Szukaj
Close this search box.

Jak skutecznie monitorować postępy produkcji w czasie rzeczywistym?

Śledzenie zmian w produkcji - postępów, czasów realizacji, możliwych źródeł opóźnień - odgrywa szczególnie ważną rolę w przemyśle. Dostarczanie produktów na czas jest często uwarunkowane kilkoma czynnikami: przestojami, czasem produkcji, stabilnością procesu produkcyjnego. Ponadto papierowe raporty są często dostarczane z wielogodzinnym opóźnieniem, co wydłuża czas reakcji. Można tego uniknąć poprzez ich digitalizację.

Zamówienia niedostarczone na czas i zgodnie z ustaleniami z kontrahentem stanowią częsty problem dla firm z sektora przemysłowego ze względu na wysokie umowne kary finansowe. Zakłóca to łańcuch dostaw, często prowadzi do sporów finansowych, a także zaburza ogólne funkcjonowanie firmy produkcyjnej, co wpływa na cały plan produkcji i prowadzi do kolejnych opóźnień. Dlatego tak ważna jest praca według ustalonego harmonogramu i minimalizacja wszystkich czynników mogących wpłynąć na terminowość realizacji zleceń, a dodatkowo komunikacja i sprawna ocena, które zlecenia produkcyjne są lub mogą być zagrożone. Na efektywność produkcji przemysłowej wpływają czasem nieplanowane przestoje, które mają wpływ na wskaźniki KPI. Zakres możliwych problemów jest jednak znacznie szerszy. Obejmują one:

 • nieplanowane przestoje w produkcji,
 • braki materiałowe - niedobory surowców i innych składników,
 • spowolnienie cyklu produkcyjnego,
 • nieodpowiednia jakość produkowanych elementów,
 • zbyt długi czas na przestawienie,
 • wydłużony czas na uruchomienie produkcji.
 

Widać również, że wśród czynników, które stają się coraz poważniejsze, jest brak powtarzalności w procesie produkcyjnym. Wpływa to negatywnie na możliwość przewidzenia realizacji zlecenia produkcyjnego, co ostatecznie wpływa na efektywność produkcji.

Czas a monitorowanie postępu produkcji

Warto zauważyć, że poszukiwanie przyczyn problemów powinno być prowadzone jak najszybciej. Jeśli wdrożony zostanie monitoring produkcji w czasie rzeczywistym, wówczas możliwe jest uniknięcie papierowych i opóźnionych raportów na koniec zmiany. Co więcej, analizowanie danych w dłuższym okresie czasu będzie zarówno łatwe i dokładne, jak i zapewni szybką reakcję na błędy.

Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym może być prowadzone przez System MES. Automatyzacja produkcji i generowanie raportów na podstawie bieżących danych, wpływa na szybkość podejmowania decyzji optymalizacyjnych. Istotną rolą systemu MES jest dostarczanie danych o produkcji na temat stanu, wydajności oraz przyczyn braku produkcji na czas. Aby było to możliwe, system musi być zintegrowany z danymi pobieranymi bezpośrednio z maszyn.

Ważną zaletą takiego rozwiązania jest również pewność co do ich dokładności. Można przyjąć, że automatyczne zbieranie danych z urządzeń za pomocą oprogramowania do śledzenia produkcji jest obecnie najbardziej wiarygodną metodą pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym.

Zbieranie danych z nowych i starszych maszyn

Wbrew powszechnym obawom, wiek maszyn i sposób ich sterowania nie musi być przeszkodą, jeśli chodzi o automatyczne zbieranie danych. W praktyce, przy dzisiejszych możliwościach technologicznych, łączność maszynowa jest dostępna dla każdego typu maszyny produkcyjnej. Ta uniwersalność wynika z zastosowania wielu formatów komunikacyjnych.

Jeśli maszyna jest wyposażona w sterownik PLC - łączy się z nim bezpośrednio lub poprzez konwerter. Odbywa się to za pomocą standardowych protokołów TCP i Native PLC (OPC DA/UA, Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, B&R, Omron, Mitsubishi, GE Fanuc).

W przypadku, gdy maszyna nie posiada sterownika PLC, lub nie ma możliwości pozyskania danych w prosty i tani sposób, odczytujemy dane z poziomu automatyki poprzez powielanie sygnałów.

Kompleksowy odczyt danych z poziomu automatyki obejmuje wszystkie ważne i wrażliwe wskaźniki. Należą do nich:

 • liczniki produkcyjne,
 • stan maszyny,
 • parametry procesu (np. prędkość, ciśnienie, temperatura, kąt, wymiary),
 • automatyczne gromadzenie informacji o przyczynach i czasie trwania przestojów,
 • raportowanie mikroprzestojów dzięki głębokiej integracji ze sterownikami PLC.
 

