Szukaj
Close this search box.

13 korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia systemu MES

MES to obecnie – bez cienia wątpliwości – podstawa cyfryzacji i fundament nowoczesnej aktywności produkcyjnej. W realiach, które określić można jako Przemysł 4.0 stanowi kluczowy czynnik decydujący o ewentualnym sukcesie biznesowym. Rzeczywistość, która – jak nigdy wcześniej – poddana jest analizie oraz ocenie przez pryzmat KPI i wszelkich innych pomiarów wymaga dostosowania procesów produkcyjnych do założeń MES. 

Więcej informacji na temat Przemysłu 4.0

System MES - Manufacturing Execution System – w kontekście zarządzania produkcją zapewnia newralgiczne z punktu widzenia przedsiębiorstwa rozwiązania: usprawnia procesy biznesowe oraz umożliwia pełną kontrolę procesu wytwórczego. Jeśli jednak spojrzeć na implementację MES bardziej szczegółowo, jakie korzyści wynikają z jego wdrożenia?

 

1. Lepsza analityka procesu produkcyjnego

System MES umożliwia pełny dostęp do danych obejmujących proces produkcyjny w czasie rzeczywistym. Przekłada się to na lepszy przepływ informacji i skuteczniejsze generowanie danych. W sytuacji, gdy MES zapewnia kompleksową wiedzę dotyczącą zleceń, bieżących procesów czy czasu niezbędnego na poszczególne realizacje, administrator ma pełną wiedzę niezbędną do wyciągania kluczowych wniosków. W ten sposób system – po analizie spadków OEE – bezpośrednio wskazuje potencjalne problemy i „wąskie gardła” w produkcji. W ten sposób wspomaga wprowadzenie usprawnień w procesie produkcyjnym.

Warto również spojrzeć na MES przez pryzmat monitorowania danych – trendów OEE najważniejszych dla efektywności podejmowanych działań. Takie rozwiązanie zapewnia lepsze planowanie, kontrolę oraz realizację zleceń.

 

2. Dane zapewniane w czasie rzeczywistym

Upowszechnienie cyfryuzacji sprawiło, że biznes jeszcze bardziej nie może akceptować czasowej próżni, długiego oczekiwania na pakiet danych niezbędnych do analiz. MES sprawia, że dane produkcyjne zapewniane są w czasie rzeczywistym. Przekłada się to na nadzwyczaj ważną możliwość podejmowania decyzji na podstawie bieżących i aktualnych informacji – nie zaś prognoz czy pakietów pozyskiwanych z kontrolowanym opóźnieniem.

Automatyczne zbieranie danych poprzez PLC, czujniki i dane wejściowe operatorów zapewnia lepszą ocenę statusów i postępów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Choć zaletę tę postrzega się głównie przez lepszy, bardziej efektywny monitoring KPI czy ocenę rzeczywistej wartości OEE, można to sprowadzić do ogólnego spostrzeżenia – MES sprawia, że administrator czy osoba zarządzająca ma swoisty pełen wgląd na całość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

 

panel operatorski mes screen
Przegląd wykresu produkcyjnego. Zrzut ekranu systemu MES.

 

3. Rzeczywista kontrola jakości

W sytuacji, gdy jakość produkcji jest fundamentem działalności biznesowej, kontrola tego procesu odgrywa szczególne znaczenie. MES zapewnia – co potwierdzają analizy branżowe – zmniejszenie liczby potencjalnych usterek dzięki terminowemu wykonaniu planu jakości i identyfikacji rozbieżności jakościowych. W efekcie daje pewność, że jakość produkcji w fabryce jest kontrolowana zgodnie z przyjętymi normami.

