Interaktywne spotkania

Nadaj swoim spotkaniom większe znaczenie

Prowadź efektywne i merytoryczne spotkania w zakładzie. Zwiększ sprawczość kadry kierowniczej poprzez skuteczną kontrolę postępów realizacji celów. Bądź zawsze dobrze przygotowany do spotkań, uzyskuj maksymalne skupienie uwagi pracowników i podnieś wydajność pracy całego zespołu!

Przeprowadzaj spotkania sprawnie, merytorycznie i efektywnie!

Twój zespół łatwo rozprasza się na codziennych spotkaniach? Służbowe zebrania przedłużają się w nieskończoność, a ich efekty są niezadowalające? Przekształć długie i mało merytoryczne spotkania na krótkie i konkretne omówienie najważniejszych tematów. Wybierz Interaktywne spotkania i wspólnie z zespołem skupcie się na tym, co naprawdę istotne!

Sprawna współpraca

Przygotuj się do rozmowy, tworząc szablon spotkania budowlanego z gotowych elementów metodą drag&drop. Przydzielaj zadania online i monitoruj ich postępy.

Merytoryczne dyskusje

Pokazuj pracownikom ich dotychczasowe wyniki i jasno określaj kolejne cele. Motywuj ludzi i stosuj wizualizację, która zostanie zauważona, zapamiętana i wzbudzi dobre emocje.

Kontrola dokumentacji

Śledź wydajność przepływu dokumentów, aby przyspieszyć proces i uczynić go możliwym do zarządzania. Łatwo sprawdzaj status wybranego dokumentu i zmieniaj jego kolejność, aby wydać produkt klientowi ASAP.

Efektywne spotkania

Omów dane on-line, skończ spotkanie na czas, zapisz ustalenia i ruszaj do pracy. Kolejne spotkanie rozpocznij od sprawdzenia wyników z poprzedniego zebrania. Na bieżąco kontroluj postępy pracy.

Dlaczego warto korzystać z interaktywnych spotkań ANT?

im-icons-drag-drop

Szablon spotkania konstrukcyjnego
z gotowych elementów za pomocą drag&drop

im-icons-automated-charts

Automatycznie generowane wykresy, zasilane danymi w czasie rzeczywistym

im-icons-progress

Przydzielaj zadania w trybie on-line i monitoruj postępy ich realizacji

Spotkania interaktywne - Rozwiąż 5 kluczowych problemów

W większości przedsiębiorstw przeprowadzane spotkania są zbyt długie i nieefektywne. Uczestnicy przyznają się do przeglądania skrzynki pocztowej czy wykonywania pobocznych zadań w trakcie trwania zebrania. Główna przyczyna tego problemu tkwi w nieprawidłowej organizacji. Dzięki Interaktywnym spotkaniom firma może zmienić politykę spotkań – z długich i mało konkretnych na krótkie i merytoryczne.

1. Uzyskuj maksymalne skupienie uwagi

Problem

 • Na standardowych spotkaniach stacjonarnych lub on-line uwagę bardzo łatwo rozproszyć niepotrzebnymi rozmowami czy odbieganiem od tematu, jeśli zebranie nie ma ściśle wyznaczonej agendy.
 • Spotkania służbowe często ulegają sztucznemu przedłużaniu, co obniża dalszą efektywność uczestników spotkania i ma wpływ na niedostateczną realizację celów.

 

Rozwiązanie

 • Interaktywne spotkania toczą się według ściśle określonego planu, a ustalona struktura spotkania i płynne przechodzenie do kolejnych tematów pozwala wyeliminować chaos informacyjny oraz skupić się na najważniejszych kwestiach.
 • Ścisłe trzymanie się planu podczas przeprowadzania spotkania motywuje uczestników do dyskusji wyłącznie na wyznaczone tematy.

2. Zakładaj jasne i konkretne cele

Problem

 • Informacje przekazywane na zebraniu są niejasne i mało merytoryczne.
 • Pracownicy nie wiedzą, jakiego dokładnie efektu się od nich oczekuje, a problemy z komunikacją przekładają się następnie na pogorszenie efektywności działań na hali produkcyjnej.

 

Rozwiązanie

 • Spotkania interaktywne bazują na danych w postaci czytelnych wykresów i raportów, dzięki czemu cele są jasne i łatwe do zrozumienia dla wszystkich uczestników spotkania.
 • Interaktywne tablice wspierają komunikację dzięki możliwości wizualnego zaznaczania najważniejszych informacji czy też dodawania własnych adnotacji.

3. Bądź zawsze przygotowany dzięki aktualnym danym

Problem

 • Standardowe rozwiązania wymagają wcześniejszego przygotowania dla prowadzącego lub pozostałych uczestników spotkania źródeł informacji, na przykład w postaci wydrukowanych raportów.
  Wcześniejsze przygotowanie informacji jest czasochłonne, a w przypadku nieprzewidzianych problemów ze sprzętem może także przełożyć się na przedłużenie spotkania lub, co gorsza, braki informacyjne.

