Utrzymanie Ruchu

Najwyższa wydajność maszyn

ANT Utrzymanie Ruchu służy efektywniejszej, systematycznej współpracy pomiędzy działami Produkcji, a Utrzymania Ruchu, znacząco wspierając wydajność produkcji.

 

W niektórych fabrykach gdzie nasz system został wdrożony, udało się zwiększyć współczynnik efektywności wykorzystania maszyn nawet o 20%. Osiągnięto takie wyniki m.in. poprzez:

 • redukcję czasu przezbrojeń,
 • redukcję awarii oraz wskaźnika średniego czasu reakcji na awarię (MTTRt),
 • optymalizowanie procesów planowania i egzekucji prac konserwacyjnych,
 • lepszą współpracę pomiędzy Utrzymaniem Ruchu, Produkcją, a działem Planowania.

 

 

ANT CMMS

Efektywniejsze zarządzanie Utrzymaniem Ruchu w fabryce.

 

ANT CMMS zapewnia kompleksowy wgląd w prace działu Utrzymania Ruchu, jak: planowanie nadchodzących operacji, podgląd planu produkcyjnego, przezbrojeń. Każda operacja jest opatrzona datą, wskaźnikiem priorytetu, danymi zespołu/specjalisty, częściami zamiennymi do wykorzystania, czasem, liczbą cykli. Dwu-kierunkowa komunikacja umożliwia operatorom UR dodawanie sugerowanych działań. Dla efektywniejszej pracy, można kreować w systemie indywidualne widoki bieżącej sytuacji w celu zarządzania przezbrojeniami, naprawami, kalibracjami, konserwacjami i predykcyjnymi działaniami.

System umożliwia kreowanie widoku fabryki z podziałem na poszczególne sektory, linie produkcyjne, jednostki, stacje pracy. Każda dowolna część tej struktury może być podzielona na sekcje lub poszczególne urządzenia, z który każde może zostać objęte szczegółowym opisem. Np. “Maszyna A” z unikalnym ID, zdjęciami, specyfikacja i wymiarami, nazwą producenta, dostawcy części zamiennych, serwisem zewnętrznym, historią oraz gwarancją. Dzięki temu każde urządzenie w fabryce może posiadać indywidualną metrykę.

Raportowanie

Zaawansowany moduł raportowania umożliwia dostęp do kompleksowych danych oraz analizę:

 • ile czasu zajęła naprawa,
 • analizę finansową wraz z zestawieniem kosztów dla poszczególnej maszyny, jednostki, działu, linii,
 • statystki wraz z dowolnie wybieranymi filtrami,
 • TPM (MTBF, MTTF, MTTR), czasy awarii, ich ilość, powody, czas reakcji, sugestie,
 • opłacalność – która maszyna zapewnia największe korzyści, która generuje największe straty, koszt napraw, części zamiennych, serwisu,
 • symulację kosztów pracy,
 • porównanie czasu trwania planowanych działań z realnym czasem potrzebnych do ich wykonania,
 • historię operacji prewencyjnych,
 • zbliżające się daty certyfikacji.

 

ANT: ANDON

Mobilna aplikacja wspierająca pracę Utrzymania Ruchu.

ANT ANDON ma bezpośredni wpływ na skrócenie współczynników: MTTRt – Średni Czas Reakcji (Mean Time to React), MTTR – Średni Czas Naprawy (Mean Time to Repair). System również umożliwoa klarowną współpracę pomiędzy działem Produkcji, a Utrzymania Ruchu przyśpieszając zgłaszanie awarii, dostaw materiałów, przeprowadzanie przezbrojeń, kontroli.

Nasz system pobiera dane bezpośrednio ze sterowników PLC prezentując je na panelu operatora, który w przypadku potrzeby może wezwać Utrzymanie Ruchu wybierając opcje jak: awaria, przezbrojenie, brak materiału, dodać szczegóły wezwania, komentarze. ANDON prześle informacje SMSem lub informację w aplikacji do najbliższego technika odpowiadającego kwalifikacjom, który jednocześnie nie wykonuje żadnego innego zlecenia. System dostarczy dane ze sterownika PLC, status maszyny oraz kod błędu.

Wszystkie akcje zgłaszane za pośrednictwem ANDONa są rejestrowane i możliwe do odtworzenia w przeglądarce. System rejestruje dane, kalkuluje rzeczywisty MTTRt oraz MTTR oraz MTBF (Średni Czas Pomiędzy Awariami – Mean Time Between Failures). Wszystkie parametry są obliczane dla każdej maszyny, operatora i technika.

Magazyn

Części zamienne i dostawy pod kontrolą.

