Szukaj
Close this search box.

Jak zbierać dane do raportu SPC - pomiary automatyczne i ręczne

 
SPC, czyli statystyczna kontrola procesu, jest jednym z najciekawszych narzędzi w kontekście zarządzania jakością. Obecnie metoda ta jest szeroko stosowana w sektorze przemysłowym. Podczas tego procesu, dane są zbierane w celu przygotowania raportu na podstawie kart kontrolnych. Tymczasem zbierając i wyświetlając pomiary w czasie rzeczywistym, jesteśmy w stanie skrócić czas reakcji dla procesu, który staje się niestabilny, poprzez zastosowanie monitorowania stanu.
Przede wszystkim wdrożenie zautomatyzowanego SPC pozwala lepiej monitorować zachowanie procesu i szybciej odkrywać problemy w systemach wewnętrznych. Jak to wygląda w praktyce? Podstawowym założeniem jest system gromadzenia danych. Dane te - przeznaczone do przygotowania raportu - są oparte na wykresach kontrolnych. Dzięki gromadzeniu danych i wyświetlaniu pomiarów - co odbywa się w czasie rzeczywistym - możliwe jest skrócenie czasu reakcji na ten proces, który wymaga monitorowania. To nie tylko kwestia planowania i definiowania jakości, ale także ręcznego zbierania danych i automatycznego zbierania danych z pomiarów produkcyjnych. Na co należy zwrócić uwagę w tym procesie?  

Ręczne gromadzenie danych i możliwe wyzwania

Warto podkreślić, że tradycyjna formuła zbierania danych jest daleka od wyzwań codziennego życia, które oczywiście zdominowane jest przez wszechobecną automatyzację. Jest to droga, na której trzeba liczyć się przede wszystkim z możliwym opóźnieniem uzyskanych informacji. Ręczne zbieranie danych prowadzi do braku automatycznych powiadomień, np. o statusie części, do działu jakości. Ręczne zbieranie danych nie może być jednak sprowadzone tylko do tej wady. Do innych należą:
 • niekontrolowane pomiary, e., brak potwierdzenia, że pomiar został przeprowadzony w określonych odstępach czasu i dla określonej liczby pozycji,
 • niejasna i niedokładna dokumentacja,
 • podwójne raportowanie przy przenoszeniu pomiarów do i z papieru do systemów jakości,
 • zwiększone ryzyko błędu ludzkiego,
 • brak szybkiej reakcji, gdy proces staje się niestabilny.
W tym kontekście warto wspomnieć o powszechnym problemie komunikacji. Chociaż niektóre procesy muszą być badane ręcznie, to w pewnych przypadkach konieczne są ręczne pomiary. Ręczne przetwarzanie kart, może prowadzić do błędów, które są usuwane przez automatyczne przetwarzanie. Innym problemem jest brak automatycznej informacji zwrotnej o dokonanym pomiarze - dotyczy to zarówno wyników w granicach przyjętej tolerancji, jak i poza nią. W kontekście komunikacji - zwłaszcza w bardziej złożonych strukturach - problem ręcznego zbierania danych może być również tak prozaiczny, jak brak aktualnych i przyjaznych dla użytkownika instrukcji i dokumentacji dotyczącej sposobu wykonania pomiaru.  

Automatyczne gromadzenie danych - korzyści z wdrożenia

Porównując automatyczne zbieranie danych do ręcznego zbierania danych, nie sposób nie zauważyć, że w pewnych przypadkach istnieją wyraźne zalety. Główna przewaga tkwi w wielu możliwościach automatycznego zbierania danych - dotyczy to zarówno źródeł, jak i sposobu zbierania i przetwarzania w ogóle. Wzrost możliwości w tym zakresie widać w zbieraniu danych, nawet bezpośrednio na poziomie automatyzacji maszyn. Ponadto, automatyzacja zbierania danych do raportu SPC umożliwia również wdrożenie takich rozwiązań jak np.
 • instalowanie wizji maszynowej - kamer, skanerów, urządzeń rentgenowskich - w celu uzyskania informacji do raportów,
 • uzyskiwanie danych z urządzeń - np. wag, wag kontrolnych lub maszyn o określonym zastosowaniu,
 • kontrola jakości za pomocą robotów,
 • pomiary ręczne za pomocą narzędzi z automatycznym wysyłaniem danych (np. suwmiarka Bluetooth).
Pozyskiwanie danych o parametrach jakościowych bezpośrednio z poziomu automatyki; dotyczy to np. wskaźników siły, ciśnienia, temperatury i odległości. Oczywiście, podobnie jak w przypadku analiz opartych na ręcznym zbieraniu danych - pojawia się kwestia komunikacji. Warto zwrócić uwagę na różnicę widoczną na tym poziomie. W przypadku formy automatycznej mamy do czynienia z dwukierunkową komunikacją z systemem MES. Odbywa się to w celu automatycznej aktualizacji OEE a moduł analityczny z poziomem jakości. W ten sposób można oczekiwać, że np. plany jakości i limity będą aktualizowane zgodnie z poziomem artykułu i zlecenia produkcyjnego.  

