Szukaj
Close this search box.

Optymalizacja produkcji, czyli jak efektywnie korzystać z nowoczesnego oprogramowania produkcyjnego?

Czym jest optymalizacja produkcji?

Optymalizacja procesów produkcji to proces identyfikacji i wdrażania ulepszeń w procesach produkcyjnych w celu zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i poprawy jakości. Może obejmować szeroki zakres działań, takich jak:

 • Usprawnianie przepływów pracy
 • Zmniejszenie ilości odpadów
 • Poprawa wykorzystania maszyn
 • Ograniczenie przestojów
 • Poprawa jakości produktów
 • Redukcja kosztów

Korzyści z optymalizacji procesów produkcyjnych

Optymalizacja procesów produkcji produkcji może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe firmy. Niektóre z kluczowych korzyści obejmują:

 • Zwiększona wydajność pracy
 • Obniżone koszty
 • Poprawę jakości produktów
 • Skrócenie czasu produkcji
 • Usprawnienie przepływu informacji
 • Zwiększona konkurencyjność

Czym jest nowoczesne oprogramowanie produkcyjne?

Nowoczesne oprogramowanie firmy wytwórczej to profesjonalne systemy, które mogą pomóc firmom w optymalizacji procesów produkcyjnych. Zazwyczaj obejmuje ono takie funkcje jak:

 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji (APS)
 • Systemy realizacji produkcji (MES)
 • Systemy zarządzania jakością (QMS)
 • Systemy zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS)
 • Systemy zarządzania magazynem (WMS)
 • Analiza biznesowa (BI) i analityka

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do optymalizacji procesów produkcji dla swojej firmy?

Wybierając oprogramowanie do optymalizacji produkcji, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym

 • Wielkość i złożoność firmy
 • Konkretne obszary procesu produkcyjnego, które chcesz usprawnić
 • Twój budżet
 • Poziom wiedzy technicznej pracowników

Ważne jest, aby wybrać oprogramowanie, które jest skalowalne i może sprostać zmieniającym się potrzebom firmy w miarę jej rozwoju. Ważne jest również, aby wybrać oprogramowanie, które jest kompatybilne z istniejącymi twojej firmie systemami, infrastrukturą oraz metodologią pracy jak metoda Kaizen, czy Lean Six Sigma.

Niektóre z najpopularniejszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do optymalizacji produkcji obejmują:

 • SAP ERP (Enterprise Resource Planning)
 • Oracle ERP
 • Microsoft Dynamics 365
 • Infor LN
 • QAD Enterprise Applications


Integracja z systemami zewnętrznymi jest kluczową częścią procesu cyfryzacji fabryki.

Jak wdrożyć oprogramowanie do optymalizacji produkcji

Po wybraniu odpowiedniego oprogramowania do optymalizacji produkcji dla swojej firmy, następnym krokiem jest jego wdrożenie. Proces ten zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

 • Planowanie i przygotowanie: Obejmuje to opracowanie planu projektu, identyfikację kluczowych interesariuszy i komunikowanie zmian pracownikom.
 • Wdrożenie i szkolenie: Obejmuje to instalację oprogramowania i szkolenie pracowników w zakresie jego obsługi.
 • Monitorowanie i ciągłe doskonalenie: Ważne jest, aby monitorować wdrażanie oprogramowania i w razie potrzeby wprowadzać poprawki. Należy również stale szukać nowych sposobów na usprawnienie procesów produkcyjnych.

Studia przypadków firm, które z powodzeniem wykorzystały oprogramowanie do optymalizacji produkcji

Wiele firm z powodzeniem wykorzystuje oprogramowanie do optymalizacji produkcji w celu usprawnienia swoich działań. Oto kilka przykładów:

 • Spółka A: Firma produkcyjna wytwarzająca urządzenia medyczne wykorzystała oprogramowanie do optymalizacji produkcji, aby skrócić czas przestojów o 15%. Zaowocowało to rocznym wzrostem produktywności o $1 mln i wypracowaniem przewagi konkurencyjnej.
 • Spółka B: Firma produkująca żywność i napoje wykorzystała oprogramowanie do optymalizacji produkcji, aby zmniejszyć ilość odpadów i wadliwych produktów o 10%. Zaowocowało to rocznymi oszczędnościami w wysokości $500,000.
 • Spółka C: Sprzedawca odzieży wykorzystał oprogramowanie do zarządzania proceswami produkcyjnymi, aby skrócić czas realizacji zamówień o 20%. Zaowocowało to poprawą zadowolenia klientów i wzrostem sprzedaży.

