Rozwiązania sprawdzone
w najlepszych firmach

Specjalizujemy się w produkcji masowej o dużej złożoności

FARMACJA

ANT Pharma Suite to pakiet zgodny z GMPFDA, dedykowany do produkcji farmaceutycznej.

Jest to zestaw funkcji MES, APM, RTS, CMMS tworzący narzędzie służące zwiększaniu wydajności, w tym do:

•Monitorowania w czasie rzeczywistym •Wizualizacji OEE •Planowania produkcji •Śledzenia odchyleń harmonogramów •Monitorowania awarii •Przeprowadzania przezbrojeń •Utrzymania wzrostu wydajności OPEX •Poprawy komunikacji •Podejmowania dobrych decyzji na podstawie danych.

Przykład 1-rocznego ROI:

Roczna oszczędność czasu wynosząca 4 000 godzin na tworzeniu dokumentów, uzyskana w średnim zakładzie pakującym tabletki, dla samych arkuszy wydajności i kart końcowych.

ROZWIĄZANIA DLA FARMACJI

Obszar zastosowania:
Wytwarzanie ciał stałych, płynów, preparatów do wstrzykiwania w procesach:

• blistrowanie • dozowanie
• etykietowanie • granulacja
• mieszanie • napełnianie butelek
• pakowanie • powlekanie
• serializacja • tabletkowanie
• ważenie • wytwarzanie kapsułek

•Komunikacja z maszynami:

•UHLMANN B-1440 •IMA •IMA C80 •IMA C90 •IMA GIANT •UHLMANN C-2305 •NOACK 900 •IMA A94 •MARCHESINI MA255 •MARCHESINI MA155 •MISTRAL BA50 •FETTE 2090 •FETTE 1090 •GEA Courtoy •SIEMENS Optima •Unilogo •Logopack i innymi

15% praca na pełnej prędkości
24% redukcja mikroprzestojów
35% skórcenie czasu zwolnienia partii
25% redukcja czasu ustawień

ANT W FARMACJI

10 mld tabletek produkowanych i pakowanych rocznie

4 mld ampułek i kropli do oczu napełnianych i pakowanych rocznie

1,3 mld tubek kremów i pasty do zębów napełnianych każdego roku

90 linii pakujących leki z systemem ANT

Nasi klienci

client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo

FMCG

ANT FMCG Suite to rozwiązanie dedykowane branży napojów, żywności, browarnictwa, napojów spirytusowych, tytoniu, kosmetyków, chemii gospodarczej, higieny i podobnych branż.

Duża ilość i często niska marża, a także rosnąca liczba SKU oznaczają, że nasi klienci szukają oszczędności.
Najczęściej oszczędności uzyskuje się poprzez zmniejszenie ilości odpadów surowcowych, minimalizację odrzutów wadliwych produktów, zmniejszenie liczby pracowników liniowych, wyeliminowanie dokumentacji papierowejzapewnienie powtarzalności operacji.

Przykład 1-rocznego ROI:

Linia rozlewnicza o wydajności 60 000 butelek na godzinę, zaraz po wdrożeniu systemu ANT była w stanie rozlać 100 hl piwa na zmianę więcej.

ROZWIĄZANIA DLA FMCG

Obszar zastosowania:
Produkcja i pakowanie – cały proces produkcyjny, w tym:

• butelkowanie • chłodzenie
• CIP • depaletyzacja
• etykietowanie • filtrowanie
• filtrowanie i OTP w przemyśle tytoniowym • FMD
• formowanie • grupowanie
• konserwowanie • kontrola
• maszyny papierosowe • mieszanie
• mycie • napełnianie
• pakowanie • paletyzacja
• pasteryzacja • pieczenie
• PMD • SMD
• walcowanie • ważenie
• wyrabianie ciasta • wytłaczanie
• wzbogacanie i inne…

 

Komunikacja z maszynami:

•KHS •KRONES •SACMI •SMI •SARTORIUS •METTLER TOLEDO •AVE •CORTELLAZZI •SIDEL •SIAPI •SIPA •LOGOPACK i wiele innych.

20% wzrost czasu rpacy
15% redukcja ilości defektów
5% rekucja zuzycia materiału
35% redukcja czasu przezbrojeń

ANT W FMCG

2 mld papierosów produkowanych codziennie

100 mln butelek wody źródlanej wysyłanych co miesiąc

360 mln butelek wody źródlanej nalewanych miesięcznie

600 mln ciastek pieczonych miesięcznie

500 linii do produkcji papierosów z systemem ANT

Nasi klienci

client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo

MOTORYZACJA I LOTNICTWO

ANT Automotive Suite to rozwiązanie dedykowane dla zakładów produkujących części do przemysłu samochodowego i lotniczego.

Zakłady takie charakteryzuje różnorodność procesów. Może to być produkcja dyskretna, zautomatyzowane linie montażowe, stanowiska ręczne lub ich połączenie.

W tym przypadku system musi być elastyczny i powinien wspierać standardy produkcyjne takie jak: WCM, TPM, TQM, IATF, SIX SIGMA oraz Lean Manufacturing: Kaizen, Kanban, SMED, 5S, Poka Yoke, OEE, JIT, VSM.

Przykład 1-rocznego ROI

Skrócenie do zera czasu przezbrojenia poprzez wysyłanie receptur w locie zwiększyło zdolność produkcyjną zakładu o 10%.

