Rozwiązania sprawdzone
w najlepszych firmach produkcyjnych

Specjalizujemy się w produkcji masowej o dużej złożoności

FARMACJA

Firmy farmaceutyczne przygotowując się na przyszłość szukają nowoczesnych rozwiązań technologicznych, rezygnując coraz częściej z klasycznych systemów papierowych na rzecz elektronicznych, skracając tym samym czas administracyjny operatorów, dzięki czemu mogą doskonalić obecne procesy i rozwiązywać zaistniałe problemy.

Dzięki systemom ANT firmy farmaceutyczne zwiększają swoją OEE oraz produktywność, ograniczając papierologię do minimum oraz poprawiając MTTR i MTBF, zapewniając tym samym dokładne dane i analizy, wspólny pogląd na działania produkcyjne, raportowanie wszystkich przestojów w pakowaniu, poprawę dialogu na temat wydajności i wzmocnienie pozycji nadzorców, operatorów i techników.

Przykład rocznego zwrotu z inwestycji:

Fabryka farmaceutyczna z 10 liniami pakowania zaoszczędziła do 4000 godzin dzięki ANT Digital Performance Management, przez co mogli zrezygnować z wypełniania arkuszy wydajności OEE.

Automatyczne linie pakujące wymagają wysokiego wykwalifikowanych operatorów. W czasach, gdy firmy stają w obliczu rosnącej konkurencji i różnorodności na rynku jest to szczególnie ważne. Większa ilość zmian oraz obciążenia natury administracyjnej powodują wzrost SKU.

Im mniej czasu operator musi poświęcić na prowadzenie dokumentacji, tym bardziej może skupić się na pracy maszyny, zapewniając tym samym wyższe OEE.

System ANT wspiera operatora podczas całego procesu produkcyjnego. Zaczynając od wyboru zlecenia produkcyjnego, przez zmianę, czyszczenie, montaż oprzyrządowania, pakowanie pierwotne i wtórne, na dokumentacji partii kończąc. Produkcja jest automatycznie rejestrowana, a zebrane dane pomagają w analizie podczas spotkań zmianowych.

Wzorując się na najlepszych praktykach z branży FMCG i dostosowanie ich do środowiska farmaceutycznego objętego regulacjami GMP, ANT Pharma Suite pozwala firmom utrzymać wyższą i stabilniejszą wydajność.

Wspierane procesy i maszyny w pakowaniu:

 • Dozowanie jednostkowe
 • Kapslowanie
 • Maszyny do kartonowania
 • Maszyny do liczenia tabletek
 • Maszyny do owijania
 • Maszyny do pakowania skrzynek
 • Maszyny do wiązania
 • Pakery ampułek

 

 • Pakery blistrów
 • Sprzęt do etykietowania
 • Sprzęt do napełniania fiolek
 • Sprzęt do paletowania i depaletyzacji
 • Urządzenia do ważenia
 • Wypełniacze do butelek
 • Wypełniacze do worków
 • Wypełniacze płynów
 • Wypełniacze proszków

Problemy i rozwiązania od ANT:

 • PROBLEM: Procesu walidacji podczas wdrożenia

  ROZWIĄZANIE: Nasz system nie wymaga sprawdzania poprawności. Zapewniamy właściwą separację do procesu produkcyjnego. Oczywiście, jeżeli klient wyraża chęć, system, bez najmniejszego problemu, może zostać zweryfikowany.
 • PROBLEM: Czasochłonne prowadzenie dokumentacji

  ROZWIĄZANIE: Dane w zasięgu ręki! Operatorzy posiadają dostęp do dowolnych danych produkcyjnych zapisanych w Panelu Operatora. Wystarczy potwierdzenie przy pomocy jednego przycisku.
 • PROBLEM: Nieprzewidziane wyjątki wstrzymują produkcję

  ROZWIĄZANIE: System ANT sam wymusza SOP (Standardowe Procedury Operacyjne), dzięki czemu operacje produkcyjne są powtarzalne, co skutkuje ograniczeniem do minimum liczby niepożądanych wyjątków.
 • PROBLEM: Użyto niewłaściwego opakowania

  ROZWIĄZANIE: Walidacja surowca z pełną identyfikowalnością zapewnia, że materiały opakowaniowe są zgodne z definicją w BOM, poprawnym do wybranej prezentacji produktu. Odpowiednia walidacja surowca przy pomocy pełnej identyfikowalności gwarantuje zapakowanie produktu w odpowiedni materiał zgodnie z BOM.

