Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji (APS)

Planowanie i harmonogramowanie produkcji staje się łatwiejsze dzięki oprogramowaniu APS firmy ANT. Utrzymuj stałe tempo produkcji z pomocą zaawansowanego algorytmu. Korzystaj z interfejsu typu "przeciągnij i upuść", aby automatycznie zmieniać plany i wprowadzać bardziej realistyczne założenia dzięki informacjom o cyklu pracy maszyn w czasie rzeczywistym opartych na danych historycznych.

Jeden system odpowiedzialny za planowanie produkcji
- brak podwójnej pracy

Nie jesteś pewien, czy zdążysz na czas, wyprodukować na czas? A może nie jesteś pewien, czy masz wszystkie potrzebne zasoby? Ręczne planowanie produkcji w Excelu to już przeszłość. Korzystając z ANT APS, pozbędziesz się niewiadomych i zyskasz czas, by skupić się na swojej pracy.

APS liczy rzeczywisty czas cyklu operacji w oparciu o naukę historii, dzięki czemu produkcja jest pod kontrolą, a całość jest przewidywalna.

  1. Wejściem dla APS są dane zawierające zlecenie produkcyjne z terminem (datą wysyłki)
  2. Dane główne mogą być dodatkowo modelowane w systemie.
  3. System oblicza wydajność na podstawie danych z maszyn i raportów produkcyjnych.
  4. Plan jest zaplanowany automatycznie, na podstawie ERP lub ręcznie ustawionych pól terminów, priorytetów i statusów zamówień
  5. System umożliwia tworzenie wielu scenariuszy, które mogą być porównywane przed akceptacją.
aps dashboard ant solutions

Kluczowe funkcje

Rozbudowane funkcje systemu APS pozwalają wpływać na funkcjonowanie całego zakładu produkcyjnego. Począwszy od przyjęcia surowców, aż po wysyłkę towarów do klientów.

automatyczne planowanie produkcji

Przegląd procesu produkcji

przegląd procesu produkcji
Automatyczne planowanie produkcji
planowanie przezbrojenia
Informacje zwrotne o wykonaniu planu, w połączeniu z przezbrojeniami, stanami maszyn, przesunięciami produkcji
optymalizacja produkcji

Optymalizacja ręczna i automatyczna

nauka historii
Nauka historii - najbardziej realistyczny plan
zatwierdzanie i monitorowanie
Zatwierdzanie i monitorowanie zasobów
zapobieganie kolizjom

Zapobieganie kolizjom i powiadomienia o niemożliwych do realizacji scenariuszach produkcyjnych

planowanie

Dodatkowe możliwości planowania: konserwacja, przezbrojenia, czas przerwy i inne

AKTUALIZACJE PRODUKCJI W CZASIE RZECZYWISTYM

Planuj rzeczywistość i oczekuj odpowiedniej wielkości produkcji. Dzięki aktualizacjom produkcji w czasie rzeczywistym, Twoja praca będzie prostsza. System automatycznie oblicza i dostosowuje czasy produkcji, zajętość maszyn oraz przewiduje czas na naprawy i usterki. Obliczenia są oparte na rzeczywistych i historycznych danych z pomocą zaawansowanej AI, która potrafi przewidzieć niezbędne przestrzenie czasowe.

MicrosoftTeams obraz 8

Nowoczesne i zautomatyzowane planowanie produkcji wymaga nowych narzędzi pozwalających na efektywniejsze wykorzystanie dostępnych danych. Opracowane przez nasz zespół wbudowane algorytmy pozwalają na płynną wymianę informacji pomiędzy współpracującymi systemami, a sam system APS pełni rolę koordynatora w łańcuchu dostaw.

Definicje pozycji są pobierane z wzorcowej bazy rekordów (Master Data), co umożliwia pracę na zweryfikowanych danych. Dodatkowo szablony mogą być dalej modelowane w systemie.

Jednocześnie ANT APS pobiera dane z dowolnego systemu ERP (SAP...etc.) przesyłając aktualne raporty, dzięki czemu wszystkie informacje pomiędzy działami firmy są zorientowane na postęp produkcji.

Bieżący status produkcji jest stale przesyłany i analizowany przez algorytmy, a plan produkcji w czasie rzeczywistym jest przesyłany do hali produkcyjnej, co pozwala zorientować się w postępach i w razie potrzeby zaplanować zadania.

Schemat integracji systemu_2-01

Wyniki osiągnięte przez Klientów:

15%

Większy

wolumen produkcji

40%

Krótszy

czas przezbrojenia

50%

Mniej

wszystkich przezbrojeń

Według naszych klientów, wdrożenie systemu ANT APS pozwoliło m.in. na:

  • wyeliminowanie czasu potrzebnego na ręczne aktualizowanie postępów w realizacji planu
  • zastąpić produkcję dwuzmianową jedną zmianą i jednocześnie zapewnić terminowe dostawy.
  • utrzymanie terminowości dostaw przy dynamicznie zmieniających się priorytetach
  • wyeliminowanie sytuacji, w których nie można było rozpocząć i zakończyć produkcji z powodu braku ludzi, materiałów lub narzędzi

Jak zoptymalizować plan produkcji?

W dzisiejszych czasach planowanie produkcji wymaga szczególnej precyzji, działania w czasie rzeczywistym i aktualizowania celów w zależności od aktualnego stanu maszyn.

MATRYCA PRZEZBROJEŃ

Nowoczesne i zautomatyzowane planowanie produkcji wymaga nowych narzędzi do bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych danych. Wbudowana matryca przezbrojeń, kroków, postępów i monitorowania czasu, pozwala na bardziej przewidywalne planowanie i pracę z zespołem utrzymania ruchu. 

Dodatkowo opracowane przez nasz zespół algorytmy pozwalają na płynną wymianę informacji pomiędzy współpracującymi systemami, a sam system APS pełni rolę koordynatora w łańcuchu dostaw. 

matrix-changeover2

Harmonogram projektu

Projektowanie i analiza systemu

Instalacja środowiskowa z rozwiązaniem standardowym

Pierwsze testy

Dane główne i konfiguracja APS

Integracja systemu

Opracowanie na zamówienie

Powiązane artykuły

Talk to our expert

wysłać