Nie chodzi tu jednak wyłącznie o diagnostykę, ale też profilaktykę. Wdrożenie MES w biznesie umożliwia wczesne rozpoznanie niestabilnego procesu. Efektem jest zdecydowanie szybsza reakcja na wyniki jakościowe i potencjalne alerty o błędach. Tego rodzaju analiza defektów w czasie rzeczywistym i automatyzacja powiadomień z jednej strony ogranicza ryzyko wydatków na błędne partie produktowe. Z drugiej – stanowi zawsze arcyważny bagaż doświadczeń i wiedzy o możliwych źródłach problemów.

 

4. Zwiększona dostępność maszyn

Park maszynowy przedsiębiorstwa to przestrzeń, w której wykluczone są zbędne przestoje czy długi czas oczekiwania na podjęcie produkcji. Tego rodzaju zdarzenia – szczególnie w skali mikro – bywają bagatelizowane. MES sprawia, że obsługa techniczna jest szybsza dzięki wdrożeniu systemów wczesnego powiadamiania o przestojach i ich przyczynach. System zapewnia również rozpoznawanie i eliminację tych mikro przestojów, w przypadku których możliwa jest automatyzacja procesów. Wszystko przekłada się na bardziej efektywne monitorowanie KPI pod kątem MTBF, MTTR i MTTF.

 

panel operatorski przełączników mes screen
Panel przezbrojeń Zrzut ekranu systemu MES.

 

5. Zauważalny wzrost wydajności

Implementacja MES w biznesie często formułowana jest – pod względem korzyści – do ogólnie pojmowanej lepszej wydajności. Co kryje się za tym określeniem? W praktyce to zestawienie wydarzeń i procesów, które indywidualnie nie są postrzegane jako zagrożenie. Inaczej jest jednak, jeśli spojrzeć na nie jako grupę stałych czynników wpływających na wydajność przedsiębiorstwa. MES to pewność pełnej powtarzalności określonych procesów w fabryce – precyzyjna kontrola nad ustawieniami maszyn. Idą za tym kolejne kroki takie jak:

 • monitorowanie zmian
 • szybsze uruchamianie produkcji
 

6. Terminowe wykonywanie zleceń

Produkcja pod presją czasu to już naturalny ekosystem, w którym musi odnaleźć się każde nowoczesne przedsiębiorstwo. Wdrażając i stosując MES oraz analizę drill-down łatwiej jest znaleźć rzeczywiste źródło problemów – prawdziwych przyczyn, które decydują o niedotrzymaniu terminów. Proces ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia monitorowania stanów maszyn, usterek oraz powstałych przestojów. Wynikiem jest zdecydowanie większa przejrzystość produkcji – widziana zarówno z perspektywy samych operatorów jak i kadry kierowniczej.

 

7. Cyfryzacja zamiast papieru

Przez lata nadmierna ilość papieru w obiegu – dziesiątki dokumentów, analiz i zaświadczeń – była postrzegana jako zło konieczne. MES w biznesie to skutecznie redukuje. Wprowadzenie formularzy cyfrowych – standardowych oraz możliwość tworzenia własnych – a także inna dokumentacja w PDF to kilka namacalnych korzyści. Podstawową jest obniżka kosztów i zredukowanie wydatków na papier. Drugą – łatwość i szybkość aktualizacji danych oraz pewność jej statusu. Cyfryzacja MES zamiast wszechobecnego papieru to także szybsze, łatwiejsze i bardziej intuicyjne generowanie raportów z danymi.

8. Mniej odpadów produkcyjnych

Implementacja MES to zdecydowanie efektywniejsza gospodarka odpadami. System zapewnia powiadomienia o powstałych usterkach w czasie rzeczywistym. Zbierane dane zapewniają lepsze monitorowanie postępu oraz wielkości i czasu poświęconego na np. zmianę profilu produkcji. MES umożliwia również prowadzenie kontroli błędów.

9. Eliminacja ludzkich błędów

Najsłabszym ogniwem procesu produkcyjnego bywa człowiek. MES i ogólnie rozumiana automatyzacja umożliwia lepszą kontrolę nad czynnikiem ludzkim. Wartością dodaną jest lepsza analiza celów wyrażanych w KPI – dane są bardziej przejrzyste dla kierownictwa i operatorów. Całość sprowadza się zaś do schematu, w którym osoby zarządzające poszczególnymi projektami mają pewność ustawienia maszynom określonych parametrów – bez błędów ludzkich i opóźnień.

