Identyfikacja celów

Twoje cele

Wspólnie z klientem identyfikujemy jaki rodzaj rozwiązania lub funkcjonalności dostarczyć do jego fabryki, a co z tym idzie – w jaki sposób odpowiedzieć na jego potrzeby.

To pierwszy etap każdego projektu. Kluczem do powodzenia cyfrowej transformacji jest zrozumienie procesu i wyzwań stojących przed nami.

Określamy ramy projektu oraz sposób w jaki chcemy osiągnąć cel. Rezultatem tego etapu jest opracowanie koncepcji całego rozwiązania. Przygotowujemy specyfikacje techniczną systemu, określamy rodzaj hardware i planujemy ramy czasowe projektu. Solidne podstawy współpracy wypracowany na tym etapie gwarantują powodzenie implementacji.

Zawsze staramy się znaleźć specyficzne etapy w procesie produkcji mające wpływ na jego końcową efektywność. Nasi inżynierowie szukają odpowiedzi na najważniejsze pytania:

  • Jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez automatykę na linii produkcyjnej?
  • Jak najlepiej zoptymalizować procesy dzięki systemowi nadzorującemu produkcję?
  • Jakie dedykowane funkcjonalności i moduły powinno posiadać nasze rozwiązanie dla Twojej firmy?

Analizujemy wszystkie procesy przygotowując dalsze działania zakładające:


Podłączenie do sterowników, maszyn lub implementację dodatkowych czujników I/O umożliwiających rejestrację sygnałów i pobranie jak największej ilości danych.


Dostarczenie wraz z instalacją dotykowych paneli operatora, ekranów, urządzeń mobilnych – terminali do odczytywania kodów kreskowych, tabletów i smartfonów.


Przygotowanie dedykowanego systemu przy jednoczesnej jego integracji z istniejącymi w fabryce systemami, jak na przykład ERP.


Implementację dedykowanych funkcjonalności i modułów dla poszczególnych obszarów produkcji.