Produkcja w chmurze

Jedna bezpieczna lokalizacja dla wszystkich danych produkcyjnych

Co to jest Cloud Manufacturing?

Cloud manufacturing to zastosowanie chmury obliczeniowej w produkcji. Umożliwia ona producentom łączenie, udostępnianie i zarządzanie danymi i zasobami przy użyciu Internetu. Koncepcja cloud manufacturing została zaproponowana jako sposób na zastosowanie cloud computingu w globalnym przemyśle wytwórczym. Może ona poprawić wydajność i elastyczność produkcji oraz zmniejszyć koszty. 

Chmura MES wprowadza nowe możliwości:

 • Pozioma integracja dostawców w całym łańcuchu wartości 
  • Rozwiązania MES oparte na chmurze mogą pomóc w poprawie integracji poziomej w całym łańcuchu dostaw. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązania oparte na chmurze mogą zapewnić widoczność procesu produkcyjnego od końca do końca. Ta widoczność może pomóc w identyfikacji wąskich gardeł i optymalizacji procesu produkcyjnego.
 • Śledzenie emisji dwutlenku węgla
  • Rozwiązania MES oparte na chmurze mogą pomóc fabrykom w śledzeniu ich emisji dwutlenku węgla. Dzięki śledzeniu danych produkcyjnych, takich jak zużycie energii, w chmurze, fabryki mogą zidentyfikować możliwości zmniejszenia emisji. Dodatkowo, rozwiązania MES oparte na chmurze mogą pomóc fabrykom w śledzeniu postępów w realizacji celów związanych z redukcją emisji.
 • Bezproblemowe fuzje i przejęcia 
  • Rozwiązania MES oparte na chmurze mogą pomóc fabrykom bezproblemowo połączyć się z innymi fabrykami lub je przejąć. Dzięki śledzeniu danych produkcyjnych w chmurze, fabryki mogą łatwo udostępniać dane pomiędzy fabrykami. Dodatkowo, rozwiązania MES w chmurze mogą pomóc fabrykom śledzić harmonogramy produkcji i receptury, ułatwiając przejście do nowej fabryki.
 • Dynamiczne planowanie produkcji 
  • Rozwiązania MES oparte na chmurze mogą pomóc fabrykom w dynamicznym planowaniu produkcji. Dzięki śledzeniu danych produkcyjnych w chmurze, fabryki mogą szybko zidentyfikować zmiany w popycie i odpowiednio dostosować produkcję. Dodatkowo, rozwiązania MES w chmurze mogą pomóc fabrykom w automatycznym generowaniu harmonogramów produkcji na podstawie zamówień klientów.
 • Rozwój nowych usług
  • Rozwiązania MES oparte na chmurze mogą pomóc fabrykom w opracowaniu nowych usług. Dzięki śledzeniu danych produkcyjnych w chmurze, fabryki mogą szybko zidentyfikować możliwości opracowania nowych wymagań dotyczących usług, które mogą poprawić ich produkcję. Dodatkowo, oparte na chmurze rozwiązania MES mogą pomóc fabrykom w śledzeniu zapotrzebowania klientów na nowe usługi.

Architektura rozwiązań w chmurze - jak wygląda?

Oparte na chmurze rozwiązanie MES zazwyczaj zawiera internetowy interfejs użytkownika, bazę danych i serwery aplikacji. Internetowy interfejs użytkownika zapewnia użytkownikom dostęp do rozwiązania MES z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym. Baza danych przechowuje dane dotyczące procesu produkcyjnego, takie jak receptury, harmonogramy produkcji i dane produktów. Serwery aplikacji są hostami oprogramowania MES i zapewniają moc obliczeniową dla rozwiązania.

system mes w chmurze schemat architektury

MES w chmurze, hybrydowy czy on-premise - jakie są różnice?

MES w chmurze czy on-premise - jakie są różnice? 

