprzerwaną pracę linii montażowej oraz terminową realizację produkcji i jakości. Gwarantuje to najwyższy wskaźnik OEE oraz przewidywalną pracę linii, na każdej zmianie i każdego dnia.

System jest w pełni osadzony w podstawowej automatyce. Dzięki standaryzowanej i predefiniowanej komunikacji może być łatwo połączony z dowolnym sterownikiem PLC i dowolnym dostawcą linii. Standardowa biblioteka PLC z przejrzystą strukturą telegramów oraz przyjazny dla użytkownika interfejs pozwalają na szybką i łatwą integrację z Smart Machine.

System jest zaprojektowany tak, aby zapewnić płynną pracę, konfigurację, konserwację linii oraz aby wspierać operatorów w prawidłowym rozwiązywaniu problemów.

Smart Machine obejmuje specjalne procesy, takie jak czyszczenie linii, złote (atrapy) części i kontrole SPC.

Modułowa architektura rozwiązania, daje nieograniczone możliwości swobodnej konfiguracji systemu, dzięki czemu nasz produkt może być dostosowany do dowolnych wymagań stawianych przez naszych klientów.

Smart Machine pomoże Twojej firmie w codziennym zarządzaniu i realizacji produkcji poprzez efektywne zbieranie, wizualizację i analizę danych w całym łańcuchu dostaw.

Łączność z
maszynami

Gromadzenie danych i kontrola WPC

Machine Connectivity odpowiada za komunikację ze sterownikiem PLC maszyny i urządzeniami. Dzięki standaryzowanym i predefiniowanym protokołom komunikacyjnym, struktury telegramów mogą być łatwo zaimplementowane z dowolnym sterownikiem PLC. Standardowa biblioteka PLC z przejrzystą strukturą telegramów oraz przyjazny dla użytkownika interfejs pozwalają na szybką i łatwą integrację z Smart Machine.

łączność maszynowa-1

Line Control​

Kontrola krzyżowa i walidacja

Moduł odpowiedzialny za kontrolę i walidację przebiegu produktu przez linię. Każda sztuka jest sprawdzana, a system decyduje gdzie przenieść produkt po każdej operacji, waliduje kryteria jakościowe i decyduje czy produkt jest OK/NOK na podstawie analizy wyników uzyskanych z PLC w porównaniu z ustalonymi limitami jakości.

Data Acquisition​

Liczniki, sygnały, parametry procesu, stany

Posiadając natywną komunikację z każdą maszyną w linii, ANT Smart Machine zbiera ogromne ilości danych do systemu w celu automatycznego raportowania, T&T (Track & Trace), monitorowania produkcji i analizy w czasie rzeczywistym.

Production Execution​

Linia pod kontrolą

Production Execution pozwala operatorom realizować zlecenia i operacje zgodnie z planem i technologią. Zatwierdza i wspiera różne rodzaje procesów produkcyjnych, podczas których operator może raportować produkcję i stany maszyn. System wyświetla bieżącą produkcję, jej status i postęp.. Operatorzy mogą monitorować produkcję w czasie rzeczywistym.

Operator Guidance

Postępuj krok po kroku

System prowadzi operatora krok po kroku, co należy zrobić w kolejnym kroku, począwszy od skanowania BOM-ów, wysyłania receptur do sterowników PLC, uruchamiania testów atrap (złotych części) czy akceptacji najnowszej dokumentacji. Dodatkowo instrukcje dotyczące produkcji lub przezbrojenia wzbogacone są o zdjęcia lub filmy.

Decision Point​

Zautomatyzowane zarządzanie przeróbkami i wadami

System automatycznie rejestruje wszystkie usterki, miejsce/operację wystąpienia oraz ich rodzaj zgłoszony przez PLC lub Operatora. Dzięki zarządzaniu reworkami możliwe jest stworzenie dedykowanego przepływu produkcyjnego w oparciu o typ defektu. Nowa trasa jest zapisywana w chipie RFID WPC i WPC udaje się do oczekiwanego stanowiska w celu wykonania przeróbki. Logika Master Control firmy ANT decyduje o ominięciu zbędnych stacji.

