Energia

Efektywniejsze zużycie energii

ANT Energia zapewnia kompleksowy monitoring zużycia energii w fabryce.

 

System bezpośrednio pobiera dane z liczników energii, co umożliwia kalkulację jej zużycia w przeliczeniu na produkty, zamówienia oraz serie. Dokładnie kalkulacje kosztów produkcji są jednocześnie dopasowane do cen rynkowych wytwarzanych produktów. System umożliwia:

  • Monitorowanie energii elektrycznej.
  • Monitoring zużycia wody, gazu, pary wodnej oraz innych źródeł energii.
  • Korelację kosztów zużytej energii z kosztami produktów.
  • Przewidywanie przekraczania zadanych limitów użycia energii – Strażnik Mocy.

Osiągnij najwyższe standardy

Nasz system nie tylko optymalizuje zużycie energii, ale i pozwala uzyskać również wysokie standardy wydajności.

ANT Energia przekłada produkcję na określone wskaźniki, jak np: koszt całościowy produkcji, koszt operacji danej maszyny oraz jej zużycia, koszt wynikający z braku jej pracy podczas awarii, przestoju, koszt procesu produkcyjnego, obróbki surowego materiału itp. System oddziela zużycie energii dla produkcji, czynników z nią nie związanych.

W fabrykach, w których zaimplementowano nasze rozwiązanie, uzyskano wysoki standard ISO: 50001, co również przełożyło się na wyróżnienia i między innymi złoty medal WCM (World Class Manufacturing).

System rekomendowany jest zwłaszcza fabrykom ze znacznym kosztem zużycia energii w odniesieniu do produkcji lub przekraczającym 1 MW.

 

Znaczenie dla biznesu:

Bezpośrednie dane

1.
Rozproszone systemy gromadzenia danych i pomiarów, opierające się na bezpośrednim odczycie danych z urządzeń pomiarowych.
1

Predykcja zużycia energii

2.
Przewidywanie zużycia energii w przyszłości.
2

Pomiar energii dla różnych okresów oraz warunków

3.
Określenie okresu odniesienia z korelacją zużycia energii cieplnej z warunkami pogodowymi.
3

Inteligentna kontrola zużycia energii

4.
Optymalna kontrola ogrzewania, klimatyzacji, oświetlenia w halach przemysłowych w zależności od warunków.
4

Zaawansowane tryby pomiaru

5.
Równoległy pomiar procesu technologicznego i pracy maszyny z określeniem wydajności, w tym stanu maszyny i trybu jej pracy.
5

Rozwój Twojego biznesu

6.
Osiągnięcie standardów ISO 50001.
6

Strażnik Mocy

7.
Monitorowanie zużycia energii pod względem mocy zamówionej na podstawie zarejestrowanych pomiarów.
7

Co wykonujemy dla Ciebie?

Idea:
Idea:

Rozwinięcie koncepcji systemu, identyfikacja pól do optymalizacji, projekt wdrożenia.

Hardware
Hardware

Dostarczenie i instalacja elementów niezbędnych do przeprowadzenia procesu, komunikacja z maszynami.

System
System

Implementacja systemu zawierającego dedykowane moduły i funkcjonalności.

Wsparcie
Wsparcie

Zapewnienie kompleksowego wsparcia 24/7 oraz rozwijania istniejącego rozwiązania.