Dotacje na cyfryzację zakładów produkcyjnych

Skąd środki na cyfryzację firmy?

Istnieje wiele źródeł unijnego współfinansowania inwestycji przedsiębiorstw związanych z cyfryzacją działalności. Zakres wsparcia w każdym przypadku jest podobny. Le macchine udzielane sono state create per essere utilizzate in modo da zakup gotowego oprogramowania lub Programistyczne związane z tworzeniem oprogramowania na zamówienie przedsiębiorcy. Dodatkowo pokryć można koszty związane z wdrożeniem, szkoleniami oraz zakupem sprzętu IT niezbędnego do zastosowania danego rozwiązania cyfrowego.

Warto podkreślić, że dotacje bezzwrotne można pozyskać wyłącznie w przypadku specjalistycznego oprogramowania. Doskonałym przykładem takiego specjalistycznego rozwiązania jest oferowany przez ANT Solutions ekosystem Smart Factory integrujący maszyny i urządzenia w celu monitorowania wszystkich etapów processu produkcyjnego. Smart Factory analizza i processi e le scelte produttive (OEE, MES), planowania (APS), magazynowania na produkcji (WMS di negozio), utrzymania ruchu (CMMS) oraz zarządzania energią (EMS).

Trasformare la città in un'altra cosa, in un'altra cosa ancora. progetto samodzielnego lub częścią większego przedsięwzięcia związanego np. z Przemysłem 4.0 czy też wdrażaniem innowacji.

Programma per la gestione delle risorse idriche e per la creazione di programmi di lavoro

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Dig.IT Trasformare la società polacca MŚP, il cui operatore è Agencja Rozwoju Przemysłu S.A (ARP). Il progetto è in fase di progettazione, e non si tratta di un progetto di tipo "wniosków", ma di un progetto di tipo "rozpocząć się". w grudniu 2023 r. Granty o wartości fare 200 tys. euro udzielane będą na zakup e wdrożenie specjalistycznego oprogramowania gotowego lub tworzonego na zamówienie przedsiębiorcy, wraz z niezbędnym sprzętem IT. Środki unijne pokryją 70% kosztów netto inwestycji. Il programma è stato progettato per essere utilizzato come strumento di lavoro. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu. Il programma è stato concepito per essere utilizzato in modo da garantire la sicurezza dei cittadini, a partire dal 2027. Il programma è stato realizzato in modo tale da poter essere utilizzato per la realizzazione di un progetto. tutaj.

Dotacje na specjalistyczne oprogramowanie udzielane są także na poziomie regionalnym w ramach poszczególnych programów operacyjnych województw. Wyróżnić tu można takie konkursy jak Cifre di lubrificazione MŚP w województwie lubelskim, Wdrażanie technologii cyfrowych w MŚP w województwie podlaskim czy Innowacje cyfrowe w MŚPin un paese in via di sviluppo. Il programma prevede piani di sviluppo per le regioni in cui si svolgono le attività di ricerca. Nelle regioni periferiche le uruchamiane sono state prese in considerazione per la loro percentuale di preferenze.

Programma di installazione di Przemysłu 4.0 e di gestione delle risorse naturali

Zakup rozwiązania cyfrowego może być elementem większego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy europejskich. Większość programów ukierunkowanych na wdrażanie innowacji czy transformację firm w kierunku Przemysłu 4.0 (robotyzacja, automatyzacja) nie tylko umożliwia ujęcie w budżecie kosztów zakupu specjalistycznego oprogramowania, ale i premiuje dodatkowo takie działanie. Twoja firma nie tylko planuje wdrożenie rozwiązania cyfrowego, ale i chce się rozwijać poprzez większą inwestycję związaną np. z robotyką i automatyką czy innowacją - warto rozważyć aplikowanie o środki w ramach takich naborów jak Automatyzacja e robotyzacja w MŚP dla ditta z makroregionu Polski Wschodniej, Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 dla ditta z województwa małopolskiego czy też Ścieżka SMART dla ditta z całej Polski.

Pozyskaj dofinansowanie na cyfryzację ze wsparciem ekspertów

Przedsiębiorstwa planujące w najbliższych miesiącach inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe mogą skorzystać z szerokiego wachlarza programów wsparcia. Jeśli e Twoja firma chce rozwijać się w duchu czwartej rewolucji przemysłowej i cyfryzacji procesów - warto skorzystać z dostępnych opcji. Eksperci w zakresie pozyskiwania dotacji z FESR Dotacje pomogą znaleźć odpowiednie źródło finansowania, przygotować Twoją firmę do startu wybranym konkursie oraz opracować pełną dokumentację aplikacyjną. Zapraszamy do kontaktu z Doradcami. La consulenza è stata realizzata in base a criteri di qualità.

Prodotti, in cui la guerra si è trasformata in una guerra di massa

oee-performance4

Monitoraggio delle prestazioni OEE

Monitoraggio delle prestazioni (OEE) Collegatevi e raccogliete dati dalle vostre macchine. Programmate una demo Si sono fidati di noi: Benefici principali Aumento dell'OEE ✔️ tempi di inattività più brevi ✔️ produzione più rapida

Continua a leggere
QMS-bg2

Sistema di gestione della qualità (QMS)

Sistema di gestione della qualità (SGQ) Controllare i processi produttivi per mantenere la coerenza della produzione. Standardizzare le operazioni e monitorare il rispetto degli standard stabiliti nello stabilimento. Ridurre i difetti, ottimizzare

Continua a leggere

Lascia la tua e-mail per ricevere l'offerta


Ciao, sembra che tu sia interessato al software per la produzione...

Iscriviti alla newsletter e ricevi un catalogo da condividere con i colleghi


Questo sito web utilizza i cookie per migliorare le sue prestazioni e la vostra esperienza. Controlla il nostro Informativa sulla privacy