Jak działa automatyczne zbieranie danych w systemie ANT?

Wdrożenie technologii dostarczonej przez ANT wykorzystuje moduł kontroli jakości, który upraszcza, przyspiesza i kontroluje wyniki pomiarów jakościowych. Wzrost efektywności dotyczy również sposobu automatycznego zbierania danych. System proponowany przez ANT skupia się mocno na kwestii integracji i współdziałania poszczególnych elementów całego systemu. Dotyczy to np. połączenia kamer z modułem jakości i MES. Uwzględnia również instalację czujników oraz integrację narzędzi ręcznych. Warto wspomnieć o systemie komunikacji, ponieważ jest on niezwykle intuicyjny. Najważniejsze jest jednak to, że użytkownik jest prowadzony krok po kroku przez całą procedurę obsługi - dotyczy to również sposobu wykonywania pomiarów. Podstawę stanowią tu podręczniki, dokumentacja, zdjęcia i filmy. Intuicyjna obsługa charakteryzuje również panel sterowania. Prowadzi on użytkownika przez proces kontroli jakości za pomocą automatycznie wyskakujących okien. Wyskakują one po określonej liczbie godzin lub innych parametrach - np. liczbie wyprodukowanych sztuk, czy materiałów powstałych w określonym czasie po przezbrojeniu lub awarii. Po wprowadzeniu zmierzonej wartości system może porównać wynik z limitami jakości. Również tutaj wyjście wyświetlania danych jest całkowicie opcjonalne i może być dostosowane np. do uprawnień danego pracownika. Operatorzy mogą więc wyświetlić wykres kontrolny dla swojej zmiany i wybranego parametru. Jeśli określona wartość pomiarowa znajdzie się poza granicami tolerancji, system automatycznie wysyła odpowiednie powiadomienie. Na komfort użytkowania wpływają również:
 • wariant do ustalenia zasad uruchamiania kontroli jakości,
 • etykietowanie próbek i postępowanie z instrukcjami,
 • automatyczne generowanie raportu SPC w postaci wykresów kontrolnych i histogramów dla różnych parametrów.

Wsparcie w ręcznym i automatycznym zbieraniu danych - wybierz je dla swojej firmy

Korzyści z wdrożenia automatycznego gromadzenia danych wykraczają daleko poza znaczną redukcję błędów dzięki terminowej realizacji planu jakości i identyfikacji odchyleń jakościowych. Bardzo ważną kwestią jest poczucie pewności - gwarancja, że jakość produkcji w fabryce jest kontrolowana zgodnie z normami. Dla linii produkcyjnych - ale nie tylko dla nich - wczesne wykrycie niestabilnych procesów i szybsza reakcja na wyniki jakościowe ma kluczowe znaczenie. Chodzi więc o efektywność - oszczędność czasu i pieniędzy dzięki automatycznemu generowaniu raportów.

Produkty w tym artykule

QMS-bg2

System Zarządzania Jakością (QMS)

System Zarządzania Jakością (QMS) Kontroluj procesy produkcyjne w celu utrzymania spójności produkcji. Standaryzuj działania i monitoruj przestrzeganie standardów ustalonych w zakładzie. Zmniejszenie liczby wad, optymalizacja

CZYTAJ DALEJ "

Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać więcej informacji

Sprawdź nasz AI Helper!
Kliknij przycisk ➞

Zobacz demo MES i uzyskaj pilotaż w ciągu 3 tygodni

ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

Łukasz Iskra

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

[email protected]

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie

Uzyskaj więcej informacji na temat MES dzięki naszemu studium przypadku

Witamy z powrotem!

Zobacz zwrot z inwestycji w system MES

Pobierz dokument dotyczący zwrotu z inwestycji (ROI) w branży maszyn do formowania wtryskowego

Hej tam, wygląda na to, że jesteś zainteresowany oprogramowaniem do produkcji...

Zapisz się do newslettera i otrzymaj katalog, którym możesz podzielić się ze współpracownikami