 

Rozwiązanie

 • Interaktywne tablice połączone z systemem dają podgląd do danych w czasie rzeczywistym, a ogromna baza danych oraz automatycznie generowane na ich podstawie raporty czy wykresy są dostępne od ręki.
 • Do przekazywania uczestnikom spotkania dużej ilości zróżnicowanych informacji wystarczy wykorzystanie jedynie interaktywnej tablicy.

4. Błyskawicznie deleguj zadania

Problem

 • Przepływ informacji na standardowym zebraniu sprawia, że delegowanie zadań odbywa się jedynie słownie lub w sposób wymagający przeważnie dodatkowego potwierdzenia, na przykład w postaci e-maila.
 • Brak dopełnienia formalności związanych z oddelegowaniem zadania może powodować problemy komunikacyjne i opóźnienie realizacji celu.

 

Rozwiązanie

 • Interaktywne spotkania umożliwiają oddelegowanie zadania konkretnej osobie w ułamku sekundy.
 • Zadania przydzielone w trybie on-line mogą być następnie monitorowane pod kątem realizacji.

5. Efektywnie wykorzystuj czas pracy

Problem
 • Stacjonarne zebrania wymagają spotkania się w określonym miejscu i czasie.
 • W przypadku hal przemysłowych spotkanie oznacza konieczność czasochłonnego przemieszczania się po zakładzie.

Rozwiązanie
 • Interaktywne spotkania on-line mogą być prowadzone z dowolnego miejsca, nawet jeśli prowadzący i uczestnicy znajdują się w różnych lokalizacjach.
 • Po zakończeniu spotkania wszyscy wracają bezpośrednio do swoich obowiązków i skupiają się na zrealizowaniu wyznaczonych chwilę wcześniej zadań.

Artykuły powiązane

Zwiększ efektywność swojego zespołu dzięki Interaktywnym spotkań ANT!

W ANT zajmujemy się profesjonalnym tworzeniem dedykowanego oprogramowania wspierającego zakłady przemysłowe w wydajnej produkcji spełniającej założenia Przemysłu 4.0. Bazując na doświadczeniu naszych klientów wiemy jak efektywność spotkań na hali produkcyjnej przekłada się na wydajność i jakość pracy całego zespołu oraz wartość osiąganych wyników. Aby ułatwić sprawną wymianę komunikacji, przygotowaliśmy Interaktywne spotkania. Nasze konfigurowalne oprogramowanie zintegrowane z pozostałymi systemami umożliwia skoncentrowanie się na celu biznesowym i prowadzenie merytorycznych dyskusji na podstawie rzeczywistych danych pobieranych z maszyn.

Chcesz prowadzić sprawne, merytoryczne i efektywne spotkania w swojej firmie? Wybierz naszą ofertę! Dedykowany zespół przygotuje rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojego zakładu. Wybierz Interaktywne spotkania od ANT i zwiększ sprawczość kadry kierowniczej! Kontroluj postępy, egzekwuj skuteczność działań i wspieraj pracowników we wspólnej realizacji celów – szybko, sprawnie i z dowolnego miejsca!

Spotkania interaktywne to nowy sposób pracy, w którym ludzie mogą współpracować i podejmować decyzje na podstawie rzeczywistych danych. Zebrania odbywają się bezpośrednio przed jednym lub wieloma ekranami, które najczęściej są dotykowe i umożliwiają manipulacje danymi.

Spotkania interaktywne to nie tylko nowy sposób pracy, ale także nowy sposób obcowania z technologią. Wspólne spotkania pozwalają zespołom mieć więcej czasu twarzą w twarz co pozytywnie wpływa na kreatywność i pomaga budować silniejsze relacje z między członkami zespołu. 

Spotkanie zmianowe to spotkanie, które odbywa się pod koniec lub na początku zmiany roboczej. Celem tego spotkania jest przegląd pracy z dnia, omówienie wszelkich problemów oraz zaplanowanie działań. Istnieje kilka sposobów, aby te spotkania były bardziej wydajne. Jednym z nich jest automatyzacja generowanych wykresów poprzez zasilanie ich przez rzeczywiste dane produkcyjne, przydzielanie działań w oparciu o realnie zarejestrowane akcje oraz monitorowanie postępów. 

Metoda oparta na interaktywnych ekranach wymaga mniej czasu od kierowników zmiany, ponieważ nie wymaga przeglądu wszystkich danych i snucia z nich wniosków. Zamiast tego może po prostu spojrzeć na wykresy, które pokazują, jak wiele pracy zostało wykonane przez każdą osobę w zespole w ciągu swojej zmiany. 

Zobacz prezentację systemu

wysłać