Istnieje wiele różnic pomiędzy rozwiązaniami MES opartymi na rozwiązaniach lokalnych i chmurowych. Jedną z największych różnic jest to, że rozwiązania stacjonarne są zazwyczaj droższe we wdrożeniu i utrzymaniu niż rozwiązania oparte na chmurze. Rozwiązania stacjonarne wymagają również większej infrastruktury IT i wsparcia niż rozwiązania oparte na chmurze. Rozwiązania oparte na chmurze są zazwyczaj łatwiejsze do wdrożenia i wymagają mniejszego wsparcia informatycznego. Kolejną różnicą jest to, że rozwiązania stacjonarne są zazwyczaj bardziej konfigurowalne niż rozwiązania w chmurze. Rozwiązania on-premise mogą być również trudniejsze do uaktualnienia niż rozwiązania oparte na chmurze.

 

Który z nich jest lepszy dla Twojego biznesu?

Najlepsza odpowiedź na to pytanie zależy od konkretnych potrzeb Twojej firmy. Jeśli masz duży budżet i potrzebę wielu dostosowań, lepszym rozwiązaniem może być rozwiązanie MES on-premise. Jeśli masz ograniczone zasoby i potrzebę mniej złożonego rozwiązania, lepszą opcją może być rozwiązanie MES w chmurze.

Co z hybrydową architekturą MES?

Architektura modelu hybrydowego chmury to połączenie usług on-premises, chmury prywatnej i chmury publicznej. Ten typ architektury umożliwia organizacjom korzystanie z mieszanki różnych modeli wdrażania chmury w celu optymalizacji operacji i spełnienia konkretnych potrzeb biznesowych. W hybrydowym modelu chmury, organizacje mogą zachować niektóre dane i aplikacje w siedzibie firmy ze względów bezpieczeństwa i zgodności, jednocześnie wykorzystując zalety chmury publicznej, takie jak skalowalność i elastyczność. Takie podejście pozwala organizacjom wykorzystać to, co najlepsze z obu światów i stworzyć bardziej elastyczne i skalowalne środowisko IT.

Funkcjonalność MES coraz częściej przenosi się do chmury. ~46% producentów ma lub rozważa MES w chmurze 
 

Według badania niemieckich i amerykańskich użytkowników MES przeprowadzonego przez AWS / IDC w 2018 r.

46%

Chmura w środowisku produkcyjnym

Jakie są korzyści i wady?

Rozwiązania MES oparte na chmurze mają wiele zalet, w tym niższe koszty początkowe, niższe koszty wsparcia IT i łatwiejsze wdrożenie. Jednak istnieją też wady, do których należy zaliczyć, mniejszą konfigurowalność niż rozwiązania stacjonarne i potencjalnie trudniejsze uaktualnienia. Dowiedz się, jakie rozwiązanie najlepiej pasuje do Twojej firmy, kontaktując się z nami już dziś.

 Korzyści

 Wady

Chmura oznacza nowe podejście do rozwoju - DevOps

Rozwiązania MES oparte na chmurze wymagają nowego podejścia do rozwoju, zwanego DevOps. DevOps to zestaw praktyk, które łączą rozwój oprogramowania i operacje IT, aby szybciej dostarczać aplikacje i usługi. DevOps jest niezbędny w przypadku rozwiązań MES opartych na chmurze ze względu na konieczność szybkiego opracowywania i wdrażania nowych funkcji i aktualizacji.