Warto zauważyć, że nawet prosta - np. informacja o tym, że maszyna pracuje lub nie - może uruchomić monitorowanie postępu produkcji takie jak zwiększenie poprawności, wiarygodności danych, a co najważniejsze - czasu. Dzięki temu możemy automatycznie monitorować do 5 parametrów:

 • rzeczywisty czas cyklu przy maszynie,
 • liczba cykli,
 • czas pracy maszyny,
 • czas przestoju maszyny,
 • mikrostopy.
 

Rola operatora w kontekście monitorowania produkcji

W przypadku, gdy proces jest ręczny lub maszyna nie jest w stanie dostarczyć wszystkich informacji, musimy polegać na operatorze. Obejmuje on:

 • uruchomienie produkcji w zaplanowanych sekwencjach, które są zawsze aktualne,
 • raportowanie - w razie potrzeby - ilości danych w ramach pozycji OK/NOK,
 • monitorowanie postępu produkcji, stanów maszyn i opóźnień w produkcji,
 • Kontrola jakości.
 

Operator może również rozszerzyć zakres informacji zbieranych automatycznie. Na przykład wyświetla przyczyny przestojów, nietypowe kody błędów i usterek oraz wszelkie inne dane wymagane do pogłębionej analizy.

 

Wykorzystanie modułu realizacji produkcji ANT w produkcji

Zastosowanie modułu realizacji produkcji ANT to przede wszystkim dwukierunkowa integracja systemów wykorzystywanych w firmie. Dotyczy to na przykład systemów ERP, APS, WMS. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie podwójnych raportów i przyspieszenie przepływu informacji. Zebrane w ten sposób dane można wykorzystać do wyświetlania w czasie rzeczywistym planów produkcyjnych, wskaźników KPI, zarejestrowanych opóźnień produkcyjnych.

Kolejną ważną zaletą modułu jest możliwość zbierania informacji o stanie każdej maszyny oraz realizacji planu jakościowego i produkcyjnego. System pomaga w analizie przyczyn opóźnień w realizacji zleceń produkcyjnych. Inne możliwości to:

 • możliwość integracji z maszynami lub alternatywnie poleganie na danych wprowadzanych przez operatora,
 • generowanie powiadomień w czasie rzeczywistym,
 • wyświetlanie OEE dla zamówień produkcyjnych,
 • automatyzacja obliczania odpadów i przeróbek,
 • wyświetlanie na ekranach telewizorów pulpitów, które pokazują aktualny postęp produkcji i problemy,
 • zgłaszanie wad,
 • wykrywanie niestabilnych procesów na wczesnym etapie.
 

Jakie są korzyści z monitorowania postępów w produkcji?

Podstawową korzyścią wynikającą z zastosowania systemów monitorowania postępu produkcji jest zwiększenie wielkości produkcji oraz przejrzystości procesów przemysłowych. Wyraźnie widocznym efektem są również oszczędności materiałowe wynikające z ograniczenia ilości odpadów.

Ciągła analiza produkcji za pomocą systemu śledzenia produkcji prowadzi również do skrócenia czasu reakcji serwisu w zakresie eliminacji awarii. Ważnymi czynnikami dla efektywności procesu są również:

 • łatwa lokalizacja i ocena ryzyka niezrealizowania zlecenia produkcyjnego,
 • wsparcie w realizacji planu jakości i produkcji,
 • podejmowanie decyzji na podstawie danych i powiadomień w czasie rzeczywistym,
 • monitorowanie aktualnych stanów magazynowych na maszynie,
 • znacznie poprawiła się dokładność planowania,
 • analiza rzeczywistej wydajności maszyn.
 

Tak więc wdrożenie oprogramowania monitorującego postępy produkcji prowadzi do znacznie lepszej i bardziej kompleksowej oceny ogólnej kondycji fabryki. Niezależnie od branży można oczekiwać, że system monitorowania postępu produkcji będzie dostarczał kompleksowych informacji zwrotnych na temat tego, która maszyna najlepiej nadaje się do produkcji danego elementu. Możliwość obliczenia rzeczywistych czasów cyklu dla poszczególnych komponentów i maszyn również ma wpływ na wydajność.

Produkty w tym artykule

microstopy-bg

Monitorowanie mikroprzestojów

Monitorowanie mikroprzestojów Najskuteczniejszy system dla branży FMCG do monitorowania tempa produkcji i przestojów Zaplanuj prezentację Co to są mikroprzestoje i dlaczego są tak popularne?

CZYTAJ DALEJ "

Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać więcej informacji

Sprawdź nasz AI Helper!
Kliknij przycisk ➞

Zobacz demo MES i uzyskaj pilotaż w ciągu 3 tygodni

ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

Łukasz Iskra

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

[email protected]

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie

Uzyskaj więcej informacji na temat MES dzięki naszemu studium przypadku

Witamy z powrotem!

Zobacz zwrot z inwestycji w system MES

Pobierz dokument dotyczący zwrotu z inwestycji (ROI) w branży maszyn do formowania wtryskowego

Hej tam, wygląda na to, że jesteś zainteresowany oprogramowaniem do produkcji...

Zapisz się do newslettera i otrzymaj katalog, którym możesz podzielić się ze współpracownikami