 

 • PROBLEM: Opóźnienia produkcji spowodowane wydłużającymi się zmianami, formatowaniem części i czyszczenie linii

  ROZWIĄZANIE: Nasz system działa na zasadzie „strażnika czasu”. Automatycznie wymusza kolejne procesy linii pakującej, w tym konfigurację maszyn, czyszczenie, zbieranie surowców, autonomiczną konserwację, a także wskazuje kolejne kroki w czytelnej formie oraz wysyła powiadomienia do operatorów dot. opóźnień lub nieprawidłowości.
 • PROBLEM: Brak odpowiednich pomiarów awarii, przestojów, opóźnień, odrzuceń

  ROZWIĄZANIE: System ANT kontroluje wszystkie procesy (np. linię pakującą) w czasie rzeczywistym, przy pomocy narzędzi wizualnych oraz szczegółowych raportów. Dzięki temu, uzyskane bezpośrednio z czujników i maszyn dane, są wiarygodne i rzeczywiste.
 • PROBLEM: Brak wpływu na wskaźniki KPI procesu pakowania (OEE, odpady, opóźnienia)

  ROZWIĄZANIE: Nasz system w czasie rzeczywistym prezentuje operatorom w sposób przejrzysty: cele, postęp produkcji, OEE, odpady oraz awarie. Operatorzy otrzymują również niezbędne powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem, aby jak najszybciej mogli podjąć ewentualne prace naprawcze by uniknąć jakichkolwiek strat.

Wytwarzanie ciał stałych należy do tzw. procesów dyskretnych, które składają się z wielu operacji, takich jak wytwarzanie mieszanki tabletkowej – dozowanie i mieszanie, granulowanie, wytłaczanie na gorąco, smarowanie granulek, na prasowaniu i powlekaniu tabletek kończąc.

Digitalizacja całego procesu produkcji ciał stałych, w tym zautomatyzowane rejestrowanie partii oraz monitorowanie postępu w czasie rzeczywistym, zapewniają najwyższą wydajność i przewidywalność czasową produkcji tabletek.

ANT Pharma Suite digitalizuje cały proces produkcji masowej.

Wspierane operacje w wytwarzaniu:

 • Granulowanie
 • Granulowanie na mokro
 • Homogenizowanie
 • Kompresowanie
 • Mielenie
 • Mieszanie

 

 • Mycie
 • Napełnianie kapsułek
 • Powlekanie
 • Produkcja kapsułek
 • Szlifowanie
 • Wysuszenie

Problemy i rozwiązania od ANT:

 • PROBLEM: Bałagan w papierowych dokumentach, brak dokładnych danych, problemy komunikacyjne, gubienie danych

  ROZWIĄZANIE: ANT Pharma Suite rozwiązuje problemy związane z papierowym obiegiem dokumentów i nie tylko dzięki elektronicznemu zapisowi wsadowemu (EBR) zawartym w tym pakiecie, co gwarantuje niezawodność i wydajność całego procesu. Dane w czasie rzeczywistym są gromadzone bezpośrednio z maszyn, co eliminuje ewentualne błędy, które mogłyby powstać podczas zapisywania ich ręcznie (np. brakujące/błędne/niedozwolone wartości). Korekta dokumentów w 1 kroku, 100% RFT (Right First Time), natychmiastowe zbieranie dokumentów audytu. System EBR łączy informacje dot. składników, takie jak certyfikat analizy (CoA), procedury i wydajności metody testowej, ich źródło, zastosowana ilość, a także wszelkie uwagi od producenta oraz zaobserwowane wartości, takie jak pomiary, waga i właściwości, preferowane ustawienia maszyny, parametry środowiskowe.
 • PROBLEM: Odłączone systemy w trakcie produkcji

  ROZWIĄZANIE: Nasz system jest w stanie bezproblemowo współpracować i synchronizować się z istniejącymi już na produkcji systemami, maszynami lub urządzeniami zbierającymi informacje w postaci danych. Ponadto, gwarantuje wiarygodne, pozyskiwane automatycznie w czasie rzeczywistym dane.

 

 • PROBLEM: Nieefektywna współpraca między użytkownikami i działami jakości / produkcji

  ROZWIĄZANIE: Nasz system jest w stanie bezproblemowo współpracować i synchronizować się z istniejącymi już na produkcji systemami, maszynami lub urządzeniami zbierającymi informacje w postaci danych. Ponadto, gwarantuje wiarygodne, pozyskiwane automatycznie w czasie rzeczywistym dane. Dzięki przejrzystości naszego systemu, każdy autoryzowany użytkownik, niezależnie z dowolnego działu firmy, ma wgląd w cały proces produkcyjny. System ANT to pewna platforma komunikacyjna zasilana tylko wiarygodnymi danymi, zapewniając połączenia międzywydziałowe w całej firmie, co znacznie ułatwia komunikację!
 • PROBLEM: Duża zmienność i dynamiką produkcji w branży farmaceutycznej

  ROZWIĄZANIE: Całość produkcji w branży farmaceutycznej podzielona jest na kilka procesów. Wykonywane są one w oddzielnych pokojach. System ANT wizualizuje postępy każdej, choćby najmniejszej, bieżącej operacji, umożliwiając tym samym podejmowanie właściwych decyzji oraz planowanie w czasie rzeczywistym, co wpływa na większą wydajność.