 

Chmura oznacza nową metodykę - podejście DevOps:

 1. Przyjęcie narzędzi i praktyk cloud-native
 2. Przewaga usług zarządzanych nad samodzielną konserwacją
 3. Re-architekt w kierunku przyjęcia nowych koncepcji
 4. Osiągnięcie zdolności do autonaprawy
 5. SDLC (Software Development Life Cycle) do zarządzania różnymi środowiskami i automatyzacji migracji między nimi

Celem stosowania nowej metodyki jest:

 1. Automatyzacja wdrażania i zapewniania jakości (zautomatyzowane aktualizacje i proces instalacji)
 2. CI/CD - ciągła integracja i dostarczanie aktualizacji
 3. Zautomatyzowane dostarczanie infrastruktury i jej skalowalność (IaaS)
 4. Wykorzystanie narzędzi cloud-native do monitorowania wydajności, logowania, bezpieczeństwa, skanowanie kodów, audyty, itp.
 5. Automatyzacja testów (jednostkowych i end-2-end) jako część SDLC

Bezpieczeństwo danych produkcyjnych w chmurze - na co zwrócić uwagę?

Jednym z największych problemów związanych z rozwiązaniami MES opartymi na chmurze jest bezpieczeństwo danych produkcyjnych. Dane produkcyjne są często wrażliwe i poufne, dlatego ważne jest, aby wybrać rozwiązanie MES, które ma silne funkcje bezpieczeństwa. Poszukaj rozwiązania, które oferuje uwierzytelnianie użytkowników, szyfrowanie danych i kontrolę dostępu.

Nowoczesne podejście do SLA - podział odpowiedzialności:

Obowiązki:

 • Dostawca usług w chmurze bierze odpowiedzialność za wszystko, co się w niej dzieje.
 • Klient jest odpowiedzialny za dostarczanie usługi internetowej oraz wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury łączności i urządzeń Edge.

 

Disaster Recovery:

 • Wszystkie dane są okresowo backupowane w Chmurze z wykorzystaniem usług odzyskiwania danych.
 • Redundancja danych powinna być ustawiona na poziomie Strefy, która zapobiega utracie jakichkolwiek danych na dwanaście dziewiątek, ale kopie zapasowe są nadal wykonywane, aby mieć sposób na odzyskanie od ANT uszkodzenia danych lub usunięcia spowodowanego przez błąd lub inne destrukcyjne zachowania systemów i jego użytkowników.
 • Sam serwer powinien zostać automatycznie odtworzony na innym Node'ie w momencie samouzdrowienia klastra. W skrajnym przypadku awarii klastra należy stworzyć nowy klaster z CI/CD, na którym zostanie wdrożona usługa.
 
 

Rozwiązania chmurowe w fabryce - ile to kosztuje?

Koszt rozwiązania MES w chmurze zależy od wielu czynników, takich jak liczba użytkowników, liczba linii produkcyjnych i poziom dostosowania. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać indywidualną wycenę dla swojej firmy.

chmura-serwer-2

Dzięki naszemu rozwiązaniu o nazwie "push interface" jesteśmy w stanie przesłać dane z systemu MES ANT do gotowej hurtowni danych lub stworzyć ją samodzielnie dla klienta. Umożliwia to analitykom w firmie produkcyjnej syntezę i pobieranie danych z wielu źródeł do PowerBI i tworzenie niestandardowych wykresów do analizy sytuacji w fabryce. Na przykład przegląd fabryki, analiza rozruchu, analiza MTBF, analiza jakości lub analiza odpadów. ANT ma możliwość integracji z wieloma dostawcami rozwiązań bazodanowych, takich jak Azure Synapse lub Snowflake do przetwarzania i analizy danych w chmurze. Snowflake można skonfigurować w dowolnej infrastrukturze chmury.

Wykorzystywany przez nas proces to ETL: Wypychanie (Ekstrakcja) -> Przechowywanie surowych danych (Transformacja) -> Zastosowanie do hurtowni danych (Ładowanie).

Wykorzystanie danych z wielu źródeł dzięki PowerBi

Uzyskaj system MES w chmurze dla swojej fabryki dzięki ANT

ANT jest wiodącym dostawcą rozwiązań MES opartych na chmurze. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane, aby pomóc producentom zoptymalizować swoje procesy produkcyjne i poprawić ich dolną linię. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i uzyskać bezpłatne demo.

Zapisz się do naszego newslettera

Produkty powiązane