Nasz system posiada również funkcję tworzenia struktury magazynu części zamiennych. Każda część jest przypisana do danego miejsca ułatwiając szybki dostęp do niej. System zapewnia również cyfrowe połączenie do dokumentacji bezpośrednio z miejsca pracy. Kody kreskowe lub NFC umożliwiają szybką identyfikację elementu. Dzięki temu każda część posiada swój dokładny opis obejmujący:

 • producenta,
 • cenę,
 • numer seryjny,
 • indywidualny kod,
 • datę ważności,
 • ilość,
 • datę wejścia do magazynu,
 • ewentualne reklamacje,
 • datę opuszczenia magazynu.

Preventive Maintenance

Systematyczne i cykliczne podejście do utrzymywania parku maszynowego oraz wszelkich urządzeń w najwyższej gotowości.

System wspiera Utrzymanie Ruchu w przeprowadzaniu systematycznych, planowanych konserwacjach i przeglądach. Integracja z ANT RTS umożliwia płynną współpracę z działem Produkcji dzięki planowaniu i egzekwowaniu poleceń na linii produkcyjnej. ANT PM wykorzystuje mobilną aplikację do otrzymywania oraz raportowania zgłoszeń z tagami NFC używanymi do do logowania i rejestracji pracy specjalisty wraz z zapisywaniem wszystkich operacji z niezbędną dokumentacją.

Predictive Maintenance

Minimalizuj awarie w fabryce.

Predykcyjne Utrzymanie Ruchu polega na monitorowaniu parametrów pracy sprzętu w czasie rzeczywistym w celu przewidywania zbliżających się awarii. W zależności od wykorzystywanej technologii oraz przeprowadzania monitoringu, system przechwytuje informacje z czujników do gromadzenia danych identyfikując czas z obszarami możliwych awarii. Ucząc się zaawansowanych algorytmów, pomaga przeciwdziałać skutkom usterek zwiększając efektywność produkcji.

Autonomous Maintenance

Osiągnij wyższe wskaźniki produkcji dzięki naszemu systemowi minimalizującemu awarie poprzez autonomiczne konserwacje.

 

ANT AM jest wsparciem dla operatorów maszyn w zapewnianiu odpowiedniej kondycji maszyn, za które są odpowiedzialni poprzez wykonywanie odpowiednich czynności. Ci specjaliści będący najbliżej sprzętu stanowią pierwszą linię dbania o najlepszy ich stan. System pomaga w przeprowadzaniu cyklicznych działań, przeglądów mających na celu ocenę kondycji maszyn w określonych okresach czasu, liczbie cykli, zmianach. Używając urządzeń mobilnych, operator posiada szybki dostęp do wszystkich niezbędnych danych, dokumentacji, instrukcji, planów, listy czynności do wykonania, zdjęć, schematów, instrukcji video. W przypadku zaistnienia koniecznyści, może on szybko wezwać Utrzymanie Ruchu w celu szybkiego rozwiązania problemu.

Znaczenie dla biznesu:

Większy czas użycia maszyn

1.
W niektórych fabrykach gdzie pracuje nasz system udało się zwiększyć wskaźnik efektywnego wykorzystania maszyn nawet o 20%.
1

Zwiększenie efektywności produkcji

2.
Redukcja czasu przezbrojeń, napraw, liczby awarii, współczynników MTTR i MTTRt.
2

Wydajne zaopatrzenie

3.
Przypisywanie części zamiennych do odpowiednich miejsc, dokładna dokumentacja stanu oraz historia napraw.
3

Efektywne inspekcje techniczne

4.
Ułatwienie systematycznego podejścia do planowania i egzekucji przeglądów oraz prac konserwacyjnych.
4

Lepszy przepływ informacji

5.
Nasze rozwiązania zapewniają płynny przepływ informacji bezpośrednio z czujników i sterowników oraz dokumentację maszyn i sprzętu.
5

Szybkość i efektywność pracy Utrzymania Ruchu

6.
Aplikacje na urządzenia mobilne, szybkie zgłaszanie zdarzeń, dokładna dokumentacje wraz z raportowaniem.
6

Co wykonujemy dla Ciebie?

Idea
Idea

Rozwinięcie koncepcji systemu, identyfikacja pól do optymalizacji, projekt wdrożenia.

Hardware
Hardware

Dostarczenie i instalacja elementów niezbędnych do przeprowadzenia procesu, komunikacja z maszynami.

Software
Software

Implementacja systemu zawierającego dedykowane moduły i funkcjonalności.

Support
Support

Zapewnienie kompleksowego wsparcia 24/7 oraz rozwijania istniejącego rozwiązania.