Smart Factory

ANT Smart Factory to kompleksowe rozwiązanie Industry 4.0. Jego głównym celem jest zapewnienie większej kontroli nad procesem produkcyjnym oraz połączenie zaawansowanego systemu IT z automatyką mających wpływ na szybkość oraz jakość procesów.

Nasza odpowiedź na wyzwania nowoczesnej produkcji

Wspólny, uniwersalny system. ANT Smart Factory to kompleksowe rozwiązanie operujące w środowisku produkcyjnym, współpracujące z różnymi urządzeniami i systemami. Jego kluczowe cechy to:

Pobieranie danych: Od samego początku koncentrujemy się na pobieraniu danych w czasie rzeczywistym ze sterowników PLC, sensorów i kamer na linii produkcyjnej. Pozwala nam to analizować oraz optymalizować procesy tam zachodzące.

Efektywność: Efektywniej planujesz produkcję i przezbrojenia. Monitorujesz każdy etap procesów, zaś nasz system pomaga redukować czas przezbrojeń, awarii, reakcji na przestoje i awarie, ilość wadliwych produktów. Jednocześnie następstwem wdrożenia jest wzrost czasu operacyjnego, jakości oraz wskaźnika MTBF. Produkcja bez użycia papieru wpływa pozytywnie na przepływ i jakość danych. Zapisywanie parametrów procesów pomaga osiągać zakładane cele, trafnie analizować wydajność, poprawiać trendy wraz z metodologią doskonalenia procesów.

Transparentność: Pełny wgląd w sytuację w czasie rzeczywistym dla wszystkich zaangażowanych w odpowiednie procesy – od dostarczenia surowego materiału, przez kolejne etapy produkcji, do magazynowania gotowego produktu. Wysoki poziom komunikacji pomiędzy różnymi działami oraz poziomami poprawia jakość zarządzania. Wszystko to skutkuje również szybszymi reakcjami w dynamicznie zmieniającym się środowisku, redukcją niezaplanowanych zdarzeń wraz z czasem ich eliminacji.

Twoje cele: Każda część tego rozwiązania może być dostosowana w zależności od technologii, procesów, wymagań technicznych i jakościowych oraz Twoich celów biznesowych. Wszystkie systemy powstają w oparciu o platformę ANT AOS (Automation Operating System) co pozwala naszym inżynierom przygotowywać systemy z dedykowanymi funkcjonalnościami w stabilnym, skalowalnym środowisku w krótkim czasie.

ANT Smart Factory

ANT Smart Factory

Cyfryzacja procesu produkcji i jej wpływ na efektywność biznesu

Zaimportowane zlecenia produkcyjne są automatycznie tworzone w systemie ANT w oparciu o interfejs z systemem ERP. Smart Factory umożliwia na bardzo szczegółowe operacje technologiczne, przez co możesz ukierunkować swój model biznesowy na doskonalenie wydajności produkcji dzięki monitorowaniu każdych czynności mających miejsce w maszynach. System optymalizuje terminy produkcji i wybiera najlepsze dostępne zasoby.

Od tego momentu proces produkcyjny może zostać zainicjowany na linii produkcyjnej. Wszystkie operacje i procesy są zapisywane bezpośrednio z poziomu automatyki (sterowniki PLC) oraz od operatorów.

Wraz z zakończeniem produkcji, system rozpoczyna proces automatycznego przezbrojenia wysyłając maszynom nowe ustawienia wprost do sterowników PLC. Smart Factory znacząco redukuje błędy oraz czas spędzony podczas przezbrojeń.

W nowoczesnej fabryce transparentność jest kluczem do zwiększania efektywności produkcji. W Smart Factory każdy ma dostęp do aktualnych danych oraz podglądu produkcji. Dobrze zwizualizowane procesy angażują wszystkie działy fabryki w podnoszenie efektywności.

Bazując na danych w czasie rzeczywistym łatwiej jest podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie oraz szybciej reagować. ANT Smart Factory identyfikuje czynniki mogące powodować problemy i przewiduje możliwe przeszkody bazując na danych historycznych. System jest znaczącym wsparciem pozwalającym zwiększać efektywność produkcji.

Cele biznesowe osiągane dzięki Smart Factory

Wyższa produktywność
Wyższa produktywność

 

Zwiększenie wskaźnika OEE, czasu operacyjnego oraz produkcji z pełną prędkością

Integracja z ERP
Integracja z ERP

 

Nasze rozwiązanie jest integrowalne z ERP oraz innymi systemami zwiększając wartość obecnie stosowanego software

 

Traceability
Traceability

 

Pobieranie danych z każdej operacji, pomiary z czujników, etykiet, danych, zdjęć, optymalizacja procesów produkcji  

Obieg danych bez papieru
Obieg danych bez papieru

 

W cyfrowej fabryce nie ma obiegu papieru na produkcji. Wszystkie dokumenty, arkusze, instrukcje są przechowywane w systemie 

Cyfrowa aplikacja ustawień
Cyfrowa aplikacja ustawień

 

Ustawienia parametrów mogą być wykonywane zdalnie pozwalając optymalizować czas i zasoby