Traceability

Pełny ślad

Dzięki Traceability możliwe jest śledzenie i odszukiwanie wyrobów gotowych, półproduktów i surowców. Bieżąca produkcja jest dopasowywana do S/N, partii komponentów i pojemników. System waliduje procesy i potwierdza zeskanowane zasoby. Proces etykietowania i znakowania odbywa się automatycznie na każdym etapie produkcji. Dzięki Traceability możliwe jest odnalezienie surowca na podstawie zeskanowanych wyrobów gotowych.

microstop-monitoring

Microstops Monitoring​

Automatyczne wykrywanie wąskich gardeł

Moduł rejestruje każdy, nawet najkrótszy postój poszczególnych stacji i jego przyczynę z PLC. Wbudowane algorytmy przypisują maszyny odpowiedzialne za zatrzymanie linii. Pomaga to w automatycznej identyfikacji wąskich gardeł i stanu każdej z maszyn.

Quality Inspections​

Zautomatyzowane sterowanie i analiza w czasie rzeczywistym

Wbudowany zestaw narzędzi do analizy statystycznej procesu, takich jak histogram, karty kontrolne i inne. Umożliwia szczegółową analizę danych zebranych na każdym etapie produkcji pod kątem stabilności i odchyleń od zaplanowanych limitów każdego procesu produkcyjnego. Narzędzie pozwala szybko wykryć nawet najmniejsze odchylenia w procesie i reagować zanim pojawią się niezgodności w jakości produktu.

kontrole jakości spc screen mes system

Postępy w produkcji

Postępy i liczniki

System stale monitoruje liczbę części OK - raportowaną na każdej stacji osobno, liczbę części NOK - raportowaną w różnych miejscach. Liczniki produkcyjne zbierane są w czasie rzeczywistym dając informacje o aktualnym postępie produkcji, liczbie produktów na linii i już wyprodukowanych.

Digital Documentation​

Zapomnij o papierze

Cyfrowa dokumentacja pozwala użytkownikom wyświetlać dokumentację online na panelu operatora. Skategoryzowane pliki PDF, obrazy i filmy są wyświetlane dla bieżącej produkcji. Moduł pomaga wyeliminować papier z maszyn i pozwala użytkownikom na szybszy dostęp do potrzebnych dokumentów.

Online Visualization​

Transparentna produkcja w telewizji

Wizualizacja online wyświetla bieżącą produkcję na telewizorach zainstalowanych na hali produkcyjnej. Wizualizacja zawiera dane produkcyjne z aktualnym OEE, postępem produkcji i stanami maszyn dla trwającej zmiany produkcyjnej. Pomaga to w przejrzystości produkcji i szybszym czasie reakcji.

Skonfiguruj go według własnych potrzeb

Miejsce w systemie, w którym można zamodelować proces produkcyjny jak maszyny, trasy, receptury, zlecenia produkcyjne i wiele innych. Dane mogą być wprowadzane bezpośrednio do systemu, importowane z przygotowanych szablonów Excel lub z dowolnego ERP.

Dashboards & Reports​

Wszystkie dane w systemie ANT

Dashboards & Reports to kompleksowa platforma analityczna z gotowymi raportami. Ponad kilkanaście raportów analizujących produkcję, jakość, trendy i cele. Raporty mogą być przeglądane w perspektywie linii, maszyny (stanowiska) oraz w różnych zakresach czasowych.

OEE Analysis​

Twoje równanie OEE

Obliczanie analizy OEE w czasie rzeczywistym. Moduł odpowiada za wyświetlanie KPI wraz z dostępnością, wydajnością i jakością. Kierownicy mają możliwość ustawienia indywidualnych metod obliczania OEE dedykowanych dla danej linii. OEE pozwala użytkownikom sprawdzić aktualną kondycję linii.

System Integration​

Każdy system!

Integracja systemowa odpowiada za przyjmowanie danych przychodzących oraz za wysyłanie danych wychodzących do dowolnego innego systemu zewnętrznego. Działa ona w czasie rzeczywistym. Obsługiwane są różne sposoby integracji, takie jak usługi internetowe, pośrednie bazy danych czy pliki płaskie. Moduł jest kompatybilny z dowolnymi systemami ERP, MES czy BI.