Produkcja iniekcyjna posiada bardzo wysokie standardy sterylności. Może to ograniczać interakcje operatora, np. przemieszczanie się, kontakt, komunikacja.

System musi być jak najbardziej zautomatyzowany, uzyskując przy tym jak najwięcej danych ze sterowników PLC maszyn lub czujników zewnętrznych. Duży panel i kamera z rozpoznawaniem gestów mogą być rozwiązaniem dla interakcji z operatorem.

Systemy ANT umożliwiają ulepszenia, spełniając jednocześnie surowe wymagania.

15% praca na pełnej prędkości
24% redukcja mikroprzestojów
35% skórcenie czasu zwolnienia partii
25% redukcja czasu ustawień

ROZWIĄZANIA DLA FARMACJI

10 mld tabletek produkowanych i pakowanych rocznie

4 mld ampułek i kropli do oczu napełnianych i pakowanych rocznie

1,3 mld tubek kremów i pasty do zębów napełnianych każdego roku

90 linii pakujących leki z systemem ANT

Nasi klienci

Web 1920 – 9@2x
Web 1920 – 26@2x
Web 1920 – 13@2x
Web 1920 – 24@2x
Web 1920 – 5@2x
Web 1920 – 29@2x
Web 1920 – 23@2x
Web 1920 – 1@2x

FMCG & CPG

ANT FMCG Suite to rozwiązanie dedykowane branży napojów, żywności, piwowarskiej, napojów spirytusowych, tytoniu, kosmetyków, chemii gospodarczej, higieny i innych podobnych branż.

Dzisiejsze firmy FMCG szukają rozwiązań, które poprawią wydajność ich procesów i przynosząc tym samym oszczędności.

Masowa produkcja stała się bardziej złożona. Liczba jednostek SKU stale rośnie, a rozmiar pojedynczej serii zmniejsza się, co wymaga jeszcze większej niezawodności w planowaniu i wykonywaniu produkcji.

Oszczędności najczęściej uzyskuje się zmniejszając liczbę przestojów, minimalizując odpady materiałowe oraz odrzuty, optymalizująć ilość pracowników liniowych lub wdrażając rozwiącania elektroniczne.

ANT FMCG zapewnia niezawodność i powtarzalność operacji, co skutkuje przewidywalną OEE.

Przykład rocznego zwrotu z inwestycji:

Linia do rozlewania piwa o wydajności 60 000 b/h rozlewa 100 hl więcej w czasie zmiany. Jest to wynik wdrożenia systemu ANT, który sprawił, że praca linii jest płynna, liczba przestojów jest znacznie mniejsza, a czas reakcji operatorów i techników konserwacji jest znacznie krótszy.

ANT FMCG Suite zapewnia nieprzerwane działanie linii rozlewniczej, terminową realizację zamówień, zmian, CIP i konserwacji.

System na bieżąco monitoruje cały proces napełniania i z wyprzedzeniem informuje o potencjalnych zakłóceniach, egzekwując działania zapobiegawcze, takie jak dostarczanie pustych butelek lub puszek, nakrętek i etykiet, odblokowywanie zacięć butelek, przełączanie zbiornika z powodu niskiego poziomu produktu lub prośba o pilny odbiór gotowych palet.

Operatorzy potwierdzają każde zadanie i operację w systemie, co gwarantuje powtarzalność i zgodność z procedurami.

Dzięki Systemowi ANT każde zamówienie produkcyjne zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Problemy i rozwiązania od ANT:

 • PROBLEM: Zaplanowane przestoje się wydłużają

  ROZWIĄZANIE: Wszelkiego rodzaju operacje linii rozlewniczej, w tym konserwacje, czyszczenie, szkolenie, rozruch, posiłki, przebiegi testowe, są dokładnie zaplanowane przez system ANT. Bazujący na historii plan jest realistyczny, a co najważniejsze, śledzony jest w czasie rzeczywistym poprzez wymuszanie potwierdzania ukończenia planowanych kroków, interaktywną wizualizację harmonogramu, powiadamianie o opóźnieniach i eskalację dłuższych odchyleń od oryginalnego planu.
 • PROBLEM: Zmiany zajmują coraz więcej czasu.

