13 korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia systemu MES

MES jest obecnie niewątpliwie podstawą cyfryzacji i fundamentem nowoczesnej działalności produkcyjnej. W środowisku, które można określić jako Przemysł 4.0, jest kluczowym czynnikiem decydującym o ewentualnym sukcesie biznesowym. Rzeczywistość Przemysłu 4.0, który - jak nigdy dotąd - jest analizowany i oceniany przez pryzmat KPI i wszelkich innych miar, wymaga dostosowania procesów produkcyjnych do założeń MES. 

MES - System Realizacji Produkcji - w kontekście zarządzania produkcją dostarcza rozwiązań kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorstwa: usprawnia procesy biznesowe i umożliwia pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym. Jeśli jednak spojrzymy na wdrożenie systemu MES bardziej szczegółowo, to jakie korzyści płyną z jego wdrożenia?

1. Lepsza analiza procesu produkcyjnego

System MES umożliwia pełny dostęp do danych obejmujących proces produkcyjny w czasie rzeczywistym. Przekłada się to na lepszy przepływ informacji i efektywniejsze generowanie danych. Gdy MES dostarcza kompleksowych informacji o zleceniach, bieżących procesach czy czasie potrzebnym na każdą realizację, administrator ma całą wiedzę niezbędną do wyciągania kluczowych wniosków. W ten sposób system MES - po analizie spadków OEE - bezpośrednio wskazuje potencjalne problemy i wąskie gardła w produkcji. W ten sposób oprogramowanie dla produkcji wspiera wdrażanie usprawnień do procesu produkcyjnego.

Warto również spojrzeć na aplikacje MES przez pryzmat monitorowania danych - trendy OEE mają ogromne znaczenie dla efektywności podejmowanych działań. Takie rozwiązanie zapewnia lepsze planowanie, kontrolę i realizację zleceń.

2. Dane dostarczane w czasie rzeczywistym

Upowszechnienie cyfryzacji sprawiło, że biznes jeszcze trudniej akceptuje próżnię czasową, długie oczekiwanie na pakiet danych niezbędnych do analizy. MES zapewnia dostarczanie danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Przekłada się to na niezwykle ważną możliwość podejmowania decyzji w oparciu o bieżące i aktualne informacje - nie prognozy czy pakiety pozyskiwane z kontrolowanym opóźnieniem.

Automatyczne zbieranie danych poprzez sterowniki PLC, czujniki i dane wejściowe operatorów zapewnia lepszą ocenę stanów i postępów produkcji w czasie rzeczywistym. Choć korzyść ta postrzegana jest głównie poprzez lepsze, bardziej efektywne monitorowanie wskaźników KPI lub ocenę realnej wartości OEE, to można ją sprowadzić do następującego ogólnego spostrzeżenia - MES zapewnia administratorowi lub menedżerowi pełny przegląd wszystkich procesów zachodzących w firmie.

FMCG ograniczenie przestojów i odpadów materiałowych 1

3. Jakość pod kontrolą

W sytuacji, gdy jakość produkcji jest podstawą działalności przedsiębiorstwa, kontrola tego procesu odgrywa szczególnie istotną rolę. MES zapewnia - co potwierdzają analizy branżowe - zmniejszenie liczby potencjalnych wad poprzez realizację planu jakości i identyfikację niezgodności jakościowych. Tym samym zapewnia kontrolę jakości produkcji w fabryce zgodnie z przyjętymi standardami.

Chodzi tu jednak nie tylko o diagnostykę, ale również o profilaktykę. Wdrożenie MES w przedsiębiorstwie umożliwia wczesną identyfikację niestabilnego procesu. Pozwala to na znacznie szybszą reakcję na wyniki jakościowe i alerty o potencjalnych błędach. Z jednej strony taka analiza wad w czasie rzeczywistym i automatyzacja powiadomień zmniejsza ryzyko wydatków na wadliwe partie produktów. Z drugiej strony jest to zawsze niezwykle cenny bagaż doświadczeń i wiedzy o możliwych źródłach problemów.

4. Zwiększona dostępność maszyn

Park maszynowy firmy to przestrzeń, w której nie mogą zdarzyć się niepotrzebne przestoje lub długi czas oczekiwania na uruchomienie produkcji. Takie zdarzenia - szczególnie na poziomie mikro - są zwykle bagatelizowane. MES przyspiesza utrzymanie ruchu, wdrażając systemy wczesnego powiadamiania o przestojach i ich przyczynach. Wszystko to przekłada się na sprawniejsze monitorowanie KPI w zakresie MTBF, MTTR i MTTF.

Produkcja bez papieru

5. Zauważalny wzrost wydajności

Wdrożenie systemu MES w biznesie jest często ujmowane w ramy - w kategoriach korzyści - dla wyższej wydajności w ogóle. Co oznacza ten termin? W praktyce jest to kompilacja zdarzeń i procesów, które indywidualnie nie są postrzegane jako zagrożenie. System zapewnia identyfikację mikrostopów z poziomu sterownika PLC. Inaczej jest jednak, gdy spojrzymy na nie jako na grupę stałych czynników wpływających na działanie firmy. MES zapewnia pełną powtarzalność pewnych procesów w fabryce - precyzyjną kontrolę nad ustawieniami maszyn. W ślad za tym idą kolejne kroki takie jak:

  • monitorowanie zmian
  • szybsze uruchamianie produkcji

6. Terminowe wykonywanie zleceń

Produkcja pod presją czasu to już naturalny ekosystem, w którym każda nowoczesna firma musi znaleźć swoje miejsce. Dzięki wdrożeniu i zastosowaniu systemu MES oraz analizy drill-down łatwiej jest znaleźć prawdziwe źródło problemów - rzeczywiste przyczyny, które decydują o niedotrzymaniu terminów. Proces ten jest krytyczny dla monitorowania stanu maszyn, usterek i wynikających z nich przestojów. Efektem jest znacznie większa przejrzystość produkcji - widziana zarówno z perspektywy operatorów, jak i kierownictwa.

