Identyfikacja celów

Główne czynniki zmiany

Wspólnie z klientem identyfikujemy jaki rodzaj rozwiązania lub funkcjonalności dostarczyć do jego fabryki, a co z tym idzie – w jaki sposób odpowiedzieć na jego potrzeby.

To pierwszy etap każdego projektu. Kluczem do powodzenia cyfrowej transformacji jest zrozumienie procesu i wyzwań stojących przed nami.

Dzięki temu możemy określić ramy projektu oraz sposób w jaki chcemy osiągnąć oczekiwane rezultaty. Nasze doświadczenie obejmuje ponad 13 lat na rynku oraz ponad 500 implementacji na całym świecie. Wypracowaliśmy optymalną metodologię i zasady pracy pozwalające osiągnąć Twoje cele.

Przestrzeń dla optymalizacji

Zawsze staramy się znaleźć specyficzne etapy w procesie produkcji mające wpływ na jego końcową efektywność. Nasi inżynierowie szukają odpowiedzi na najważniejsze pytania:

  • Jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez automatykę na linii produkcyjnej?
  • Jak najlepiej zoptymalizować procesy dzięki systemowi nadzorującemu produkcję?
  • Jakie dedykowane funkcjonalności i moduły powinno posiadać nasze rozwiazanie dla Twojej firmy?

 

 

Odnajdujemy pole do optymalizacji w istniejących procesach produkcyjnych.
Naszym celem jest ich wypełnienie wykorzystując rozwiązanie ANT Smart Factory.
Analizujemy wszystkie procesy szukając obszarów do optymalizacji.


Podłączamy się bezpośrednio do sterowników maszyn lub implementujemy dodatkowe czujniki I/O umożliwiajace rejestrację sygnałów.


Wraz z implementacją systemu dostarczamy dotykowe panele operatora, ekrany, urządzenia mobilne – terminale do odczytywania kodów kreskowych, tablety i smartfony.


Jednocześnie rozwijamy dedykowany system integrując go z istniejącymi systemami w Twojej fabryce, jak na przykład ERP.


Implementujemy dedykowane funkcjonalności i moduły dla poszczególnych obszarów produkcji.