Search
Close this search box.

Dotacje na cyfryzację zakładów produkcyjnych

Skąd środki na cyfryzację firmy?

Istnieje wiele źródeł unijnego współfinansowania inwestycji przedsiębiorstw związanych z cyfryzacją działalności. Zakres wsparcia w każdym przypadku jest podobny. Wsparcie udzielane jest zasadniczo na zakup gotowego oprogramowania lub zlecone usługi programistyczne związane z tworzeniem oprogramowania na zamówienie przedsiębiorcy. Dodatkowo pokryć można koszty związane z wdrożeniem, szkoleniami oraz zakupem sprzętu IT niezbędnego do zastosowania danego rozwiązania cyfrowego.

Warto podkreślić, że bezzwrotne dotacje można pozyskać wyłącznie w przypadku specjalistycznego oprogramowania. Doskonałym przykładem takiego specjalistycznego rozwiązania jest oferowany przez ANT Solutions ekosystem Smart Factory integrujący maszyny i urządzenia w celu monitorowania wszystkich etapów procesu produkcyjnego. Smart Factory wspiera procesy analizy i optymalizacji produkcji (OEE, MES), planowania (APS), magazynowania na produkcji (Shop Floor WMS), utrzymania ruchu (CMMS) oraz zarządzania energią (EMS).

Transformacja cyfrowa może być przedmiotem samodzielnego projektu lub częścią większego przedsięwzięcia związanego np. z Przemysłem 4.0 czy też wdrażaniem innowacji.

Programy dotyczące zakupu lub wytworzenia oprogramowania

Flagowym konkursem wspierającym wdrażanie rozwiązań cyfrowych dla przedsiębiorstw z całej Polski jest projekt grantowy Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP, którego operatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A (ARP). Projekt jest obecnie w przygotowaniu, a nabór wniosków ma rozpocząć się w grudniu 2023 r. Granty o wartości do 200 tys. euro udzielane będą na zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania gotowego lub tworzonego na zamówienie przedsiębiorcy, wraz z niezbędnym sprzętem IT. Środki unijne pokryją 70% kosztów netto inwestycji. Z programu będą mogły skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu. Granty będą udzielane prawdopodobnie cyklicznie, aż do 2027 roku. Więcej o tym programie przeczytasz tutaj.

Dotacje na specjalistyczne oprogramowanie udzielane są także na poziomie regionalnym w ramach poszczególnych programów operacyjnych województw. Wyróżnić tu można takie konkursy jak Cyfryzacja lubelskich MŚP w województwie lubelskim, Wdrażanie technologii cyfrowych w MŚP w województwie podlaskim czy Innowacje cyfrowe w MŚPw województwie śląskim. Podobne programy dotacyjne planowane są też w innych województwach. W każdym regionie uruchamiane są także niskooprocentowane pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Programy dotyczące Przemysłu 4.0 i wdrażania innowacji

Zakup rozwiązania cyfrowego może być elementem większego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy europejskich. Większość programów ukierunkowanych na wdrażanie innowacji czy transformację firm w kierunku Przemysłu 4.0 (robotyzacja, automatyzacja) nie tylko umożliwia ujęcie w budżecie kosztów zakupu specjalistycznego oprogramowania, ale i dodatkowo premiuje takie działanie. Jeśli więc Twoja firma nie tylko planuje wdrożenie rozwiązania cyfrowego, ale i chce się rozwijać poprzez większą inwestycję związaną np. z robotyką i automatyką czy innowacją – warto rozważyć aplikowanie o środki w ramach takich naborów jak Automatyzacja i robotyzacja w MŚP dla firm z makroregionu Polski Wschodniej, Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 dla firm z województwa małopolskiego czy też Ścieżka SMART dla firm z całej Polski.

Pozyskaj dofinansowanie na cyfryzację ze wsparciem ekspertów

Przedsiębiorstwa planujące w najbliższych miesiącach inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe mogą skorzystać z szerokiego wachlarza programów wsparcia. Jeśli i Twoja firma chce rozwijać się w duchu czwartej rewolucji przemysłowej i cyfryzacji procesów – warto skorzystać z dostępnych opcji. Eksperci w zakresie pozyskiwania dotacji z ECDF Dotacje pomogą znaleźć odpowiednie źródło finansowania, przygotować Twoją firmę do startu w wybranym konkursie oraz opracować pełną dokumentację aplikacyjną. Zapraszamy do kontaktu z Doradcami. Konsultacja jest bezpłatna.

Produkty, na które warto zwrócić uwagę

QMS-bg2

Quality Management System (QMS)

Quality Management System (QMS) Control production processes to maintain production consistency. Standardize operations and monitor adherence to standards set in the plant. Reduce defects, optimize

Read More »
oee-performance4

OEE Performance monitoring

Performance Monitoring (OEE) Connect and gather data from your machines. Schedule a Demo They Trusted Us: Key Benefits OEEincrease ✔️ shorter downtimes ✔️ faster production

Read More »

Sign up to our newsletter to get more insights

Check Our AI Helper!
Click The Button ➞

See a MES demo and get pilot in 3 weeks

industrial software expert

Łukasz Iskra

Industrial Software Expert

LinkedIn

[email protected]

Why to get a demo?

  • 60-minute online meeting with a dedicated specialist presenting a top system from an industry similar to yours
  • Live modeling of your production process
  • budget quotation after the meeting

Leave your email or phone number

We Will Contact You Immidietly​

Get more insights about MES with our case study

Download for free

Welcome back!

See MES ROI

Download Return of Investment (ROI) Document in Molding Injection Machine Industry

Hey there, seems like you are interested in software for production...

Sign up to a newsletter and get a catalogue to share with coworkers