Nowoczesne branże oczekują rozwiązań przemysłu 4.0, aby sprostać aktualnym wymaganiom i zmianom na rynku. ANT wychodzi im naprzeciw dzięki modułowej budowie, konfigurowalnym rozwiązaniom programowym i skalowalnej platformie

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA FABRYKI

Czym jest Przemysł 4.0 i dlaczego jest ważny?

Przemysł 4.0 to czwarta rewolucja przemysłowa, która charakteryzuje się konwergencją technologii cyfrowych i fizycznych dla przemysłu wytwórczego. Obejmuje ona takie technologie jak Internet Rzeczy (IoT), cyfrowe bliźniaki, przetwarzanie w chmurze, sztuczną inteligencję (AI), konserwację predykcyjną i uczenie maszynowe prowadzące do możliwości masowej personalizacji.

Przemysł 4.0 zmienia sposób działania firm każdej wielkości. Wdrażając technologie Przemysłu 4.0, firmy mogą poprawić swoją wydajność, produktywność, radzić sobie z kwestiami produkcyjnymi i konkurencyjność.

Kluczowe czynniki obejmują:

 • Autonomiczne maszyny: Autonomiczne maszyny współpracują z ludźmi i uczą się od nich. Pozwala to maszynom wykonywać zadania, które wcześniej były wykonywane przez ludzi, a także wykonywać je wydajniej i dokładniej.
 • Symulacja 3D: Cyfrowe bliźniaki umożliwiają wirtualne planowanie i testowanie produkcji. Pozwala to firmom optymalizować procesy produkcyjne oraz identyfikować i rozwiązywać potencjalne problemy przed ich wystąpieniem. 
 • Integracja systemów informatycznych: Przemysł 4.0 integruje systemy informatyczne na każdym poziomie, od dostawców po klientów. Pozwala to firmom uzyskać całościowy obraz ich działalności i podejmować lepsze decyzje.
 • Przemysłowy Internet Rzeczy: Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) jest kluczowym elementem Przemysłu 4.0. IIoT łączy maszyny i urządzenia z Internetem, umożliwiając im gromadzenie i udostępnianie danych w czasie rzeczywistym. Dane te mogą być wykorzystywane do monitorowania i usprawniania procesów produkcyjnych, łańcuchów dostaw i obsługi klienta.
 • Systemy informatyczne do optymalizacji produkcjiFirma produkcyjna może wykorzystać system MES do automatyzacji swoich procesów produkcyjnych. System MES może zbierać dane z maszyn i czujników w hali produkcyjnej i wykorzystywać je do sterowania procesem produkcji. 
 • Rozszerzona rzeczywistość i duże zbiory danych: Rzeczywistość rozszerzona (AR), cyfrowe bliźniaki i duże zbiory danych są również ważnymi elementami Przemysłu 4.0. AR może być wykorzystywana do dostarczania pracownikom informacji i instrukcji w czasie rzeczywistym. Big data może być wykorzystywana do analizy danych z IIoT i innych źródeł w celu identyfikacji trendów i wzorców.
sm

Inteligentna fabryka wykorzystuje różne czujniki do zbierania danych z maszyn. Czujniki zbierają dane na temat wydajności maszyn, zużycia energii i jakości produktów. Dane te są przesyłane do centralnego serwera za pomocą sieci bezprzewodowej. Serwer analizuje dane w czasie rzeczywistym i zapewnia wgląd menedżerom fabryki. Menedżerowie wykorzystują te informacje do poprawy wydajności, wprowadzenia praktyk konserwacji predykcyjnej, zwiększenia produktywności i jakości. Rozwiązanie Industry 4.0 charakteryzuje się