  ROZWIĄZANIE: Za pomocą naszemu systemu można też w łatwy sposób ustawiać linie i korekty wyposażenia, a także monitorować zbieranie surowców. System ANT wyświetla instrukcje krok po kroku dotyczące zmiany poszczególnych produktów według macierzy zmianowej. Przepisy i ustawienia maszyny można przesyłać do pozostałych maszyn zdalnie. Czytelna wizualizacja postępu przejścia zmianowego zachęca operatorów do skuteczności i terminowego kończenia procesów.
 • PROBLEM: Zatrzymania i awarie

  ROZWIĄZANIE: Linia rozlewnicza może zostać zatrzymana na dłuższy czas z powodu czynników zewnętrznych, takich jak np. brak piwa, brak użyteczności lub awarie, które mogły zostać przewidziane i można było ich po prostu ich uniknąć. Dzięki naszym rozwiązaniom to się nie powtórzy. System ANT sprawdza wcześniej zdefiniowane warunki i parametry pozyskane z danego procesu, by móc przewidzieć potencjalne zakłócenia i powiadomić operatorów o konieczności wykonania konkretnych działań, aby im zapobiec.

 

 • PROBLEM: Utraty prędkości, mikroprzestoje

  ROZWIĄZANIE: System ANT dokonuje pomiarów ogólnej prędkości butelkowania, a także prędkości w każdej części linii, w tym pojemności buforów - model „V”. Dzięki temu system może wskazywać i raportować utraty prędkości oraz ich przyczyny jako osobny czynnik w drzewie strat OEE.
 • PROBLEM: Nieoczywiste przyczyny awarii, mikroprzestojów i odpadów.

  ROZWIĄZANIE: Zaawansowany algorytm naszego systemu określa każdą, choćby najbardziej podstawową przyczynę zatrzymania linii. Przestoje analizowane są osobno i podzielone są na ograniczające i nieograniczające.
 • PROBLEM: Odrzuty i przeróbki

  ROZWIĄZANIE: System ANT zlicza liczbę butelek przychodzących i wychodzących. Bazując na danych z niektórych bardziej zaawansowanych maszyn i inspektorów butelek podaje przyczyny odrzuceń. Jeżeli stosunek odrzutów, zwłaszcza pełnych butelek, przekroczy określony limit, system może zalecić zatrzymanie procesu butelkowania. Wszystkie statystyki odrzuceń są dostępne w szczegółowych raportach, dzięki którym procesy mogą zostać udoskonalone!

Eliminacja odpadów jest kluczową strategią poprawy wydajności w przemyśle spożywczym.

Prosty przykład ROI:

Linia do pieczenia ciasteczek generuje straty, gdy ilość odpadów przekracza zaledwie kilka procent. Zablokowanie maszyny pakującej może spowodować odrzucenie upieczonych ciasteczek, a co gorsza – odrzucenie ciastek wzbogaconych w czekoladę. Nie można zatrzymać procesu pieczenia, ale monitorowanie buforów między maszynami pozwala systemowi zwrócić ciasto przed piekarnikiem, a nawet przed wzbogaceniem.

Monitorowanie przeważenia umożliwia systemowi dostosowanie ustawień wzbogacania. Te dwa przykładowe rozwiązania przynoszą znaczne oszczędności w ciągu roku.

ANT FMCG Suite pozwala ograniczyć straty.

Problemy i rozwiązania od ANT:

 • PROBLEM: Odpady - największy problem produkcji żywności

  ROZWIĄZANIE: Nasz system raportuje odpady w czasie rzeczywistym w oparciu o wiarygodne dane procesowe automatycznie pozyskiwane z maszyn, przenośników, czy wag. Identyfikuje ich ilości i rodzaje, np. ciasta wychodzące z pieca, ciasta wzbogacone, pakowane. Przykładowo: skrawki są częścią odpadów, którą można ponownie przetworzyć lub sprzedać np. jako składnik pasz dla zwierząt. Dzięki systemowi ANT operatorzy mogą w szybki i łatwy sposób zareagować, aby zmniejszyć lub nawet całkowicie zapobiec bieżącym stratom, dzięki czemu, zgodnie z raportami analitycznymi, menedżerowie mogą wprowadzić ulepszenia wybranego procesu.
 • PROBLEM: Nieefektywne zużycie energii zwiększa koszty produkcji.

