Szukaj
Close this search box.

Wdrożenie systemu MES, co może pójść źle?

Manufacturing Execution System (MES) to podstawowe narzędzie programowe, które pomaga producentom w osiąganiu celów wytwórczych. Zapewnia on przegląd procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, od obsługi surowców do wyrobów gotowych, umożliwiając menedżerom podejmowanie szybkich i świadomych decyzji. Dzięki możliwości śledzenia i optymalizacji procesów produkcyjnych, wdrożenie MES może pomóc firmom w poprawie jakości, wydajności i opłacalności.

Jednak pomimo korzyści, wdrożenie systemu MES może również wiązać się z wyzwaniami, które mogą przekreślić sukces projektu. W tym artykule omówimy niektóre z najczęstszych problemów, które mogą pójść nie tak przy wdrażaniu systemu MES i jak je złagodzić.

Brak właściwego planowania

Pierwszym krokiem do udanego wdrożenia systemu MES jest właściwe planowanie. Bez jasnego zrozumienia celów projektu, zasobów i harmonogramów, łatwo jest zboczyć z drogi. Niektóre firmy spieszą się z wdrożeniem MES bez uprzedniej oceny ich obecnego systemu i procesów, co prowadzi do słabych wyników wdrożenia.

Aby złagodzić brak właściwego planowania, firmy muszą przeprowadzić dokładną ocenę swoich obecnych procesów, zasobów i celów przed rozpoczęciem procesu wdrożenia. Obejmuje to ocenę kompatybilności systemu MES z obecną infrastrukturą oraz możliwość integracji z innymi systemami.

Słaba komunikacja

Wdrożenie systemu MES angażuje wielu interesariuszy, w tym kierowników produkcji, informatyków i dostawców. Słaba komunikacja między tymi grupami może prowadzić do nieporozumień, opóźnień i błędów. Na przykład, zespół produkcyjny może nie dostarczyć wystarczających informacji do działu IT, co prowadzi do złej konfiguracji systemu. Dział IT może również nie komunikować się jasno z dostawcą, co prowadzi do problemów z kompatybilnością.

Aby uniknąć słabej komunikacji, ważne jest ustanowienie jasnych kanałów komunikacji i struktury zarządzania projektem, która zapewni, że wszyscy interesariusze będą na tej samej stronie. Regularne spotkania, raporty z postępu prac i sesje informacyjne mogą pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu kwestii, zanim staną się one poważnymi problemami.

Opór wobec zmian

Wdrożenie systemu MES może być destrukcyjne, wymaga zmian w procesach i przepływach pracy. Może to prowadzić do oporu wśród pracowników produkcji, którzy mogą czuć się niekomfortowo z nowymi systemami i procesami. Taki opór może spowolnić proces wdrożenia lub nawet całkowicie go wykoleić.

W celu ograniczenia oporu, firmy muszą od początku zaangażować pracowników produkcji w proces wdrażania systemu MES. Obejmuje to przeszkolenie ich w zakresie nowego systemu, pokazanie im, w jaki sposób usprawni on ich pracę, oraz wysłuchanie ich opinii. Kiedy pracownicy czują się zaangażowani w proces, są bardziej skłonni do przyjęcia zmian i pracy na rzecz udanego wdrożenia.

Niewystarczające badania

Testowanie jest krytyczną częścią wdrożenia MES, a niewystarczające testowanie może prowadzić do kosztownych błędów. Na przykład, jeśli system nie jest dokładnie przetestowany, może nie działać zgodnie z oczekiwaniami, co prowadzi do opóźnień w produkcji, problemów z jakością, a nawet problemów z bezpieczeństwem.

Aby to złagodzić, ważne jest, aby przeprowadzić dokładne testy na każdym etapie procesu wdrażania. Obejmuje to testy funkcjonalne, testy integracyjne oraz testy akceptacyjne użytkowników. Testy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem, aby zapewnić dokładne wyniki.