Korzyści z używania oprogramowania dla Przemysłu 4.0

 • Zwiększona wydajność: Inteligentne rozwiązania produkcyjne mogą pomóc firmom zautomatyzować zadania i usprawnić procesy, co może prowadzić do znacznego wzrostu wydajności.
 • Zwiększona produktywność: Oprogramowanie Przemysłu 4.0 może pomóc branży produkcyjnej w zwiększeniu produktywności poprzez dostarczanie danych w czasie rzeczywistym i spostrzeżeń, które można wykorzystać do podejmowania lepszych decyzji.
 • Niższe koszty: Oprogramowanie dla inteligentnych fabryk może pomóc firmom obniżyć koszty poprzez optymalizację operacji i eliminację marnotrawstwa.
 • Lepsza jakość: Oprogramowanie trzeciej rewolucji przemysłowej może pomóc firmom w poprawie jakości ich produktów i usług poprzez dostarczanie im w czasie rzeczywistym danych i spostrzeżeń, które mogą wykorzystać do wczesnego identyfikowania i korygowania problemów.
 • Zwiększona satysfakcja klientów: Oprogramowanie Przemysłu 4.0 może pomóc firmom zwiększyć zadowolenie klientów, zapewniając im lepsze zrozumienie ich potrzeb i umożliwiając szybsze i skuteczniejsze reagowanie na te potrzeby.

Różne rodzaje PROGRAMÓW dla Przemysłu 4.0

 • Systemy realizacji produkcji (MES): Systemy MES dostarczają danych w czasie rzeczywistym i zapewniają wgląd w proces produkcji. Informacje te można wykorzystać do optymalizacji produkcji, poprawy jakości i obniżenia kosztów.
 • Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP): Systemy ERP integrują wszystkie podstawowe procesy biznesowe firmy, takie jak produkcja, księgowość i sprzedaż. Może to pomóc firmom poprawić wydajność i widoczność w całej organizacji.
 • Skomputeryzowany system zarządzania konserwacją (CMMS): CMMS pomaga organizacjom planować, śledzić, mierzyć i optymalizować wszystko, co ma związek z konserwacją na zasadzie prewencyjnej. W prawdziwej inteligentnej fabryce pozwala na planowanie predykcyjnych działań konserwacyjnych i odgrywa kluczową rolę w planowaniu, przydzielaniu i zamykaniu zleceń pracy, zarządzaniu siłą roboczą i zapewnianiu, że konserwacja jest przeprowadzana skutecznie i wydajnie.

 • Platformy przemysłowego internetu rzeczy (IIoT): Platformy IIoT łączą urządzenia IoT i zarządzają nimi. Dane te można wykorzystać do usprawnienia procesów produkcyjnych, optymalizacji łańcuchów dostaw oraz opracowywania nowych produktów i usług.

 • Oprogramowanie do sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML): Oprogramowanie AI i ML może być wykorzystywane do analizowania danych oraz identyfikowania wzorców i trendów. Informacje te można wykorzystać do usprawnienia procesu podejmowania decyzji, automatyzacji zadań oraz opracowywania nowych produktów i usług.
 • Więcej informacji na stronie Nowoczesne systemy produkcyjne

Integracja systemów

Integracja systemów jest ważna dla koncepcji Przemysłu 4.0, ponieważ umożliwia firmom łączenie różnych systemów i udostępnianie danych. Systemy ERP są wykorzystywane do zarządzania wszystkimi podstawowymi procesami biznesowymi firmy, takimi jak produkcja, księgowość i sprzedaż. ANT Solutions to firma programistyczna, która dostarcza rozwiązania Przemysłu 4.0, w tym systemy ERP. ANT Master to platforma integracji danych, która pomaga firmom łączyć różne systemy i udostępniać dane.

Integracja systemów jest ważna dla koncepcji Przemysłu 4.0, ponieważ pozwala firmom na:

 • Automatyzacja zadań i usprawnienie procesów: Łącząc różne systemy, firmy mogą automatyzować zadania i usprawniać procesy, co może prowadzić do znacznego wzrostu wydajności.
 • Podejmuj lepsze decyzje: Mając dostęp do danych w czasie rzeczywistym ze wszystkich swoich systemów, firmy mogą podejmować lepsze decyzje. Przykładowo, firma może wykorzystywać dane z systemu ERP do podejmowania decyzji dotyczących produkcji i poziomu zapasów.
 • Lepsza konserwacja: Łącząc swój system CMMS z innymi systemami, firmy mogą zapewnić lepszą konserwację. Na przykład, łącząc maszynę z CMMS i innymi systemami, inteligentna maszyna może pomóc w ustawieniu działań konserwacji predykcyjnej.
 • Opracowywanie nowych produktów i usług: Mając dostęp do danych ze wszystkich swoich systemów, firmy mogą opracowywać nowe produkty i usługi, które spełniają potrzeby ich klientów. Przykładowo, firma może wykorzystać dane ze swojego systemu CRM do identyfikacji potrzeb klientów i opracowania nowych produktów, które je zaspokoją.
integracja systemu

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie dla Przemysłu 4.0 dla swojej firmy?