Jak efektywnie korzystać z nowoczesnego oprogramowania produkcyjnego?

Oto kilka dodatkowych wskazówek, jak efektywnie korzystać z nowoczesnego oprogramowania produkcyjnego:

 • Zacznij od zidentyfikowania kluczowych obszarów procesu produkcyjnego, które chcesz usprawnić. Pomoże to wybrać odpowiednie funkcje oprogramowania i skoncentrować wysiłki związane z jego wdrożeniem.

  • Przeprowadzanie bieżącego audytu stanu
  • Określenie wartości KPI: OEE, MTBF, MTTR, MTWFT
  • Identyfikacja kluczowych obszarów, w których występują straty, błędy lub opóźnienia.

 • Przygotowanie mapy drogowej w oparciu o dane z analizy

  • Określ priorytety, na których Ci zależy
  • Określenie kolejnych kroków podczas optymalizacji procesów produkcyjnych, zaczynając od najbardziej krytycznych obszarów.

 • Zaangażowanie pracowników w proces wdrażania. Mogą oni wnieść cenny wkład w to, jak najlepiej wykorzystać oprogramowanie i zidentyfikować wszelkie potencjalne wyzwania.
 • Zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia w zakresie korzystania z oprogramowania. Pomoże im to szybko przyspieszyć i rozpocząć efektywne korzystanie z oprogramowania.
 • Monitorowanie wdrażania oprogramowania i wprowadzanie zmian w razie potrzeby. Ważne jest również ciągłe poszukiwanie nowych sposobów na usprawnienie procesów produkcyjnych, kluczowym czynnikiem będzie poprawa komunikacji.
 • Używaj oprogramowania do generowania raportów i analiz. Dane te mogą pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy i śledzić postępy w czasie, co pozowli na oszczędność czasu oraz wyeliminowanie powtarzlnych operacji.

system mes produkcja-wykonanie-jakość-inspekcja

Śledząc dane produkcyjne, systemy MES lub OEE mogą pomóc zwiększyć produkcję, zmniejszyć ilość odpadów i zwiększyć zgodność z planem produkcji.

Nowoczesne oprogramowanie produkcyjne może być wykorzystywane do usprawniania szerokiego zakresu procesów produkcyjnych, w tym:

 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji (APS): Nowoczesne oprogramowanie produkcyjne może pomóc firmom zoptymalizować planowanie i harmonogramowanie produkcji, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak prognozowanie popytu, poziomy zapasów i wydajność maszyn. Może to pomóc firmom skrócić czas realizacji zamówień, poprawić terminowość dostaw i obniżyć koszty.
 • Systemy realizacji produkcji (MES): Oprogramowanie MES zapewnia wgląd w proces produkcji w czasie rzeczywistym, umożliwiając firmom śledzenie postępów w realizacji zamówień, identyfikację wąskich gardeł i wprowadzanie niezbędnych korekt. Może to pomóc firmom zwiększyć wydajność, zmniejszyć ilość odpadów i poprawić jakość.
 • Systemy zarządzania jakością (QMS): Oprogramowanie QMS pomaga firmom zarządzać procesami kontroli jakości, w tym inspekcjami, testami i działaniami naprawczymi. Może to pomóc firmom poprawić jakość produktów i zmniejszyć ryzyko wycofania ich z rynku.
 • Systemy zarządzania konserwacją (CMMS): Oprogramowanie CMMS pomaga firmom zarządzać działaniami konserwacyjnymi, w tym konserwacją zapobiegawczą, konserwacją predykcyjną i konserwacją naprawczą. Może to pomóc firmom skrócić czas przestojów i wydłużyć żywotność ich sprzętu.
 • Systemy zarządzania magazynem (WMS): Oprogramowanie WMS pomaga firmom zarządzać operacjami magazynowymi, w tym śledzeniem zapasów, kompletacją zamówień i wysyłką. Może to pomóc firmom zwiększyć wydajność i dokładność operacji magazynowych.
 • Business Intelligence (BI) i analityka: Oprogramowanie BI i analityczne może być wykorzystywane do generowania raportów i pulpitów nawigacyjnych, które zapewniają wgląd w proces produkcji. Dane te można wykorzystać do identyfikacji obszarów wymagających poprawy i śledzenia postępów w czasie.