7. Bez papieru

Przez lata nadmierna ilość papieru w obiegu - dziesiątki dokumentów, analiz i certyfikatów - była postrzegana jako zło konieczne. MES w biznesie skutecznie ogranicza jego wykorzystanie. Wprowadzenie cyfrowych formularzy - standardowych oraz możliwość tworzenia własnych - a także innej dokumentacji w PDF to kilka wymiernych korzyści. Główną korzyścią jest redukcja kosztów i wydatków na papier. Druga to łatwość i szybkość aktualizacji danych oraz pewność ich statusu. Digitalizacja MES zamiast wszechobecnego papieru to także szybsze, prostsze i bardziej intuicyjne generowanie raportów z danymi.

8. Mniej odpadów produkcyjnych

Wdrożenie MES to znacznie bardziej efektywna gospodarka odpadami. System zapewnia powiadamianie o usterkach w czasie rzeczywistym. Zebrane dane zapewniają lepsze monitorowanie postępów i ilości. MES umożliwia również kontrolę błędów.

9. Eliminacja błędów ludzkich

Ludzie mogą być najsłabszym ogniwem procesu produkcyjnego. MES i ogólnie pojęta automatyzacja umożliwiają lepszą kontrolę nad czynnikiem ludzkim. Wartością dodaną jest lepsza analiza celów wyrażonych w KPI - dane są bardziej przejrzyste dla kierownictwa i operatorów. Wszystko sprowadza się do schematu, w którym kierownicy projektów mogą być pewni, że określone parametry są ustawione dla maszyn - bez błędów ludzkich i opóźnień.

10. Identyfikowalność procesów

Wdrożenie MES to mniejsze ryzyko błędu ludzkiego, który wynikałby z stosowania nieprawidłowych lub zablokowanych elementów. Weryfikacja procesu zgodności jest łatwiejsza i szybsza. Wynika to z pełnej identyfikowalności łańcucha produkcyjnego. Identyfikowalność i rozpoznawalność poszczególnych czynności ułatwia również swobodny dostęp do danych i powiązanie ich z konkretnymi parametrami procesu - danym operatorem maszyny czy czasem pracy.

Schemat integracji systemu_2-01

11. Krótszy czas składania sprawozdań

Wdrożenie systemu MES stanowi wyraźną poprawę efektywności pracy biurowej. Wdrożenie połączone z wykorzystaniem innych modułów oprogramowania rozszerza możliwości. Możliwe jest uzyskanie automatycznego interfejsu dla innych rodzajów oprogramowania dla produkcji - ERP, APS, WMS, CMMS itp. Szybki dostęp do zagregowanych danych i szczegółowych informacji to również efekt zsynchronizowanych interfejsów.

12. Rzeczywisty koszt produkcji i marża

Wdrożenie systemu MES daje precyzyjną i dogłębną odpowiedź na to ile faktycznie wynoszą koszty produkcji i w jakim stopniu projekt jest opłacalny. Oprogramowanie dla produkcji odpowiada za analizę rzeczywistego czasu realizacji danego zlecenia, gdyż w kontekście produkcji uwzględnia takie elementy jak:

  • czas i koszt przeróbek
  • koszt odpadów
  • rzeczywiste koszty energii

13. Szybsze wprowadzanie nowych pracowników

Pomimo rosnącego znaczenia automatyzacji, czynnik ludzki pozostaje kluczowy. Duże znaczenie ma jednak efektywne wykorzystanie zasobów. MES umożliwia lepsze i szybsze wdrażanie pracowników do nowych zadań. Ułatwiają to takie rozwiązania MES jak:

  • zestaw instrukcji krok po kroku dla operatorów
  • łatwy dostęp do dokumentów
  • lepsza komunikacja z kierownictwem oraz działami jakości, technologii i utrzymania ruchu

MES i wdrożenie - perspektywa korzyści

Wdrożenie systemu MES daje kilka wyraźnych korzyści, które realnie pozytywnie wpływają na firmę i jej profil produkcji. Co ważne, sam proces zwrotu nakładów jest szybki. Jak pokazują analizy, w zależności od wielkości firmy, osiągnięcie ROI zajmuje od 12 do 24 miesięcy.

Zostaw e-mail, aby otrzymać ofertę

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług stosować.

Witamy z powrotem!
Zamów demo, aby uzyskać szybki przegląd rozwiązania

Hej tam, wygląda na to, że jesteś zainteresowany oprogramowaniem do produkcji...

Pobierz katalog, aby podzielić się nim ze współpracownikami

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić jej działanie i komfort użytkowania. Sprawdź nasze polityka prywatności