10. Identyfikowalność procesów

Implementacja MES to zredukowane ryzyko błędu ludzkiego, który byłby wynikiem użycia niewłaściwych lub zablokowanych komponentów. Weryfikacja procesu zgodności jest łatwiejsza i szybsza. Wynika to z możliwości pełnego śledzenia łańcucha produkcyjnego. Identyfikowalność i rozpoznawalność poszczególnych działań jest też łatwiejsza dzięki swobodnemu dostępowi do danych i powiązania ich z konkretnymi parametrami procesów – danym operatorem maszyny czy czasem działania.

 

Schemat integracji systemu_2-01
Schemat integracji systemów. ANT zapewnia dwukierunkową komunikację z systemem ERP i innymi systemami.

11. Krótszy czas składania sprawozdań

Wdrożenie MES to wyraźny wzrost efektywności pracy biurowej. Implementacja powiązania z wykorzystaniem innych modułów oprogramowania poszerza możliwości. Możliwe jest uzyskanie automatycznego interfejsu do pozostałych systemów produkcyjnych - ERP, APS, WMS, CMMS, itd. Szybki dostęp do zbiorczych danych oraz informacji szczegółowych to też efekt synchronizacji interfejsów. Proces zarządzania nimi odbywa się tylko w jednym systemie, który funkcjonuje jako bazowy i podstawowy.

12. Rzeczywisty koszt produkcji i marża

Implementacja MES to precyzyjna i dogłębna odpowiedź, ile rzeczywiście wynosi koszt produkcji i w jakim stopniu projekt jest rentowny. System odpowiada za analizę prawdziwego czasu realizacji danego zlecenia. W kontekście produkcji uwzględnia bowiem takie elementy jak:

 • czas i koszt przeróbek
 • koszt odpadów
 • rzeczywiste koszty energii
 

13. Szybsze wprowadzanie nowych pracowników

Mimo rosnącego znaczenia automatyzacji, czynnik ludzki pozostaje niezmiennie istotny. Ważne jednak, by zasoby wykorzystywać efektywnie. MES umożliwia lepsze i szybsze wdrożenie pracowników do nowych zadań. Sprzyjają temu takie rozwiązania jak:

 • zestawienie wskazówek dla operatorów przedstawianych krok po kroku
 • łatwy dostęp do dokumentacji
 • lepsza komunikacja z kierownictwem i działami jakości, technologii i konserwacji

 

MES i wdrożenie - perspektywa korzyści

Implementacja MES to kilkanaście wyraźnie wyeksponowanych zalet, które w sposób rzeczywisty działają korzystnie na przedsiębiorstwo i jego profil produkcyjny. Co ważne, sam proces zwrotu z inwestycji jest szybki. Jak pokazują analizy, osiągnięcie ROI to – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa – czas od 12 do 24 miesięcy.

Produkty związane z tym artykułem

Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać więcej informacji

Sprawdź nasz AI Helper!
Kliknij przycisk ➞

Zobacz demo MES i uzyskaj pilotaż w ciągu 3 tygodni

ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

Łukasz Iskra

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

[email protected]

Dlaczego warto?

 • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
 • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
 • Oferta budżetowa po spotkaniu

Zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie

Uzyskaj więcej informacji na temat MES dzięki naszemu studium przypadku

Witamy z powrotem!

Zobacz zwrot z inwestycji w system MES

Pobierz dokument dotyczący zwrotu z inwestycji (ROI) w branży maszyn do formowania wtryskowego

Hej tam, wygląda na to, że jesteś zainteresowany oprogramowaniem do produkcji...

Zapisz się do newslettera i otrzymaj katalog, którym możesz podzielić się ze współpracownikami