Planowanie

Zaawansowanie planowanie produkcji z pełnym wglądem w procesy

ANT Real-Time Scheduling wydatnie usprawnia planowanie produkcji.

Nasz system ściśle współpracuje z systemami ERP pobierając zlecenia produkcyjne i prezentując je na wykresie Gantta. RTS automatycznie dostosowuje plan optymalizując zadania na podstawie danych historycznych zebranych z  ANT Produkcja systems. Plan produkcji jest aktualizowany co sekundę i przeliczany na:

  • aktualne zlecenia produkcyjne,
  • priorytety,
  • czas dostarczenia,
  • dane w czasie rzeczywistym pobierane z maszyn,
  • rzeczywisty postęp produkcyjny.

 

Przyszłe zlecenia produkcyjne są kalkulowane w oparciu o dane historyczne z maszyn i Produkcji. Pozwala to planistom mieć pełny wgląd w plan produkcyjny z możliwością dodawania aktualizacji oraz zmian online.

Graficzny widok

Stwórz plan i uruchom produkcję. Dzięki wykresowi Gantta system zapewnia graficzny widok planu produkcyjnego z wszystkimi danymi z linii produkcyjnych. Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika interfejs pozwala szybko planować operacje.

System prezentuje obecną sytuację automatycznie aktualizując plan produkcyjny w oparciu o sytuację na linii produkcyjnej. Używając opcji Drag&Drop, planista może kilkoma kliknięciami zaplanować nawet skomplikowane operacje obejmujące wiele scenariuszy.

ANT RTS bierze pod uwagę różne czynniki mogące mieć wpływ na wykonanie planu produkcyjnego. System definiuje elementy mające wpływ na terminowość oraz efektywność produkcji. Do stworzenia optymalnego planu i jego późniejszej egzekucji, ANT RTS przyjmuje kryteria, jak np.: macierz pracowników i narzędzi, dostępne materiały, przezbrojenia, konserwacje. Zaawansowane algorytmy w zależności od technologii, logistyki oraz płynności pracy pozwalają dostosować produkcję do rzeczywistej sytuacji. System identyfikuje możliwe przeszkody automatycznie korygując plan produkcji pod kątem osiągnięcia najwyższej jego wydajności.

Integracja z ERP

Transparentność w wymianie danych pomiędzy systemami.

 

ANT RTS umożliwia integrację z systemami ERP poprzez serwisy sieciowe, RFC, ODBC, pliki płaskie. Pozwala to na automatyczny transfer danych z ERP jak: zlecenia produkcyjne, routingi, BOM-y. Wszelkie aktualizacje planu produkcyjnego w ANT RTS są automatycznie przesyłane do systemu ERP.

 

Współpraca z Utrzymaniem Ruchu

Nasz system pozwala również na zaplanowanie prac Utrzymania Ruchu w odniesieniu do planu produkcyjnego.

Jednym z celów implementacji ANT RTS jest zapewnienie płynności pomiędzy wykonywaniem planu produkcyjnego, a wszelkimi przezbrojeniami, pracami konserwacyjnymi czy usuwaniem awarii. Wszystkie zlecenia mogą zostać zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem, wymaganymi terminami przy jednoczesnym przydzieleniu poszczególnych zadań do wybranych specjalistów. System wizualizuje wszystkie przezbrojenia, prace konserwacyjne naprawy wraz z podaniem wszelkich szczegółów. W przypadku zaistnienia konfliktów, wykryje ich źródła oraz zasugeruje najlepsze rozwiązanie.

Znaczenie dla biznesu:

Wzrost produktywności

1.
Plan produkcyjny wykonywany jest szybciej i efektywniej.
1

Tworzenie symulacji

2.
Tworzenie wielu scenariuszy i możliwość wyboru najbardziej optymalnego.
2

Skrócenie czasu realizacji

3.
Podgląd procesu produkcji w czasie rzeczywistym za pomocą wspólnego modułu graficznego.
3

Zwiększenie szybkości produkcji i wdrażania zmian

4.
Dedykowane algorytmy optymalizujące biorące pod uwagę warunki technologiczne oraz procesowe obowiązujące w fabryce.
4

Współpraca z Utrzymaniem Ruchu

5.
Wizualizacja wszelkich prac oraz planowanych działań z uwzględnianiem ich w planie produkcyjnym.
5

Duży zakres wyboru zleceń

6.
Kombinacja zleceń produkcyjnych oraz dla Utrzymania Ruchu wraz ze wszystkimi inspekcjami.
6

Inteligentce planowanie

7.
Automatyczne przeliczanie zdarzeń zarejestrowanych przez system w hali produkcyjnej na czas kolejnych operacji, identyfikacja i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów.
7

Co wykonujemy dla Ciebie?

Idea:
Idea:

Rozwinięcie koncepcji systemu, identyfikacja pól do optymalizacji, projekt wdrożenia.

Hardware
Hardware

Dostarczenie i instalacja elementów niezbędnych do przeprowadzenia procesu, komunikacja z maszynami.

Software
Software

Implementacja systemu zawierającego dedykowane moduły i funkcjonalności.

Wsparcie
Wsparcie

Zapewnienie kompleksowego wsparcia 24/7 oraz rozwijania istniejącego rozwiązania.