Zarządzanie

Podnieś jakość zarządzania w fabryce

Wszystkie informacje dotyczące pracy fabryki prezentowane są na ekranach dotykowych pozwalających na dynamiczne przeprowadzanie zebrań i odpraw.

Sposób w jaki wyświetlane są dane determinuje wiele czynników mających wpływ na dalsze działania. Nasz system został stworzony w celu poprawy efektywności zebrań oraz odpraw na różnych szczeblach zarządzania fabryką na procesie produkcji. Odtąd wszystkie spotkania odbywają się przy użyciu ekranów dotykowych pozwalających wyświetlać najbardziej pożądane dane. Można zapomnieć o wielkich, niepraktycznych tablicach z przyklejonymi kartkami podatnymi na zniszczenie lub zaginięcie.

Nasze rozwiązanie zapewnia Ci pełną kontrolę nad procesem zarządzania. Cyfrowe ekrany pozwalają dowolnie ustalać agendę spotkań, wyświetlać dane pobierane z systemów w czasie rzeczywistym oraz angażować swoich współpracowników. Dostęp do archiwum wraz z możliwością porównywania danych z różnych zmian/okresów czynią z naszego rozwiązania cenne wsparcie kierowników i menedżerów.

 

Zwiększ efektywność zebrań

Dane z systemów oraz procesów produkcyjnych wymagają dokładnej analizy na różnych szczeblach zarządzania fabryką oraz różnych działach.

Możesz ustawić pojedyncze lub powtarzalne spotkanie, przygotować agendę ze specjalnie wybranymi danymi lub screenami za pomocą kilku kliknięć. Podczas spotkania możesz dodawać komentarze, notatki, szkice, zapisywać zrzuty ekranu. Interfejs systemu umożliwia przesyłanie danych ze spotkań do wiadomości email albo paneli operatorów.

Nasze rozwiązanie zapewnia również dostęp do systemu raportowania. Ekrany wykorzystywane do spotkań mogą być dostosowane przez dodawanie elementów metodą drag&drop w zależności od Twoich preferencji.

Znaczenie dla biznesu:

Efektywniejszy proces decyzyjny

1.
Lepszy przypływ informacji bazujących na danych pochodzących bezpośrednio z produkcji.
1

Optymalizacja czasu

2.
Koncentrujesz się na celach, a nie na przygotowaniach danych, raportów, prezentacji.
2

Dynamiczny przebieg zebrań

3.
Dane prezentowane w czasie rzeczywistym na dotykowych ekranach z możliwością dokonywania zmian.
3

Co wykonujemy dla Ciebie?

Idea:
Idea:

Rozwinięcie koncepcji systemu, identyfikacja pól do optymalizacji, projekt wdrożenia.

 

Hardware:
Hardware:

Dostarczenie i instalacja elementów niezbędnych do przeprowadzenia procesu, komunikacja z maszynami.

 

System
System

Implementacja systemu zawierającego dedykowane moduły i funkcjonalności.

Wsparcie
Wsparcie

Zapewnienie kompleksowego wsparcia 24/7 oraz rozwijania istniejącego rozwiązania.