  ROZWIĄZANIE: W przetwarzaniu żywności najwięcej energii zużywanej jest na procesy: ogrzewania, chłodzenia, zamrażania. Towarzyszy też temu często zużywanie bardzo dużej ilości wody, a co za tym idzie – spore koszty, którym wbrew pozorom, można łatwo zapobiec. Najprostszym sposobem na zwiększenie efektywności energetycznej jest poprawa OEE. Przykładowo: piekarnik zużywa taką samą objętość gazu, niezależnie od tego, czy ciasteczka są upieczone, czy nie. ANT FMCG Suite obniża koszty zużywanej energii poprzez maksymalizację wykorzystania maszyn i procesów, co skutkuje wzrostem efektywności energetycznej. Dzięki ANT Smart Energy Suite firmom uzyskują optymalną moc od dostawców mediów, monitorują jej zużycie zgodnie z ISO 50001, tym samym zapobiegając ewentualnym awariom, które mogą doprowadzić do zatrzymania produkcji.
 • PROBLEM: Straty spowodowane nadprodukcją

  ROZWIĄZANIE: Długie linie produkcyjne przetwarzają ogromną ilość produktów. Dzięki danym zbieranym w czasie rzeczywistym system ANT określa właściwy czas dodawania surowców tak, by buforowana ilość produktów była odpowiednia do zakończenia bieżącego zlecenia produkcyjnego. Właściwa kontrola w czasie rzeczywistym umożliwia optymalizację procesu i uniknięcie strat.

 

 • PROBLEM: Formalności, raportowanie HACCP

  ROZWIĄZANIE: Parametry procesów rejestrowane automatycznie zapewniają odpowiednią temperaturę i czas przetwarzania żywności. ANT FMCG Suite rejestruje dowolne parametry: gotowanie, smażenie, chłodzenie, zamrażanie, przechowywanie i buforowanie między operacjami. Pomiary mogą być w łatwy sposób zgłaszane audytorom.
 • PROBLEM: Produkcja sezonowa i rotacja pracowników

  ROZWIĄZANIE: Przemysł, zwłaszcza spożywczy, często boryka się z problemem rotacji pracowników, głównie ze względu na jego specyfikę, jaką jest sezonowość i różnorodność. ANT FMCG Suite egzekwuje standardowe procedury operacyjne (SOP) w czytelny i zrozumiały sposób, wyświetlając niezbędne kroki zmiany, czyszczenia lub konfiguracji maszyny, tym samym wspierając mniej doświadczonych pracowników. Elektroniczne instrukcje, wizualizacje, pulpity nawigacyjne i formularze pomagają operatorom i ułatwiają ich pracę.
 • PROBLEM: Wyciek zapasów surowców

  ROZWIĄZANIE: ANT FMCG Suite zapewnia całkowitą identyfikację surowców, dzięki czemu każdy surowiec jest zarejestrowany i odpowiednio przypisany do konkretnej partii. Głównym celem systemu jest zapewnienie całkowitego „bilansu zerowego” materiałów, produktów oraz odpadów. Ponadto nasz system jest w stanie obliczyć tak trudne parametry jak równowaga obejmująca odparowanie lub dodanie wody do produktu. W ten sposób koszty produkcji są pod pełną kontrolą, a marża obliczana jest w sposób przejrzysty i niezawodny.

Lista produktów wytwarzanych zgodnie z przepisami GMP stale rośnie, a produkcja kosmetyków, chemii gospodarczej i artykułów higienicznych staje się coraz bardziej podobna do branży farmaceutycznej.

By spełnić rosnące wymagania przepisów zachowując przy tym najwyższą wydajność, jak również oczekiwaną marż firmy wdrażają ANT FMCG Suite.

Proces pakowania kosmetyków zazwyczaj jest bardziej skomplikowany. Linie składają się z większej liczby maszyn wykonujących zaawansowane operacje by zapakować produkty w eleganckie pudełka.

ANT FMCG Suite to sprawdzone rozwiązanie w produkcji past do zębów, kremów, szamponów, żeli i chusteczek nawilżanych.

Zatrzymaj przestoje!

Co minutę maszyna do produkcji papierosów produkuje ich 10 000. Jednominutowy przestój to mniej niż 500 paczek.

Pakiet ANT Tobacco Suite z podsystemem MicroStops Collection został wdrożony na ponad 500 liniach SMD i FMD, OTP, SNUS i ładownicach, dzięki czemu, firmy z niego korzystające cieszą się fenomenalnym, dwucyfrowym wzrostem wydajności!

ANT FMCG Suite w branży opakowań elastycznych obejmuje cały proces, od produkcji podstawowego półfabrykatu w rolkach, cięcie, cięcie wzdłużne, przewijanie, wykrawanie, drukowanie, obróbka powierzchni, po formowanie gotowego opakowania.