Wszystkie firmy mogą wdrażać rozwiązania transformacji cyfrowej, niezależnie od ich wielkości czy branży. Jednak niektóre firmy są lepiej przygotowane do wdrażania nowoczesnych systemów niż inne. Na przykład firmy, które mają silne fundamenty cyfrowe i kulturę innowacji, mają większe szanse na odniesienie sukcesu we wdrażaniu Przemysłu 4.0.

Wybierając odpowiednie oprogramowanie dla swojej fabryki, należy pamiętać o kilku kwestiach:

 • Obsługa chmury: Oprogramowanie oparte na chmurze staje się coraz bardziej popularne, ponieważ jest niedrogie, skalowalne i dostępne z dowolnego miejsca.
 • Przyjazne dla użytkownika pulpity nawigacyjne: Inteligentne rozwiązanie produkcyjne powinno mieć przejrzyste i przyjazne dla użytkownika pulpity nawigacyjne, które ułatwiają wizualizację i analizę danych.
 • Zautomatyzowane wdrażanie: Oprogramowanie powinno mieć zautomatyzowane mechanizmy wdrażania, które ułatwiają wdrażanie nowych wersji oprogramowania.
 • Nowoczesne języki programowania: Rozwiązanie powinno być tworzone przy użyciu nowoczesnych języków programowania, takich jak JavaScript, TypeScript, Node.js i React. Ułatwi to znalezienie i zatrudnienie programistów, którzy mogą pracować z oprogramowaniem.
 • Wsparcie mobilne: Oprogramowanie powinno działać na urządzeniach mobilnych, aby użytkownicy mieli do niego dostęp z dowolnego miejsca.
chmura-serwer-2

Studia przypadków firm, które z powodzeniem wdrożyły oprogramowanie Industry 4.0

Fabryka ciastek

 • Dowiedz się, z jakimi problemami borykała się fabryka Bicuits przed wdrożeniem oprogramowania OEE.
 • Jakie było podejście ANT Solutions do rozwiązania ujawnionych problemów w fabryce.
 • Jak firma ANT Solutions wdrożyła kluczowe komponenty oprogramowania, w tym sprzęt i okablowanie.  
 • Ostateczny rezultat zaowocował wzrostem kluczowych wskaźników KPI.

Fabryka liczników

 • Firma wdrożyła system MES w celu poprawy wydajności produkcji.
 • System MES umożliwił monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym, kontrole jakości i obsługę usterek.
 • System MES pomógł fabryce zwiększyć wydajność, zmniejszyć liczbę wadliwych produktów i poprawić dokładność danych.
 • Dowiedz się, w jaki sposób wdrożenie ANT Solutions MES pomogło producentowi zwiększyć jego KPI.

Roślina tytoniu

 • Niniejsze studium przypadku opisuje udane wdrożenie mikroprzestojów w fabryce tytoniu.
 • System fabryczny umożliwił zautomatyzowane gromadzenie danych i kluczową algorytmikę.
 • System został wdrożony, aby sprostać wyzwaniom związanym z szybką produkcją, mikroprzestojami, SKU i czasami przezbrojeń oraz zróżnicowanym parkiem maszynowym.
 • Dowiedz się, jak rozwiązania ANT umożliwiły komunikację z ponad 100 typami maszyn, tworzenie algorytmów i wdrożenie w 30 fabrykach.

Pobierz również Przewodnik po cyfryzacji fabryki i raport Smart Factory z ROI

Oprogramowanie dla Przemysłu 4.0

Zobacz prezentację systemu

wysłać