Konkretne przykłady wykorzystania nowoczesnego oprogramowania produkcyjnego do usprawnienia procesów produkcyjnych:

 • Firma produkcyjna może korzystać z oprogramowania MES do śledzenia postępów zamówień w czasie rzeczywistym i identyfikowania potencjalnych wąskich gardeł. Informacje te można następnie wykorzystać do dostosowania harmonogramu produkcji i zapewnienia terminowej realizacji zamówień.
 • Firma produkująca żywność i napoje może korzystać z oprogramowania QMS do zarządzania procesami kontroli jakości swoich produktów. Obejmuje to śledzenie inspekcji, wyników testów i działań naprawczych. Informacje te mogą być wykorzystane do wczesnego zidentyfikowania wszelkich problemów jakościowych i podjęcia kroków w celu zapobieżenia ich wystąpieniu w przyszłości.
 • Sprzedawca odzieży może korzystać z oprogramowania WMS do zarządzania poziomami zapasów i procesem kompletacji zamówień. Może to pomóc sprzedawcy detalicznemu upewnić się, że ma odpowiednie produkty w magazynie we właściwym czasie oraz że zamówienia są dokładnie kompletowane i wysyłane.
 • Firma produkująca urządzenia medyczne może wykorzystywać oprogramowanie BI i analityczne do generowania raportów dotyczących procesu produkcji. Dane te można wykorzystać do identyfikacji obszarów, w których proces można usprawnić, takich jak zmniejszenie ilości odpadów lub poprawa wykorzystania maszyn.

Zakończenie

Oprogramowanie do optymalizacji procesów produkcyjnych to potężne narzędzie, które może pomóc firmom każdej wielkości w usprawnieniu ich działalności. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu tego oprogramowania firmy mogą poprawić swoją wydajność produkcji, obniżyć koszty i poprawić jakość.

Nowoczesne oprogramowanie produkcyjne może być wykorzystywane do usprawniania szerokiego zakresu procesów produkcyjnych, w tym planowania i harmonogramowania produkcji, systemów realizacji planowanie produkcji (MES), systemów zarządzania jakością (QMS), systemów zarządzania konserwacją (MMS), systemów zarządzania magazynem na hali produkcji (Shop Floor WMS) oraz analizy biznesowej (BI) i analityki.

Korzystając z oprogramowania do optymalizacji produkcji w celu śledzenia i analizowania procesów produkcyjnych, firmy mogą identyfikować obszary wymagające poprawy i wprowadzać niezbędne zmiany. Może to prowadzić do szeregu korzyści, takich jak skrócenie czasu realizacji zamówień, poprawa terminowości dostaw, obniżenie kosztów, poprawa jakości produktów i skrócenie czasu przestojów.

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie do optymalizacji produkcji jest cennym narzędziem dla firm, które chcą usprawnić swoje działania i uzyskać przewagę konkurencyjną.

Produkty w tym artykule

inteligentna maszyna-01

Smart
Machine

Smart machine Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania, diagnostyki, monitorowania i kontroli linii produkcyjnej. Zaplanuj demonstrację Zaufali nam: Upewnij się, że masz

CZYTAJ DALEJ "

Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać więcej informacji

Sprawdź nasz AI Helper!
Kliknij przycisk ➞

Zobacz demo MES i uzyskaj pilotaż w ciągu 3 tygodni

ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

Łukasz Iskra

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

[email protected]

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie

Uzyskaj więcej informacji na temat MES dzięki naszemu studium przypadku

Witamy z powrotem!

Zobacz zwrot z inwestycji w system MES

Pobierz dokument dotyczący zwrotu z inwestycji (ROI) w branży maszyn do formowania wtryskowego

Hej tam, wygląda na to, że jesteś zainteresowany oprogramowaniem do produkcji...

Zapisz się do newslettera i otrzymaj katalog, którym możesz podzielić się ze współpracownikami