Wielkość produkcji obliczana jest w metrach lub metrach kwadratowych i przypisywana do rolek o różnych szerokościach, co wymaga elastycznych opcji konwersji.

Produkcje różnią się od siebie, dlatego też wymagane są różne podejścia do formowania wtryskowego, prasowania puszek, czy też produkcji szklanych butelek. Produkty określane są ilościowo (na sztukę), natomiast wiele sztuk można wykonać w jednym cyklu. Wszystko zależy od rodzaju formy i dostępności gniazd.

Produkcja masowa, szybkie, ciągłe i wrażliwe na zatrzymanie procesy, kontrola jakości w locie i duża liczba niestandardowych prezentacji produktów końcowych (SKU) to przykładowe wyzwania, z którymi bez problemu dajemy sobie radę.

„Glass manufacturing is a high-temperature, energy-using activity which constitutes a constant economic and environmental challenge for the glass industries to keep energy use to a minimum.
It provides a natural incentive towards finding the best innovative energy-efficient manufacturing processes as energy accounts for a significant share of production costs.”

źródło: https://www.glassallianceeurope.eu/en/common-challenges

Dzięki ANT FMCG Suite zoptymalizujesz produkcję opakowań szklanych. System idealnie nadzoruje szereg operacji od formowania do obróbki na zimno.

Podstawowym celem naszego systemu jest zapewnienie najwyższego OEE dla produkcji butelek, maksymalizując przy tym wykorzystanie energii w procesie topienia szkła.

Problemy i rozwiązania od ANT:

 • PROBLEM: Gotowy produkt zużywa dużo energii.

  ROZWIĄZANIE: Huta szkła stara się obniżyć koszty energii, ulepszając kompleksowo proces produkcji. ANT FMCG Suite pomaga zmaksymalizować wydajność procesu formowania oraz późniejszego przetwarzania szklanych pojemników dzięki rzeczywistym pomiarom OEE, obliczaniu KPI efektywności energetycznej (kWh/1000 butelek lub kWh/tonę szkła w butelkach), egzekwowaniu SOP podczas wymiany lub monitorowania ilości oraz przyczyny marnowania materiału. Nasz system gwarantuje wzrost wydajności zakładu, obniżając współczynnik energetyczny produktów.
 • PROBLEM: Wysokie koszty zakupu energii i uprawnień do emisji CO2.

  ROZWIĄZANIE: ANT Smart Energy System monitoruje zużycie gazu i energii elektrycznej, zapewniając szczegółowy podział na cele produkcyjne/nieprodukcyjne, poprzez piece do topienia i ich sekcje do obróbki formowania i obróbki zimnej oraz sprężarek powietrza. Podział ten umożliwia naszym klientom zakwalifikowanie kosztów energii do celów zwrotu podatku akcyzowego. Nasze oprogramowanie generuje dokładne prognozy zużycia energii, które pozwalają ustalić optymalny poziom mocy zakontraktowanej z dostawcą mediów. Power Guard Functionality chroni naszych klientów przed przekroczeniem limitów kontraktowych i związanych z nimi karami.

 

 • PROBLEM: Wysokie zużycie energii przez sprężarki powietrza.

  ROZWIĄZANIE: Monitorowanie zużycia energii elektrycznej i przepływu powietrza oraz obliczanie KPI poszczególnych sprężarek (kWh/Nm3) pozwala na ciągłe sprawdzanie stanu maszyn, optymalne przełączanie, jak i, bazując na warunkach, podejmowanie decyzji dotyczących remontów. By uniknąć kosztownych strat rurociągi dystrybuujące sprężone powietrze powinny być stale monitorowane w celu wykrycia ewentualnych wycieków i jak najszybsze naprawienie ich.
 • PROBLEM: Niska OEE formowania i wykańczania na zimno.

  ROZWIĄZANIE: ANT FMCG Suite zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym produkcji np. butelek, w tym wielkości produkcji, odpadów i awarii wraz z kryteriami przyczyny, etapami i postępem wymiany, czasem uruchamiania nowego przedmiotu (butelki) do pierwszej poprawnej serii oraz czynnościami konserwacyjnymi. Dane o wydajności linii są pobierane ze sterowników PLC, czujników zainstalowanych na przenośnikach i z kontrolerów butelek. Operatorzy informowani są na bieżąco o, choćby nawet, potencjalnych zakłóceniach. Potwierdzają zarejestrowane zdarzenia i dostarczają szczegółowych informacji za pomocą przemysłowych paneli dotykowych.
20% wzrost czasu pracy
15% redukcja ilości defektów
5% redukcja zużycia materiału
35% redukcja czasu przezbrojeń