ROZWIĄZANIA DLA MOTORYZACJI i LOTNICTWA

Obszar zastosowania:

• cięcie • dozowanie
• drukowanie • etykietowanie
• formowanie • gięcie
• hydrostatyczny test helowy • klejenie
• KTL • malowanie
• montaż automatyczny • montaż elementów
• montaż ręczny • naprawy
• nawijanie • obróbka CNC
• odlewanie • ogrzewanie
• pakowanie • paletyzacja
• programowanie elektroniki • refurbishment
• rysowanie • spawanie
• strandowanie • szlifowanie
• termoformowanie • testowanie jakości
• wtrysk • wycinanie laserowe
• wytłaczanie • wyżarzanie
• znakowanie

Komunikacja z maszynami:

Standardowe PLC:

Allen-Bradley:

Logix Family: •ControlLogix •CompactLogix •MicroLogix •FlexLogix and SoftLogix •Micro 800 Series •PLC5 and SLC
Fanuc Focas CNCs

GE:

•OPEN •PAC •90-30 •90-70 •Rx3i •Rx7i •VersaMax •Horner OCS •GE Micro •Series Five •Series Six CCM2 •EGD •SRTP •CCM •Modbus RTU •ASCII •TCP •OPC Data Access (DA) •OPC Unified Architecture (UA) •OPC XML-DA

Siemens:

•S7-200 •S7-300 •Siemens S7-400 •Siemens S7-1200 •Siemens S7-1500 •Siemens S5 •Siemens S5 (3964R) •Siemens S7 MPI •SNMP & wiele innych.

A także rozwiązania niestandardowe

23% wzrost czasu pracy
45% skrócenie czasu kontroli jakości
65% wzrost produkcji na czas
90% skrócenie czasu uruchamiania produkcji

ANT W MOTORYZACJI I LOTNICTWIE

950 mln produktów gotowych OEM, TIER 1 i TIER 2 jest pakowanych i wysyłanych rocznie

750 mln arkuszy blachy rocznie – prasowanie, cięcie laserem, spawanie, zgrzewanie

10 mln amortyzatorów rocznie

12 mln zbiorników LPG, CNG i H2 testowanych rocznie

750 centrów roboczych i 60 linii z systemem ANT

Nasi klienci

client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo

PRZEMYSŁ MASZYNOWY

Firmy produkujące urządzenia, które spotykamy na co dzień w naszych domach, aby zapewnić kompletność i najwyższą jakość wysyłanego produktu, potrzebują indywidualnych wytycznych dotyczących produkcji.

Główny nacisk kładziony jest na instrukcje operatora cyfrowego, która zawiera czynności krok po kroku i rozwiązania w 100% bez papieru. Dzięki komunikacji maszynowej produkcja odbywa się za pomocą zautomatyzowanych testów, co prowadzi do uzyskania lepszej jakości i krótszego czasu taktu.

ANT Smart Factory zapewnia znacznie szybsze uruchomienie produkcji i lepszą kontrolę procesu. Dzięki bramom jakości ANT możesz być pewny, że produkty są testowane i kompletne.

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO

• cięcie • gięcie
• montaż • montaż automatyczny
• montaż elementów • montaż ręczny
• obróbka CNC • pakowanie
• pakowanie końcowe • paletyzacja
• pokoje do przeróbki • pokoje jakości
• pokoje testowe • pokoje usługowe
• programowanie elektroniki • przemiał
• spawanie laserowe • spawanie ręczne
• wyżarzanie • zautomatyzowane spawanie
95% redukcja papieru na produkcji
68% wzrost wysyłki na czas
32% redukcja czasu przezbrojeń
15% redukcja zużycia energii

ANT W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM

420 mln cykli na giętarkach rocznie

65 mln testów elektrycznych rocznie

650 mln dostarczonych gotowych dóbr rocznie

1,3 mln wybranych programów laserowych rocznie

Nasi klienci

client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo

PRODUKCJA WIELKOSERYJNA

Czas to pieniądz, dlatego też każda sekunda na linii jest cenna. Podczas jednej zmiany produkowanych jest tysiące produktów. Znalezienie przyczyny każdego zatrzymania jest niezbędne by zoptymalizować proces produkcji, a tym samym poprawić jej wydajność.

ANT MES z zaawansowanym zarządzaniem produktywnością (APM) to produkty ANT Smart Factory, które koncentrują się na wyszukiwaniu i kategoryzowaniu mikro-zatrzymań w celu dostarczenia rzeczywistych danych o ich przyczynach oraz znalezieniu tzw. wąskich gardeł. Szybsze wznowienie produkcji po przeprowadzonych kontrolach, jak i optymalizacja wykorzystywania komponentów, możliwe są dzięki cyfrowej komunikacji między produkcją a laboratorium.

ANT Smart Factory wprowadza nową jakość monitorowania produkcji, jej OEE i wskazówki, jak poprawić wydajność. Podczas gdy dostępność linii produkcyjnych ma kluczowe znaczenie, ANT obsługuje szybsze powiadomienia o konserwacji na urządzeniach mobilnych.

ROZWIĄZANIA DLA PRODUKCJI WIELKOSERYJNEJ

• cięcie • etykietowanie
• montaż • montaż elementów
• montaż ręczny • nakręcanie
• pakowanie • pakowanie końcowe
• paletyzacja • porównywanie
• rysowanie • skręcanie
65% więcej przeglądów konserwacyjnych na czas
28% redukcja czasu przezbrojeń
140% skrócenie czasu konserwacji
35% skrócenie czasu awarii

ANT W PRODUKCJI WIELKOSERYJNEJ

150 mln km skręconych przewodów rocznie

550 mln spakowanych butelek rocznie

200 mln wyprodukowanych opakowań rocznie

60 mln kg zużytych materiałów rocznie

Nasi klienci

client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo