Elektroniczny raport serii - automatyzacja i eliminacja papieru w przemyśle farmaceutycznym

Nie jest tajemnicą, że każdy etap procesu produkcji leków musi być udokumentowane. Jednak zarządzanie dokumentacją papierową może być niezwykle czasochłonne dla producentów farmaceutyków, a błąd ludzki może być stosunkowo powszechny.

Z tego powodu jedna z polskich firm farmaceutycznych zdecydowała się na wdrożenie tzw. Elektroniczne raporty serii (EBR) w celu zarówno usprawnienia przepływu pracy, jak i zminimalizowania możliwości wkradania się błędów. To studium przypadku pokazuje, jak system ANT umożliwia tworzenie dokumentów od procesów masowych do pakowania w sektorze farmaceutycznym.

O co chodzi w EBR?

Klientowi z branży farmaceutycznej, który zdecydował się na wdrożenie nowych rozwiązań w produkcji, zależało nie tylko na digitalizacji formularzy. Rozwiązanie miało również maksymalnie skrócić czas potrzebny na wypełnienie pól formularza i doprowadzić do automatyczne wypełnianie formularzy przez zbieranie danych bezpośrednio z maszyn. Dane na formularzach zawierały: ważenie produktów, mieszanie, granulacja, tabletkowanie, powlekanie, pakowanie i kontrola jakości. Zbieranie danych bezpośrednio z urządzeń takich jak wagi, mierniki pH i przewodności było również wymogiem. Dodatkowo, klient chciał aby uniknąć błędów oraz odchylenia od normy od normy, które zdarzają się w procesie produkcji.

Wdrożenie systemu ANT przyniosło nie tylko sprawną digitalizację dokumentacji. Operatorzy byli z przewodnikiem przez proces produkcji, w tym przezbrojenia, jakość, logistykę i oczywiście procesy utrzymania ruchu. System jest zgodny z GMP.

Dzięki temu przygotowanie lub modyfikacja formularzy stała się znacznie łatwiejsza. Nadal jednak wymaga to uprawnionych pracowników - tylko osoby z odpowiednim dostępem mogą dokonywać zmian w formularzach. Wszystko po to, aby zapobiec błędom lub niewłaściwemu przetwarzaniu danych.

Co rozwiązanie ANT oferuje dla Pharma?

ANT oferuje kompletny system obejmujący akwizycję danych z maszyn, sprzęt, integrację ERP i infrastrukturę. System ten obejmuje również tworzenie szablonów MBR. Z Master Batch Record (MBR), klienci są w stanie tworzyć szablony MBR poprzez ustawienie wszystkich czynności w systemie w odpowiedniej kolejności i z odpowiedzialnością dla każdej roli. Każda czynność może być skonfigurowana z typami danych raportowych, takimi jak liczby, tekst, dane odczytane z automatyki itp. Wartości te mogą być następnie walidowane względem limity jakości ustawione w systemie.

Kilka przykładów pól w formularzach, które zostały zaimplementowane to np. czy działanie zostało wykonane lub nie. Wśród zmian pojawia się również pole wartości produkcji oraz informacja o tym, kiedy konkretne zadanie zostało rozpoczęte lub przerwane wraz z wyliczeniem czasu poświęconego na jego wykonanie. Wśród wdrożeń pojawia się również podpis elektroniczny składany na formularzu oraz notatki lub uwagi sporządzane przez osobę odpowiedzialną.

System ANT umożliwia również automatyczne zbieranie danych o parametrach procesu z etapów produkcji. Wśród nich można wyróżnić:

  • Ważenie - Mettler-Toledo - Weigh Data i rodzimy protokół Gareco
  • Mieszanie - Siemens TCP
  • Granulator - Siemens TCP
  • Tableting - IMA Kilian - B&R OPC UA
  • Powłoka - Glatt - Siemens TCP
  • Linia pakowania Blister - IMA, w skład którego wchodzą: Blister Machine - OPC, Serializer - Digital I/O, Case Packer - Ethernet TCP.

Dzięki wdrożeniu rozwiązania, każde centrum robocze jest wyposażony w panel operatorski, różne modele na strefa biała, różny na szary ze względu na wymagania. Niektóre z działań wykonywanych na panelu operatora to wybór zlecenia produkcyjnego, potwierdzanie wykonanych/niewykonanych czynności, podpis elektroniczny, instrukcje krok po kroku, wyświetlanie dokumentacji, monitorowanie postępu produkcji, identyfikowalność i analiza OEE.