Prezentacja systemu

Kontakt z naszym ekspertem

Piotr Kanka Ekspert EMS w branży przemysłowej

Piotr Kańka

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Powiązane artykuły

Przezbrojenie lub konwersja maszyny to proces, w którym operator używa instrukcji do zmiany nastawów maszyny, w celu wytworzenia innego rodzaju produktu lub wprowadzenia zmian na maszynie.

Sprawne wykonane przezbrojenie może pomóc zwiększyć produkcję firmy, obniżyć koszty pracy i podnieść jakość.

Skrócenie czasu przezbrojenia może być wykonane na dwa sposoby. Pierwszym jest, zapewnienie operatorowi lub działowi utrzymania ruchu odpowiednich instrukcji w formie cyfrowej, najlepiej zobrazowanych krok po kroku, które przeprowadzą go poprzez kolejne etapy przezbrojenia. Drugim sposobem jest inwestycja w maszyny i implementacja zaawansowanych rozwiązań automatyzujących procesy przezbrajania, które potrafią w locie w zależności od potrzeb, zautomatyzować część zadań lub sprowadzić przezbrojenie do kilku podstawowych kroków.

Zobacz prezentację systemu

wysłać

Smart Machine - idealne rozwiązanie dla nowoczesnej produkcji

Rośnie liczba procesów przemysłowych, które ulegają automatyzacji. Aby zoptymalizować procesy i osiągnąć lepsze wyniki, konieczne jest wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych systemów. Nowoczesne firmy produkcyjne chętnie korzystają z możliwości, jakie daje zaawansowane oprogramowanie do zarządzania. Jednym z nich jest Smart Machine - kompletny system zarządzania linią.

Co to jest Smart Machine i jak działa?

Smart Machine firmy ANT Solutions to oprogramowanie dedykowane do zarządzania produkcją. System jest wsparciem dla wszystkich operacji i operatorów w zautomatyzowanej linii produkcyjnej, co pozwala na monitorowanie procesu, jego stanu i realizację produkcji w czasie rzeczywistym. Wszyscy operatorzy mogą wykonywać zlecenia zgodnie z planem i technologią dzięki instrukcjom wyświetlanym bezpośrednio na panelu operatora.

System komunikuje się z maszynami przez PLC. Dzięki temu oprogramowanie zbiera dane, w tym wszystkie parametry potrzebne do wykonania partii (lub pojedynczego) produktów. Dane te pozwalają na dokonanie analizy, porównując wskaźniki historyczne i te w czasie rzeczywistym. To jednak nie wszystko, co można w nim znaleźć.

Dlaczego system jest inteligentny?

Zbieranie danych to dopiero początek. Połączenie Smart Machine z systemem zapewnia najbardziej efektywne działanie i wsparcie dla operatorów. Oprogramowanie minimalizuje błędy ludzkie, a narzędzia diagnostyczne pozwalają zredukować czas postoju i mikro-stopy. Działanie w czasie rzeczywistym pozwala na ultraszybką komunikację, wysyłanie alertów bezpośrednio do operatora i podejmowanie działań w odpowiednim momencie. Przewidywanie awarii, zapobieganie im i zyskanie cennych sekund - to właśnie to, do czego dąży przemysł produkcyjny, prawda?

Smart Machine - najważniejsze komponenty

Smart Machine to system stworzony z myślą o efektywnym działaniu całego łańcucha dostaw. Jakie cechy komponentów decydują o jego skuteczności?

