Jakość i Statystyczna Kontrola Procesu

Najwyższa jakość produkcji w Twojej fabryce

Nasze rozwiązanie dla jakości to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kontrolą operacji zachodzących podczas produkcji.

System gwarantuje najwyższy poziom automatyzacji wykonywania różnych scenariuszy testów w bezpośrednim połączeniu z Produkcją.

Kierownicy są wspierani w przeprowadzaniu dokładnych czasowych kontroli, ocenie produktów, kwalifikacji ilościowych i jakościowych połączonych z dokumentacją i rejestracją procesów. System raportuje automatycznie wyniki, defekty oraz ich przyczyny na podstawie danych pochodzących z automatyki. Specjalista może ustawić kryteria jakościowe, jak np. ilość kontroli, czas, interwały czasowe. Każe kryrterium może być zachowane do prowadzenia późniejszych badań.

Inspekcje mobilne

Rozwiązanie dostarcza automatycznie wszystkie dane z procesów technologicznych. ANT Jakość i SPC pozwala rejestrować powtarzalne procedury wraz z poszczególnymi pomiarami, rezultatami testów, zdjęciami, filmami. Zarejestrowane dane wprowadzone przez operatorów są automatycznie odczytywane przez urządzenia pomiarowe. Autoryzacja danych jest przeprowadzana przez wyznaczonego specjalistę zalogowanego przez kartę ID.

 

System pozwala uzupełniać dane jakościowe o indywidualne pomiary, testy, zdjęcia i filmy. Jeśli test nie został przeprowadzony, nasze rozwiązanie przypomni o kontroli rejestrując takie czynniki, jak czas, liczba kontroli lub cykle produkcyjne. Może również wymusić dokończenie procesu testowego.

Kontrolowane produkty są wizualizowane wraz z oznaczeniem miejsc kontrolnych dzięki interaktywnym aplikacjom umożliwiającym wprowadzanie danych. Próbki produktów mogą być znakowane przez system przed wysłaniem ich do laboratorium.

ANT Jakość i SPC wspierają również specjalistów ds. Jakości poprzez kontrole mobilne. Korzystając z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony lub tablety, specjaliści mogą wprowadzać dane podczas kontroli lotnych. Pozwala to na kontrolę surowców, opakowań i gotowych produktów przechowywanych w magazynach.

Statystyczna kontrola procesu

Zminimalizuj ryzyko strat dzięki wcześniejszemu wykrywaniu tendencji do przekraczania norm jakościowych w produktach.

System przechowuje dane lub próbki dotyczące każdego produktu. W przypadku wykrycia tendencji do przekroczenia norm jakościowych podczas procesu produkcji, zarejestruje wszystkie wartości wraz z opisem powodów trendów. Jeżeli wartości graniczne zostaną przekroczone, system może nawet zatrzymać całą linię produkcyjną. Na podstawie danych kontroli jakości zdecyduje o odrzuceniu produktu, przekierowaniu go do naprawy lub zmiany klasy jakości.

Wszystkie parametry, wskaźniki i wyniki kontroli są zapisywane w bazie danych. System importuje parametry produktu z ERP, PLM lub innych systemów, wraz z ustawieniami parametrów urządzenia testowego dla każdego produktu. Wszystkie dane pomiarowe są rejestrowane i połączone z bazą danych. Wyniki kontroli jakości i pomiarów SPC są raportowane na wykresach, diagramach z opcją eksportu do arkuszy kalkulacyjnych Excel. Wszystkie dane mogą być kopiowane do zapasowej bazy danych ze wskaźnikami pomiarowymi i archiwizowane przez wiele lat.

Traceability

To rozwiązanie jest wykorzystywane do stworzenia całościowej historii powstawania elementu – od dostarczenia surowego materiału do hali produkcyjnej – do gotowego produktu w magazynie wraz rejestracją wszystkich parametrów procesu. Implementacja tego systemu jest również bardzo ważnym atutem dla obecnych i przyszłych klientów gwarantujących osiągnięcie najwyższych standardów jakości.

Znaczenie dla biznesu:

Zapewnienie poprawnosci procesu

1.
Automatyczne pozyskiwanie danych pomiarowych w trybie ciągłym, testy, zdjęcia, uzupełnianie danych jakościowych za pomocą indywidualnych pomiarów.
1

Traceability

2.
Twórz historię nawet zaawansowanych komponentów oraz rejestruj dane z ich procesów produkcyjnych.
2

Interfejs z ERP

3.
Import parametrów jakościowych produktów z systemów ERP, PLM lub innych, raportowanie wyników kontroli jakości, pomiary SPC.
3

Rejestracja procesów

4.
Dyskretna rejestracja danych pomiarowych wprowadzanych przez operatorów z oznaczaniem próbek z przesyłem danych do bazy danych.
4

Pełna wizualizacja

5.
Wizualizacja produktu z punktami kontrolnymi oraz interaktywną aplikacją do przeprowadzania kontroli.
5

Mobilność

6.
Mobilna aplikacja do kontroli lotnych.
6

Bezpieczeństwo

7.
Rozpoznawanie i rejestracja trendów, alarmowanie w przypadku przekraczania tolerowanych parametrów.
7

Kopie zapasowe

8.
Kopie zapasowe danych pomiarowych oraz ich archiwizacja przez wiele lat.
8

Co wykonujemy dla Ciebie?

Idea:
Idea:

Rozwinięcie koncepcji systemu, identyfikacja pól do optymalizacji, projekt wdrożenia.

Hardware:
Hardware:

Dostarczenie i instalacja elementów niezbędnych do przeprowadzenia procesu, komunikacja z maszynami.

Software
Software

Implementacja systemu zawierającego dedykowane moduły i funkcjonalności.

Wsparcie
Wsparcie

Zapewnienie kompleksowego wsparcia 24/7 oraz rozwijania istniejącego rozwiązania.