ROZWIĄZANIA DLA FMCG

2 mld papierosów produkowanych codziennie

100 mln butelek wody źródlanej wysyłanych co miesiąc

360 mln butelek wody źródlanej nalewanych miesięcznie

600 mln ciastek pieczonych miesięcznie

500 linii do produkcji papierosów z systemem ANT

Nasi klienci

Web 1920 41@2x
Web 1920 – 12@2x
Web 1920 – 6@2x
Web 1920 – 2@2x
Web 1920 – 19@2x
Web 1920 – 4@2x
polski_cukier
Web 1920 – 15@2x
Web 1920 – 8@2x

MOTORYZACJA I LOTNICTWO

ANT Automotive Suite to rozwiązanie dedykowane dla zakładów produkujących części do przemysłu samochodowego i lotniczego.

Zakłady takie charakteryzuje różnorodność procesów. Może to być produkcja dyskretna, zautomatyzowane linie montażowe, stanowiska ręczne lub ich połączenie.

W tym przypadku system musi być elastyczny i powinien wspierać standardy produkcyjne takie jak: WCM, TPM, TQM, IATF, SIX SIGMA oraz Lean Manufacturing: Kaizen, Kanban, SMED, 5S, Poka Yoke, OEE, JIT, VSM.

Przykład 1-rocznego zwrotu z inwestycji:

Skrócenie do zera czasu przezbrojenia poprzez wysyłanie receptur w locie zwiększyło zdolność produkcyjną zakładu o 10%.

W operacjach ręcznych lub półautomatycznych monitorowanie oraz interakcja z operatorem odgrywają kluczową rolę.

W systemie ANT panel dotykowy operatora jest zawsze dostosowany do konkretnej maszyny, zapewniając monitorowanie postępu produkcji w czasie rzeczywistym przy zachowaniu maksymalnej wydajności operatora.

W zależności od procesu operator skanuje kod kreskowy produktu lub identyfikator RFID, potwierdza każdą operację (w tym POKA YOKE) lub ręcznie potwierdza tylko NOK. System może również automatycznie zliczyć cykle maszyny lub poprosić operatora o potwierdzenie postępu produkcji, wyświetlając oczekiwane ilości co 15-30 minut.

Zlecenia produkcyjne, parametry maszyny i ustawienia, a także instrukcje oraz rysunki produktu są wyraźnie wyświetlane w aplikacji operatora.

ANT Automotive Suite umożliwia śledzenie operacji ręcznych, dzięki czemu są one naprawdę wydajne i przewidywalne.

ANT Paperless System to idealne rozwiązanie do ręcznego montażu złożonych produktów, takich jak fotele samochodowe i lotnicze, silniki, kosiarki, skrzynie biegów, urządzenia elektroniczne i wiele innych.

Na każdym stanowisku montażowym system wyświetla rysunki, listy komponentów (BOMS) i instrukcje montażu. Arkusze kontrolne można wypełniać ręcznie lub za pomocą zdalnych urządzeń pomiarowych.

Każdy cykl linii montażowej jest uruchamiany przez system. W przypadku trudności lub opóźnień operator naciska przycisk ANDON, aby uzyskać wsparcie lidera.

System elektroniczny ANT zapewnia poprawność i wydajność całego procesu montażu.

Dzięki ANT Smart Machine Suite zapewnisz swojej produkcji nieprzerwane działanie linii montażowej, terminową realizację zamówień oraz dokonywanie zmian i konserwacji.

Najlepsza wydajność od pierwszej chwili!

ANT Smart Machine to oprogramowanie monitorujące i zarządzające produkcją każdego rodzaju linii montażowej, które gwarantuje najwyższą OEE oraz przewidywalną pracę linii, na każdej zmianie i każdego dnia.
Najnowocześniejszy system został zaprojektowany by zapewnić płynne działanie, konfigurację oraz utrzymanie linii i wspieranie operatorów w prawidłowym rozwiązywaniu problemów.

Przykłady maszyn i stacji montażowych:

 • Jednostki prasujące
 • Jednostki testowe EOL
 • Jednostki testowe systemu wizyjnego
 • Jednostki testujące szczelność
 • Laserowe urządzenia do znakowania
 • Ładowanie i rozładowywanie jednostek
 • Paletyzatory
 • Przenośniki
 • Różne typy zespołów montażowych
 • Stacje czyszczenia

 

 • Stacje karmienia
 • Stacje naprawcze
 • Stacje pakowania
 • Stacje pomiarowe
 • Stacje przewracające
 • Urządzenia do spawania laserowego
 • Urządzenia piekarnika (podgrzewania)
 • Inne
23% wzrost czasu pracy
45% skrócenie czasu kontroli jakości
65% wzrost produkcji na czas
90% skrócenie czasu uruchamiania produkcji