 • Przegląd linii - wysoka przejrzystość i analiza danych pozwala na szybkie podjęcie działania. W naszym systemie wszystkie istotne dane, wyniki, KPI i status operacji znajdują się na jednym ekranie. Wszystkie informacje są w zasięgu wzroku i operator może je błyskawicznie wykorzystać.
 • Recipe Manager - komponent ten umożliwia zarządzanie wszystkimi recepturami, w tym dostęp, modyfikację, poprawę i śledzenie zmian. Szybka i automatyczna zmiana ustawień redukuje do minimum czas przezbrojenia i błędy ludzkie, a tym samym zwiększa wydajność linii.
 • Traceability - śledzenie i monitorowanie wszystkich parametrów procesowych produktów w trakcie całego procesu. Traceability pozwala na zbieranie danych i śledzenie pełnej historii każdego produktu. Parametry, czas produkcji, jakość, wyniki i status - każda informacja jest przeznaczona do dalszej analizy.
 • SPC (Statistical Process Control) - SPC pozwala na pełną kontrolę wszystkich procesów na linii produkcyjnej. Dane przedstawione w postaci zrozumiałych histogramów wyraźnie pokazują odchylenia od linii trendu, co pozwala szybko wykryć zagrożenia i zapobiec ewentualnym stratom produkcyjnym.
 • Real-time OEE - dostępność, wydajność i jakość dla linii produkcyjnej i jej maszyn są automatycznie obliczane. W ten sposób w czasie rzeczywistym monitorowane są wskaźniki KPI oraz Overall Equipment Effectiveness. System posiada zaimplementowane dashboardy i raporty takie jak OEE waterfall, raport Pareto z mikroprzestojów itp. Analiza zagrożeń i eliminacja potencjalnych korzeni pozwala na dostarczenie gotowego i wysokiej jakości produktu na czas, osiągając wysoki wskaźnik OEE.
 • Rework & scrap - defekty są nieuniknione w produkcji. Jednak w inteligentnej maszynie można je zredukować. Wszystkie złomy i przeróbki są raportowane przez PLC lub operatora. Monitorowanie tych danych podczas całego procesu produkcyjnego, pozwala na ograniczenie strat. System wspiera również operatora w podejmowaniu kluczowych decyzji w celu poprawy wskaźników produktów.

Czym jest inteligentna produkcja?

Smart manufacturing oznacza wytwarzanie komponentów o najwyższym współczynniku jakości przy najniższym możliwym koszcie. Jak to jest możliwe? Ważnym elementem sukcesu operacyjnego jest powtarzalność. Na wykonanie zadania przez człowieka zawsze ma wpływ czynnik ludzki. Przy wykonywaniu tych samych półproduktów i przy użyciu tego samego sprzętu istnieje ryzyko błędu, który może powstać w wyniku zmęczenia, braku dokładności lub innego błędu człowieka. Smart machine eliminują to ryzyko.

Jak Smart Machine zmieni Twoją firmę?

Wdrożenie naszego systemu w zautomatyzowanej linii produkcyjnej przynosi wiele pozytywnych efektów. Jedną z najważniejszych korzyści jest osiągnięcie maksymalnej wydajności linii w krótszym czasie. Każda sekunda może oznaczać duże zyski lub straty, w zależności od efektywności, z jaką zostanie wykorzystana. Zaawansowane oprogramowanie pozwala na redukcję odpadów i zwiększenie zysków dzięki śledzeniu procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Kolejną ważną metodą, która zapewnia oszczędności w branży produkcyjnej jest minimalizacja defektów. Dzięki narzędziom Smart Machine możliwe jest diagnozowanie zagrożeń i zapobieganie im. Ponadto zastosowanie zaawansowanego oprogramowania minimalizuje błędy ludzkie i zapewnia powtarzalność procesów.

Mniej przestojów - większa efektywność.
Mniej mikroprzestojów -
większa dostępność.
Mniej usterek -
większa jakość.

To właśnie oznacza Smart Machine dla dzisiejszych branż produkcyjnych.

Sprawdź nasz AI Helper!
Kliknij przycisk ➞

Zobacz demo MES i uzyskaj pilotaż w ciągu 3 tygodni

ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

Łukasz Iskra

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

[email protected]

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie

Uzyskaj więcej informacji na temat MES dzięki naszemu studium przypadku

Witamy z powrotem!

Zobacz zwrot z inwestycji w system MES

Pobierz dokument dotyczący zwrotu z inwestycji (ROI) w branży maszyn do formowania wtryskowego

Hej tam, wygląda na to, że jesteś zainteresowany oprogramowaniem do produkcji...

Zapisz się do newslettera i otrzymaj katalog, którym możesz podzielić się ze współpracownikami