Jak działa obsługa wad?

Moduł Defect Handling wspiera zarządzanie wadami i złomem. Operatorzy mogą zgłaszać wady i ich rodzaj za pomocą łatwego interfejsu dotykowego. W dowolnym momencie moduł może wyświetlić dedykowany raport z przyczynami usterek i ich ilością. Moduł Defect Handling jest częścią panelu operacyjnego, który wyświetla liczniki postępu produkcji w czasie rzeczywistym.

Aby zapewnić kontrolę jakości, administrator może wykorzystać elastyczne zasady systemowe, aby skonfigurować reguły, które skłaniają operatora do rozpoczęcia wykrywania wad po wyprodukowaniu "x" sztuk i/lub "y" minut. Operator jest prowadzony przez dokumentację (PDF, zdjęcia, filmy) przez proces wykrywania i może zgłaszać wady za pomocą słownika. System pomaga zdecydować, czy wyprodukowany element jest złomem, czy jednak może zostać wysłany do ponownej obróbki. Administrator może również zdefiniować reguły, kiedy należy eskalować usterki (np. 3 usterki w ciągu 5 minut; jakość poniżej 98%, itp.)

Zgłaszanie wad, korzystanie ze słownika do definiowania wad, nazw, kodów i kategorii

Podsystem Modiles wyposażony jest w rozbudowaną funkcję modelowania, która pozwala użytkownikowi skonfigurować pola dla wad: nazwę, kod lub kategorię. System pozwala przypisać wady do pozycji, grup pozycji lub typów operacji.

Jak zmniejszyć liczbę wad?

Użyj wbudowanych narzędzi do analizy najbardziej wadliwej maszyny lub elementu. System automatycznie zgłasza usterki z podaniem przyczyny, jeśli dane są dostępne z PLC. Wyświetlaj wykresy Pareto i analizuj dane historyczne, aby znaleźć obszary do poprawy. Korzystaj z powiadomień w czasie rzeczywistym, aby informować o usterkach na ścieżce eskalacji.

Oprócz automatycznej analizy, operator ma możliwość ręcznego zgłaszania usterek poprzez wybór ich typu.

13%

Oszczędności

Klientowi udało się wygenerować 13% oszczędności dzięki wczesnej eskalacji zbyt dużej ilości defektów

Wykres Pareto z wadami
15%

Mniej odpadów

Klient zmniejszył ilość odpadów surowca o 15%

W jaki sposób moduł obsługi wad usprawnia lean manufacturing?

Zmniejszenie liczby defektów jest jednym z kluczowych celów lean manufacturing. System dostarcza użytkownikowi wysokiej jakości informacji, które mogą być wykorzystane do wprowadzania usprawnień. Na przykład, sprawdzanie jakości surowców w celu zagwarantowania, że nie powstaną z nich wadliwe towary, lub po prostu konserwacja urządzeń w celu zapewnienia, że nie będą one działać nieprawidłowo i produkować wadliwych produktów, może prowadzić do osiągnięcia celów lean manufacturing.

Oznaczanie wad produktu

Użytkownik może zarządzać wadliwymi komponentami, przypisując je do kodu wady i obszarów, dzięki czemu operator może dodatkowo opisać wizualnie, gdzie na danym elemencie wystąpiła wada.

Dzięki modułowi Defect Handling możesz zarządzać przyczynami usterek i przypisywać je do elementów i stanów na ekranie monitora, aby operator mógł wskazać, co było źródłem znalezionej usterki (np. inna maszyna lub operacja)

Przeczytaj artykuł

Jak zoptymalizować plan produkcji?

W dzisiejszych czasach planowanie produkcji wymaga szczególnej precyzji, działania w czasie rzeczywistym i aktualizowania celów w zależności od aktualnego stanu maszyn.

Hej tam, wygląda na to, że jesteś zainteresowany oprogramowaniem do produkcji...

Zapisz się do newslettera i otrzymaj katalog, którym możesz podzielić się ze współpracownikami

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić jej działanie i komfort użytkowania. Sprawdź naszą polityka prywatności