ROZWIĄZANIA DLA MOTORYZACJI i LOTNICTWA

950 mln produktów gotowych OEM, TIER 1 i TIER 2 rocznie jest pakowanych i wysyłanych

750 mln arkuszy blachy rocznie – prasowanie, cięcie laserem, spawanie, zgrzewanie

10 mln amortyzatorów rocznie

12 mln zbiorników LPG, CNG i H2 testowanych rocznie

750 centrów roboczych i 60 linii z systemem ANT

Nasi klienci

Web 1920 – 7@2x
Web 1920 – 11@2x
MAHLE_500x500px
Web 1920 – 16@2x
Web 1920 – 22@2x
adient
Web 1920 – 32@2x
Web 1920 – 40@2x
huber_suhner
Web 1920 – 28@2x
Web 1920 – 14@2x
Web 1920 – 25@2x
Web 1920 – 17@2x

Artykuły gospodarstwa domowego i elektronika

Firmy produkujące urządzenia, które spotykamy na co dzień w naszych domach, aby zapewnić kompletność i najwyższą jakość wysyłanego produktu, potrzebują indywidualnych wytycznych dotyczących produkcji.

Główny nacisk kładziony jest na instrukcje operatora cyfrowego, która zawiera czynności krok po kroku i rozwiązania w 100% bez papieru. Dzięki komunikacji maszynowej produkcja odbywa się za pomocą zautomatyzowanych testów, co prowadzi do uzyskania lepszej jakości i krótszego czasu taktu.

ANT Smart Factory zapewnia znacznie szybsze uruchomienie produkcji i lepszą kontrolę procesu. Dzięki bramom jakości ANT możesz być pewny, że produkty są testowane i kompletne.

Produkcja urządzeń elektronicznych odbywa się w procesie automatycznego lub ręcznego montażu, z dodatkowymi równoległymi procesami składania i konfekcjonowania.

Ten sam zakład może również realizować specjalistyczne usługi, takie jak przeróbki, naprawy, remonty, przeprogramowanie.

95% redukcja papieru na produkcji
68% wzrost wysyłki na czas
32% redukcja czasu przezbrojeń
15% redukcja zużycia energii

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO

420 mln cykli na giętarkach rocznie

65 mln testów elektrycznych rocznie

650 mln dostarczonych gotowych dóbr rocznie

1,3 mln wybranych programów laserowych rocznie

Nasi klienci

Web 1920 – 41@2x
Web 1920 – 38@2x
Web 1920 – 30@2x
Web 1920 – 37@2x
Web 1920 – 10@2x
Web 1920 – 31@2x
Web 1920 – 18@2x
Web 1920 – 27@2x

PRODUKCJA WIELKOSERYJNA

Czas to pieniądz, dlatego też każda sekunda na linii jest cenna. Podczas jednej zmiany produkowanych jest tysiące produktów. Znalezienie przyczyny każdego zatrzymania jest niezbędne by zoptymalizować proces produkcji, a tym samym poprawić jej wydajność.

ANT MES z zaawansowanym zarządzaniem produktywnością (APM) to produkty ANT Smart Factory, które koncentrują się na wyszukiwaniu i kategoryzowaniu mikro-zatrzymań w celu dostarczenia rzeczywistych danych o ich przyczynach oraz znalezieniu tzw. wąskich gardeł. Szybsze wznowienie produkcji po przeprowadzonych kontrolach, jak i optymalizacja wykorzystywania komponentów, możliwe są dzięki cyfrowej komunikacji między produkcją a laboratorium.

ANT Smart Factory wprowadza nową jakość monitorowania produkcji, jej OEE i wskazówki, jak poprawić wydajność. Podczas gdy dostępność linii produkcyjnych ma kluczowe znaczenie, ANT obsługuje szybsze powiadomienia o konserwacji na urządzeniach mobilnych.

65% więcej przeglądów konserwacyjnych na czas
28% redukcja czasu przezbrojeń
140% skrócenie czasu konserwacji
35% skrócenie czasu awarii

ROZWIĄZANIA DLA PRODUKCJI WIELKOSERYJNEJ

150 mln km skręconych przewodów rocznie

550 mln spakowanych butelek rocznie

200 mln wyprodukowanych opakowań rocznie

60 mln kg zużytych materiałów rocznie

Nasi klienci

Web 1920 – 35@2x
Web 1920 – 20@2x
Web 1920 – 34@2x
Web 1920 – 21@2x
Web 1920 – 39@2x
Web 1920 – 3@2x
Web 1920 – 36@2x
ANT - Industrial Software Solutions