Produkcja

Zwiększ wydajność produkcji

ANT Produkcja to rozwiązanie, które wpasowuje się w przestrzeń pomiędzy już zaimplementowanymi systemami biznesowymi, a linią produkcyjną.

Modułowa budowa i zaawansowane możliwości przygotowania dedykowanych funkcjonalności znacząco zwiększają efektywność fabryk, w których system został zaimplementowany. Projektując to rozwiązanie chcieliśmy dać menedżerom produkcji najlepsze narzędzie odpowiadające na wyzwania, z którymi się spotykają w swojej pracy.

Nasz system rozwiązuje rzeczywiste problemy w procesach produkcyjnych zwiększając ich efektywność oraz umożliwiając ich ciągłe doskonalenie dzięki:

  • bezpośredniemu pobieraniu danych z maszyn i Produkcji,
  • optymalnej wizualizacji procesów,
  • modułowi Paperless,
  • transparentności,
  • zintegrowanemu środowisku.

 

Rezultatem implementacji naszego rozwiązania jest widoczny wzrost współczynnika OEE już po kilkunastu tygodniach od uruchomienia systemu.

Pobieranie danych z maszyn

Jednym z głównych celów digitalizacji produkcji jest zdobywanie cennych danych w czasie rzeczywistym do późniejszego doskonalenia procesów.

 

ANT Produkcja dzięki bezpośrednio połączeniu z maszynami na Produkcji (zarówno nowszymi jak i starszymi) umożliwia uzyskanie bardzo dokładnych danych wprost od ich źródeł.

Wbudowane protokoły komunikacyjne oraz unikalna kombinacja oprogramowania i automatyki stanowią bardzo ważny krok w transformacji cyfrowej – kompleksowe rozwiązanie dla całej Produkcji.

Proces produkcyjny

Właściwe dane dostarczane odpowiednim specjalistom w odpowiednim czasie. Cały proces produkcji pod kontrolą.

System bazuje na hybrydowym modelu raportowania. Oznacza to, że dane bezpośrednio pobierane z maszyn mogą być również manualnie wprowadzane przez operatora wspierając realizację produkcji z ciągłym monitorowaniem procesu. Szybkie informacje zwrotne pomagają zrozumieć proces lepiej aby podjąć odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie. Dostosowany do wymagań klienta sposób wizualizacji procesów w systemie zapewnia raportowanie w optymalnie zaprojektowanych panelach.

Paperless

Eliminacja papieru z hali produkcyjnej – to główny cel implementacji naszego rozwiązania. Sprawdzony w przemyśle farmaceutycznym, automotive oraz lotniczym, pozwala na tworzenie cyfrowej dokumentacji. System posiada dostosowany do wymagań klienta, przyjazny użytkownikowi interfejs zapewniający dostęp do odpowiednich informacji. Nasze rozwiązanie stanowi ważne wsparcie dla operatorów oraz menedżerów.

 

Transfer “papierowych” danych do formy cyfrowej pozwala oszczędzać czas na wypełnianie formularzy oraz ich odpowiednie archiwizowanie. Czynność ta może być całkowicie zastąpiona przez system. Zapewnia to precyzyjność danych, które pochodzą bezpośrednio z maszyn oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych.

Operatorzy posiadają dostęp do pełnej dokumentacji – nie ma potrzeby drukowania dokumentów, instrukcji, wykresów.

System wspiera również czasowe wykonywanie różnych czynności – przypomni np. o kontroli jakości, zapisze jej dokładny czas z niezbędnymi danymi. Gwarantuje to pewność, że dana czynność została wykonana przez pracownika, który ją autoryzuję np. poprzez swoją kartę ID. Kierownictwo ma możliwość analizy danych oraz podejmować decyzje w czasie rzeczywistym gdy tylko otrzyma niezbędne informacje.

Paperless wpływa również na podniesienie efektywności Utrzymania Ruchu redukując średni potrzebny na reakcję na wszelkie zgłoszenia – MTTR. Specjalista rozpoczynając operację łatwo identyfikuje maszynę np. za pomocą kodu NFC. Dzięki temu na jego urządzeniu mobilnym wyświetlą się wszystkie dane urządzenia wraz z pełną dokumentacją. Cyfrowy dostęp do instrukcji, historii maszyny, spisu części zamiennych, zdjęć, schematów z możliwością zamówienia komponentów za pomocą urządzenia mobilnego znacząco redukują czas potrzebny na wykonanie operacji.

Analizy i raportowanie

ANT BI to potężne narzędzie dla kierowników produkcji zapewniające zaawansowane funkcje przeprowadzania analiz.

System pobiera wszystkie dane z hali produkcyjnej oraz zintegrowanych systemów tworząc platformę pozwalającą uzyskać pełny podgląd wszystkich etapów produkcji – od pojedynczych, do wieloetapowych operacji. Rozwiązanie prezentuje wskaźniki jak np.: OEE, kontrola jakości, dostępność, MTBF, MTTR, MTTRr. ANT BI pozwala podejmować odpowiednie decyzje w dynamicznych, wieloetapowych procesach oszczędzając czasochłonnego przygotowywania raportów.

Znaczenie dla biznesu:

Znaczne ograniczenie błędów na produkcji

1.
Dane oraz wszelkie polecenia w formie cyfrowej eliminujące ryzyko popełnienia błędu.
1

Pełna rejestracja procesu

2.
Każda pojedyncza operacja jest rejestrowana wraz z wszystkimi danymi.
2

Identyfikacja parametrów

3.
System identyfikuje parametry oraz wylicza wskaźniki jak np. OEE, FE, MTBF, MTTR, czas operacyjny – przezbrojenia, rozruch, produkcja, przestoje, czyszczenie, konserwacja, prewencja.
3

Jedna przestrzeń do archiwizacji dokumentacji

4.
Rozbudowana baza danych połączona z systemem ERP.
4

Produkcja bez papieru

5.
Cyfrowy obieg dokumentów, cyfrowa dokumentacja oraz raportowanie obsługiwane z poziomu urządzeń mobilnych.
5

Pełny proces kontroli jakości

6.
Liczniki ilości dla dobrych i złych produktów, liczniki odpadów mierzone w częściach lub innych jednostkach produkcyjnych (masa, długość), podawanie ich rodzaju i przyczyny.
6

Nauka i synergia

7.
Zapisywane dane umożliwiają określanie możliwych do osiągnięcia celów, analizę wydajności w celu doskonalenia trendów.
7

Przepływ wiedzy

8.
Cyfrowa dokumentacja dostępna dla wszystkich szczebli zakładu z możliwością jej odtworzenia w dowolnym czasie - zdobyta wiedza pozostaje pomimo przepływu personelu.
8

Ergonomiczna komunikacja

9.
Operatorzy otrzymują dostosowane do ich potrzeb rozwiązanie pozwalające raportować produkcję w czasie rzeczywistym.
9

Wiele opcji interfejsu

10.
Interfejs z maszynami, systemami ERP, oraz innymi systemami.
10

Co wykonujemy dla Ciebie?

Idea
Idea

Rozwinięcie koncepcji systemu, identyfikacja pól do optymalizacji, projekt wdrożenia.

Hardware
Hardware

Dostarczenie i instalacja elementów niezbędnych do przeprowadzenia procesu, komunikacja z maszynami.

Software
Software

Implementacja systemu zawierającego dedykowane moduły i funkcjonalności.

Wsparcie
Wsparcie

Zapewnienie kompleksowego wsparcia 24/7 oraz rozwijania istniejącego rozwiązania.