Słaby wybór dostawcy

Wybór niewłaściwego dostawcy do wdrożenia MES może prowadzić do wielu problemów. Na przykład, sprzedawca może nie mieć niezbędnej wiedzy, doświadczenia lub zasobów, aby skutecznie wdrożyć system. Alternatywnie, mogą one nie zapewnić odpowiedniego wsparcia po wdrożeniu, pozostawiając firmę bez wiarygodnego partnera.

Aby tego uniknąć, firmy muszą przeprowadzić odpowiednie badanie due diligence przed wyborem dostawcy. Obejmuje to ocenę ich doświadczenia, wiedzy, referencji i struktury wsparcia. Ważne jest również, aby ustalić jasne oczekiwania i umowy dotyczące poziomu usług, aby zapewnić, że dostawca spełnia potrzeby i wymagania firmy.

Problemy z jakością danych

Wdrożenie systemu MES zależy od dokładnych danych, aby funkcjonować prawidłowo. Jeśli jakość danych jest niska, system może dawać nieprawidłowe lub niespójne wyniki, co prowadzi do opóźnień w produkcji, problemów z jakością lub innych problemów.

Do ograniczenia problemów związanych z jakością danych, firmy muszą upewnić się, że ich dane są dokładne, kompletne i spójne przed wdrożeniem systemu MES. Obejmuje to czyszczenie i standaryzację danych, ustanowienie polityki zarządzania danymi oraz zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla personelu w zakresie wprowadzania danych i zarządzania nimi.

Nieodpowiednie szkolenie

Nieodpowiednie szkolenie może stanowić istotną barierę dla powodzenia wdrożenia MES. Jeśli pracownicy produkcji nie zostaną odpowiednio przeszkoleni w zakresie nowego systemu, mogą nie używać go prawidłowo, co może prowadzić do błędów, opóźnień lub problemów z jakością.

Aby to zniwelować, ważne jest, aby zapewnić odpowiednie szkolenie personelu w zakresie nowego systemu. Obejmuje to szkolenia praktyczne, zasoby szkoleniowe online oraz stałe wsparcie. Szkolenie powinno być dostosowane do potrzeb, ról i obowiązków pracowników, aby zapewnić skuteczne przyjęcie nowego systemu.

Wniosek

Wdrożenie MES może być złożonym i wymagającym procesem, ale przy odpowiednim planowaniu, komunikacji, szkoleniu i wyborze dostawcy, może być potężnym narzędziem do poprawy wydajności produkcji, jakości i opłacalności. Aby zapewnić udane wdrożenie, ważne jest, aby zidentyfikować i złagodzić wspólne problemy, które mogą pójść źle, w tym brak właściwego planowania, słaba komunikacja, opór wobec zmian, niewystarczające testy, zły wybór dostawcy, problemy z jakością danych i nieodpowiednie szkolenia.

Produkty związane z tym artykułem

Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać więcej informacji

Sprawdź nasz AI Helper!
Kliknij przycisk ➞

Zobacz demo MES i uzyskaj pilotaż w ciągu 3 tygodni

ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

Łukasz Iskra

Ekspert ds. oprogramowania przemysłowego

LinkedIn

[email protected]

Dlaczego warto?

  • 60-minutowe spotkanie online z dedykowanym specjalistą prezentującym topowy system z branży podobnej do Twojej
  • Modelowanie na żywo Twojego procesu produkcyjnego
  • Oferta budżetowa po spotkaniu

Zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie

Uzyskaj więcej informacji na temat MES dzięki naszemu studium przypadku

Witamy z powrotem!

Zobacz zwrot z inwestycji w system MES

Pobierz dokument dotyczący zwrotu z inwestycji (ROI) w branży maszyn do formowania wtryskowego

Hej tam, wygląda na to, że jesteś zainteresowany oprogramowaniem do produkcji...

Zapisz się do newslettera i otrzymaj katalog, którym możesz podzielić się ze współpracownikami