 

Integracja z SAP został wykonany przez serwisy WEB. Dodatkowy opis procesu produkcyjnego (matryca przezbrojeń, limity kontroli jakości itp.) został wykonany w module ANT Master Data.

 

Jak wygląda proces paperless w branży farmaceutycznej?

 

Proces eliminacji papierowej uwzględnia prowadzący cyfrowo operatora przez poszczególne części produkcji, począwszy od wyświetlania czynności - lista rzeczy do zrobienia przy produkcji. Zawiera również informacje o przezbrojeniach z dedykowaną dokumentacją dla każdego etapu produkcji (obraz, dokument, wideo). Wszystkie dokumenty papierowe z produkcji są digitalizowane poprzez wykorzystanie formularzy fabrycznych ANT.

 

Dzięki ANT Factory Forms wszystkie arkusze, tabele i raporty są automatycznie wystawiany z danymi zebranymi na bieżących zmianach. System monitoruje i powiadamia operatora w odpowiednim momencie, kiedy zadanie musi zostać wykonane. Wszelkie zmiany i odchylenia są monitorowane za pomocą ścieżka audytu.

 

Z walidacja oraz identyfikowalność materiałów, wdrażane są mobilne skanery kodów kreskowych. Procesy ważenia i pakowania wymagają skanowania i potwierdzenia, że materiał można wykorzystać w bieżącym zleceniu produkcyjnym, budując w ten sposób identyfikowalność i aktualny zapas materiału na WIP. System wspiera drukowanie etykiet na pudełka lub pojemniki oraz śledzenie ich pochodzenia.

 

Podczas testowania próbek, sam system, automatycznie powiadamiaes operatora, gdy nowa próbka musi być utworzony. Powiadamia również operatora o konieczności przygotowania wydruku nowej etykiety, przygotowanej przez ANT. Etykieta ta jest później skanowana przez laboratorium, które wykonuje czynności w zakładzie. System ANT odczytuje wartości z urządzeń testowych i automatycznie porównuje wyniki z zadanymi tolerancjami jakości. System decyduje, czy próbka jest prawidłowa czy nieprawidłowa i przesyła informacje z powrotem do panelu operatora.

 

Każda partia musi przejść przez ścieżka homologacji w ANT systemu, który ma być wydany. Wiąże się to z czynnikiem przepływu pracy. Każdy krok musi być podpisany podpis elektroniczny przez osoby powiadamiające określone role w firmie. Powiadomienia są wysyłane, jeśli bieżący krok w przepływie pracy jest przypisany do określonej roli. Osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogą zobaczyć, gdzie zatrzymał się proces wydania partii i monitorować KPI za czas potrzebny do wykonania każdego kroku.

 

Cyfrowe zarządzanie dokumentacją dzięki EBR

Podsumowując, wszystkie opisane powyżej czynniki, sprawiają, że Praca EBR. Umożliwia to cyfrowe zarządzanie dokumentacją dla całego procesu produkcyjnego. System zapewnia, że kroki są w pełni wypełnione wszystkimi wymaganymi danymi. Rezultatem tworzenia EBR jest. plik PDF z wypełnionymi raportami i podpisami.

 

Jakie korzyści z tego wynikają dla biznesu farmaceutycznego?

Na początek system umożliwia. 35% redukcja w wydanie partii czas dzięki przepływowi pracy i automatycznemu gromadzeniu danych. Istnieją również 15% mniej błędów i wytwarzanych odpadów dzięki walidacji materiału, okresowym kontrolom jakości i cyfrowej instrukcji krok po kroku. Zapewnia również. 7% wzrost OTIF.

Wdrożenie EBR zapewnia również szybsza komunikacja pomiędzy działami firmy, wpływa na eliminację papieru z procesu produkcyjnego oraz zapewnia całodobowy monitoring aktualnych statusów wydań partii.

ANT posiada rozwiązania, których potrzebuje Twoja firma farmaceutyczna, aby sprawić, że przepływy pracy będą bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska. Aby uzyskać bardziej spersonalizowane porady, zachęcamy do kontaktu z członkiem zespołu.

 

Przeczytaj o naszych innych produktach:

Zostaw e-mail, aby otrzymać ofertę

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług stosować.

Witamy z powrotem!
Zamów demo, aby uzyskać szybki przegląd rozwiązania

Hej tam, wygląda na to, że jesteś zainteresowany oprogramowaniem do produkcji...

Pobierz katalog, aby podzielić się nim ze współpracownikami

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić jej działanie i komfort użytkowania. Sprawdź nasze polityka prywatności